Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - BB-Z759A-SM - sort-build/sort.glb
There are no other files named sort.glb in the archive.
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	ACTTMP	      22'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
	ADVFLG	     156'	SRTSTA	  SRTCMD,SORT
N	AIC%	104000 000131	SRTCBL	  
	ALAADX	     263'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALAEXT	     140'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALAGEN	     667'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALEADX	     263'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALEEXT	     140'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALEGEN	     1343'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALIGN	     135'	SRTSTA	  SRTCMD,SORT
	ALP.69	     3644'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALP.79	     3704'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALP.97	     4004'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALSADX	     263'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALSEXT	     140'	SRTCMP	  SRTSTA
	ALSGEN	     316'	SRTCMP	  SRTSTA
	APPFLG	      74'	SRTCMD	  SRTSTA,SRTJSS
	APPSTK	     266'	SRTSTA	  SRTCMD
S	BIN%	104000 000050	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	BKJFN%	104000 000042	SRTJSS	  
	BKSPF	     706'	SRTJSS	  SRTSTA
	BKSPR	     704'	SRTJSS	  SRTSTA
	BLDCOL	     444'	SRTSTA	  SRTJSS
	BLKSET	     2311'	SORT	  SRTJSS
	BPWORD	     133'	SRTSTA	  SRTCMP,SRTDTR
	BUFALC	      57'	SORT	  SRTSTA,SRTJSS
	BUFFER	     120'	SRTCMD	  SRTSTA
	BUFORG	      75'	SORT	  SRTJSS
	BUFPTR	     100'	SORT	  SRTJSS
	BUFSIZ	     200	SRTCMD	  SRTSTA
	BUFSZ	      76'	SORT	  SRTJSS
	C3SADX	     306'	SRTCMP	  SRTSTA
	C3SEXT	      41'	SRTCMP	  SRTSTA
	C3SKLX	      41'	SRTCMP	  SRTSTA
	C3UADX	     306'	SRTCMP	  SRTSTA
	C3UEXT	      42'	SRTCMP	  SRTSTA
	C3UKLX	      42'	SRTCMP	  SRTSTA
	CBLVEC	      6'	SRTCBL	  SRTJSS
	CBLVLN	      16	SRTCBL	  SRTJSS
N	CFORK%	104000 000152	SRTCMD	  
N	CF%NUD	400000 000000	SRTJSS	  
N	CHFDB%	104000 000064	SRTJSS	  
	CHKCOR	     2262'	SRTJSS	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	CHKLBL	     2454'	SRTSTA	  SRTJSS
S	CLOSF%	104000 000022	SRTCMD+	  +SRTJSS
	CLRANS	     204'	SRTSTA	  SRTCMD
	CLRFIL	     202'	SRTSTA	  SRTCMD
	CLRSPC	     3673'	SORT	  SRTCMD,SRTDTR
	CLSFIL	     1015'	SRTJSS	  SORT
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	CLSMST	     1012'	SRTJSS	  SRTSTA
	CLSRUN	     270'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
	CMDLEN	      75'	SRTCMD	  SRTSTA
	CMPCNT	      62'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
N	CM%DPP	   2 000000	SRTCMD	  
N	CM%FNC	777000 000000	SRTCMD	  
N	CM%HPP	   4 000000	SRTCMD	  
N	CM%NOP	200000 000000	SRTCMD	  
N	CM%SDH	   1 000000	SRTCMD	  
	CNVGEN	     1621'	SRTCMP	  SRTSTA
	COBPDP	     121'	SRTCBL	  SRTSTA,SRTJSS,SRTDTR,SORT
U	CODE				  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTCER,SRTCMP,SRTFLT,SRTDTR,SORT
	COLADR	     104'	SRTSTA	  SRTCMD
	COLBUF	     363'	SRTSTA	  SRTJSS
	COLITB	     163'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS
	COLITS	     1200	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS
	COLJFN	     605'	SRTCMD	  SRTJSS
	COLPTR	     105'	SRTSTA	  SRTJSS
	COLSW	     103'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS,SRTCMP
	COLTRX	     2675'	SRTJSS	  SRTSTA
N	COMND%	104000 000544	SRTCMD	  
	CORSIZ	     134'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS
N	CO%NRJ	400000 000000	SRTJSS	  
	CPOPJ	     4313'	SORT	  SRTCBL
	CPOPJ1	     4312'	SORT	  SRTCBL
	CPU	      0'	SORT	  SRTCMP
	CPUTST	      36'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
N	CR%CAP	200000 000000	SRTCMD	  
	CSAGEN	     1251'	SRTCMP	  SRTSTA
	CSBGEN	     1570'	SRTCMP	  SRTSTA
	CSEGEN	     1306'	SRTCMP	  SRTSTA
	CSSGEN	     1214'	SRTCMP	  SRTSTA
	CUAGEN	     1267'	SRTCMP	  SRTSTA
	CUBGEN	     1604'	SRTCMP	  SRTSTA
	CUEGEN	     1324'	SRTCMP	  SRTSTA
	CUSGEN	     1232'	SRTCMP	  SRTSTA
N	CZ%ABT	 4000 000000	SRTJSS	  
U	DATA				  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTCER,SRTDTR,SORT
	DELFIL	     1064'	SRTJSS	  SRTCBL,SRTDTR,SORT
	DFBORG	     1122'	SORT	  SRTJSS,SRTDTR
	DFMTMD	      27'	SRTJSS	  SRTSTA
	DFMTRS	      26'	SRTJSS	  SRTSTA
N	DIC%	104000 000133	SRTCBL	  
	DIE	     1774'	SRTSTA	  SRTJSS,SRTCMP,SRTFLT,SORT
N	DIRST%	104000 000041	SRTJSS	  
N	DM%NWT	400000 000000	SRTJSS	  
	DOEOF	     471'	SORT	  SRTSTA
	DTRVEC	      6'	SRTDTR	  SRTJSS
	DTRVLN	      14	SRTDTR	  SRTJSS
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

N	DUMPI%	104000 000065	SRTJSS	  
N	DUMPO%	104000 000066	SRTJSS	  
S	DVCHR%	104000 000117	SRTCBL+	  +SRTCMD
S	DV%TYP	  777 000000	SRTCBL+	  +SRTCMD
N	ENDS.	     773'	SRTCBL	  
	ENTFIL	     1214'	SRTJSS	  SORT
	ENTVEC	      71'	SRTJSS	  SRTCMD
	EOFCBL	     770'	SRTCBL	  SRTSTA
	EOFOUT	     2273'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
N	EPCAP%	104000 000151	SRTCMD	  
N	ERCAL	320740 000000	SRTJSS	  
S	ERJMP	320700 000000	SRTSTA+	  +SRTCBL,+SRTCMD,+SRTJSS
	ERRADR	     131'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	ERRRTI	     3253'	SRTSTA	  SORT
	ERSET$	     1114'	SRTJSS	  SRTSTA,SRTDTR
S	ERSTR%	104000 000011	SRTCMD+	  +SRTJSS
	EXTORG	     151'	SRTSTA	  SRTJSS,SRTDTR,SORT
	EXTSZ	     152'	SRTSTA	  SRTDTR
	E$$CM1	     3632'	SRTJSS	  SRTSTA
	E$$CWB	     1706'	SRTSTA	  SRTCMP
	E$$ICS	     1762'	SRTSTA	  SRTJSS
	E$$KLR	     1646'	SRTSTA	  SRTCMD
	E$$KOR	     1652'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTDTR
	E$$NEC	     4245'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	E$$NRO	     3516'	SRTJSS	  SORT
	E$$OKR	     1662'	SRTSTA	  SRTDTR
	E$$RIE	     4271'	SORT	  SRTSTA
	E$$RNI	     4275'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	E$$RSR	     1642'	SRTSTA	  SRTDTR
	E$$TMD	     1302'	SRTSTA	  SRTCMP
	E$$TMT	     4265'	SORT	  SRTCBL
N	FB%BSZ	 7700 000000	SRTJSS	  
N	FB%FCF	  17 000000	SRTCMD	  
N	FB%NXF	 20000 000000	SRTCMD	  
N	FB%OFF	  20 000000	SRTCMD	  
	FCBORG	     242'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS
	FERCOD	     132'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD
	FLIRT	      0'	SRTFLT	  SRTCMP
	FMTBFP	     2577'	SRTJSS	  SORT
	FOR2ND	      61'	SRTCMD	  SRTSTA
	FORARG	     565'	SRTSTA	  SRTCMD
	FORCNT	     566'	SRTSTA	  SRTCMD
	FORENT	      21'	SRTSTA	  SRTJSS
	FORERR	     122'	SRTSTA	  SRTCMD
	FORFUN	     567'	SRTSTA	  SORT
	FORHI	     571'	SRTSTA	  SORT
	FORPDP	     564'	SRTSTA	  SORT
	FORRET	     563'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS,SORT
	FORXIT	     115'	SRTSTA	  SRTCMD
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	FPAADX	     312'	SRTCMP	  SRTSTA
	FPAEXT	     217'	SRTCMP	  SRTSTA
	FPAKLX	     217'	SRTCMP	  SRTSTA
	FPUADX	     312'	SRTCMP	  SRTSTA
	FPUEXT	     215'	SRTCMP	  SRTSTA
	FPUKLX	     215'	SRTCMP	  SRTSTA
	FRECOR	      4'	SORT	  SRTJSS
	FRESPC	     3606'	SORT	  SRTCMD,SRTJSS
	FSTKEY	     100'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTDTR
	FSTRUN	     275'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
	FUNCT.	     130'	SRTSTA	  SORT
	F.BLKF	     116'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.DENS	      62'	SRTCMD	  SRTSTA
	F.INDU	     121'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.INZR	     114'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS
	F.LABL	     117'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.ORG	      65'	SRTCMD	  SRTSTA
	F.OUZR	     113'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS
	F.OXBK	     112'	SRTSTA	  SORT
	F.PARI	      63'	SRTCMD	  SRTSTA
	F.POSI	     124'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.REW	     123'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.RMS	      64'	SRTCMD	  SRTSTA
	F.STDA	     122'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.UNL	     125'	SRTSTA	  SRTCMD
	F.VARI	     120'	SRTSTA	  SRTCMD
N	GDSTS%	104000 000145	SRTJSS	  
N	GDVEC%	104000 000542	SRTJSS	  
	GENNAM	     3452'	SORT	  SRTJSS
	GETBUF	     1531'	SRTJSS	  SRTSTA,SORT
N	GETER%	104000 000012	SRTJSS	  
N	GETJI%	104000 000507	SRTSTA	  
	GETJOB	     105'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
N	GETNM%	104000 000177	SRTCMD	  
	GETREC	     1030'	SORT	  SRTSTA
	GETRMS	     2736'	SRTJSS	  SRTSTA
	GETSPC	     3544'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
S	GET%	104000 000200	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	GEVEC%	104000 000205	SRTJSS	  
	GFSADX	     312'	SRTCMP	  SRTSTA
	GFSEXT	     207'	SRTCMP	  SRTSTA
	GFSKLX	     207'	SRTCMP	  SRTSTA
	GFUADX	     312'	SRTCMP	  SRTSTA
	GFUEXT	     212'	SRTCMP	  SRTSTA
	GFUKLX	     212'	SRTCMP	  SRTSTA
S	GJINF%	104000 000013	SRTJSS+	  +SORT
S	GJ%FOU	400000 000000	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	GJ%MSG	 40000 000000	SRTCMD	  
N	GJ%OFG	  40 000000	SRTCMD	  
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

S	GJ%OLD	100000 000000	SRTCMD+	  +SRTJSS
S	GJ%PHY	  10 000000	SRTCMD+	  +SRTJSS
S	GJ%SHT	   1 000000	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	GJ%XTN	   4 000000	SRTCMD	  
	GMTVOL	     1004'	SRTJSS	  SRTSTA
N	GS%EOF	 1000 000000	SRTCMD	  
S	GTFDB%	104000 000063	SRTCMD+	  +SRTJSS
S	GTJFN%	104000 000020	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	GTSTS%	104000 000024	SRTCMD	  
N	GT%ARG	    20000	SRTJSS	  
N	GT%BAS	100000 000000	SRTJSS	  
N	GT%LOW	400000 000000	SRTJSS	  
N	GT%NOV	    40000	SRTJSS	  
N	GT%PRL	    100000	SRTJSS	  
S	HALTF%	104000 000170	SRTCMD+	  +SRTJSS
	IBUFNO	     137'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
S	IFIW	400000 000000	SRTSTA+	  +SRTCBL,+SRTCMD,+SRTJSS,+SRTCMP,+SORT
	INIINP	     145'	SRTJSS	  SRTSTA
	INIOUT	     541'	SRTJSS	  SRTSTA,SORT
	INITRE	     163'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	INPREC	     116'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
	IOBPW	     120'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	IOBPW2	     121'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS
	IOMODE	     144'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
N	IOX11	    601440	SRTJSS	  
N	IOX4	    600220	SRTJSS	  
N	IOX5	    600221	SRTJSS	  
	ISATBT	     737'	SRTJSS	  SRTSTA
	ISITMT	     733'	SRTJSS	  SRTSTA,SORT
S	JFNS%	104000 000030	SRTCMD+	  +SRTJSS,+SRTCER
N	JS%DEV	700000 000000	SRTCMD	  
N	JS%DIR	 70000 000000	SRTCMD	  
N	JS%GEN	  70 000000	SRTCMD	  
N	JS%NAM	 7000 000000	SRTCMD	  
S	JS%PAF	      1	SRTCMD+	  +SRTJSS,+SRTCER
N	JS%TYP	  700 000000	SRTCMD	  
	KEYEXT	     1265'	SRTSTA	  SRTDTR
	KEYGEN	     1535'	SRTSTA	  SRTDTR
N	KFORK%	104000 000153	SRTCMD	  
	LEANUM	      24'	SRTJSS	  SRTCMD
	LKPFIL	     1335'	SRTJSS	  SORT
	LOGEOF	     111'	SORT	  SRTSTA
	LSTKEY	     101'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTDTR
	LSTREC	     105'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	MAXKEY	     154'	SRTSTA	  SRTCMP,SORT
	MAXTMP	      56'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
N	MCLOS.	     601'	SRTCBL	  
	MEMSTK	     243'	SRTSTA	  SRTCMD
N	MERGE.	     704'	SRTCBL	  
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	MERGE%	     311'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	MINKEY	     155'	SRTSTA	  SRTCMP,SORT
	MODE	     142'	SRTSTA	  SRTCMD,SRTJSS,SORT
	MODEM	     143'	SRTSTA	  SRTCMD
	MOUNTR	      32'	SRTJSS	  SRTSTA
	MRGDN	     125'	SORT	  SRTSTA
	MRGSW	     126'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	MSTEOT	     2313'	SRTSTA	  SORT
N	MTOPR%	104000 000077	SRTJSS	  
N	MT%BOT	     4000	SRTJSS	  
N	MT%EOF	    20000	SRTJSS	  
N	MT%EOT	     2000	SRTJSS	  
N	MT%IRL	    10000	SRTJSS	  
	MXDVSZ	     162'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
	NOCRLF	     157'	SRTSTA	  SRTCMD,SORT
	NSAADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSAEXT	      26'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSAKLX	      26'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSBGEN	     1543'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSEADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSEEXT	      62'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSEKLX	      62'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSSADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSSEXT	      6'	SRTCMP	  SRTSTA
	NSSKLX	      6'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUAADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUAEXT	      27'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUAKLX	      27'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUBGEN	     1555'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUEADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUEEXT	      63'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUEKLX	      63'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUMENT	      72'	SORT	  SRTCBL,SRTJSS
	NUMINP	      74'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD
	NUMLFT	      71'	SORT	  SRTJSS
	NUMRCB	      12'	SORT	  SRTSTA,SRTJSS
	NUMTMP	      21'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
	NUSADX	     274'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUSEXT	      7'	SRTCMP	  SRTSTA
	NUSKLX	      7'	SRTCMP	  SRTSTA
	OBUFNO	      14'	SORT	  SRTJSS
	OBUFSZ	      25'	SRTJSS	  SORT
N	ODCNV%	104000 000222	SRTSTA	  
N	OF%BSZ	770000 000000	SRTJSS	  
N	OF%MOD	 7400 000000	SRTJSS	  
S	OF%RD	    200000	SRTCMD+	  +SRTJSS
S	OF%WR	    100000	SRTCMD+	  +SRTJSS
S	OPENF%	104000 000021	SRTCMD+	  +SRTJSS
	OUTREC	     117'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	P4SAV	     145'	SRTSTA	  SORT
N	PA%EX	 20000 000000	SRTJSS	  
S	PA%PEX	 10000 000000	SRTJSS+	  +SORT
N	PA%RD	100000 000000	SRTJSS	  
S	PBOUT%	104000 000074	SRTCMD+	  +SRTJSS,+SRTCER
	PHYEOF	     112'	SORT	  SRTSTA,SRTJSS
N	PMAPX6	    601107	SRTJSS	  
S	PMAP%	104000 000056	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	PMERG.	      25'	SRTCBL	  
S	PM%CNT	400000 000000	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	PM%CPY	  400 000000	SRTJSS	  
N	PM%PLD	 10000 000000	SRTJSS	  
N	PM%RD	100000 000000	SRTJSS	  
N	PM%RWX	160000 000000	SRTJSS	  
	POSITF	     2416'	SRTSTA	  SRTJSS
	PSAV	     114'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
N	PSORT.	      24'	SRTCBL	  
	PSORT%	      0'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
S	PSOUT%	104000 000076	SRTCMD+	  +SRTJSS,+SORT
	PTTREC	     3374'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
	PUTBUF	     1776'	SRTJSS	  SRTSTA,SORT
	PUTREC	     2507'	SORT	  SRTSTA
	P.DENS	      66'	SRTCMD	  SRTSTA
	P.INDU	     131'	SRTSTA	  SRTCMD
	P.PARI	      67'	SRTCMD	  SRTSTA
	P.REW	      70'	SRTCMD	  SRTSTA
	P.STDA	     132'	SRTSTA	  SRTCMD
	P.UNL	      71'	SRTCMD	  SRTSTA
	P.VARF	     130'	SRTSTA	  SORT
	RC	     107'	SORT	  SRTSTA
	RCBORG	     103'	SORT	  SRTJSS
	RCBSZ	     104'	SORT	  SRTJSS
S	RCDIR%	104000 000553	SRTCBL+	  +SRTJSS
N	RCM%	104000 000134	SRTCBL	  
	RECORD	      16'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	RECSAV	     146'	SRTSTA	  SORT
	RECSIZ	     140'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
	REKSIZ	      17'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
N	RELES.	     362'	SRTCBL	  
	RELES%	     121'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	RELSPC	     3650'	SORT	  SRTJSS
	RESET$	     1113'	SRTJSS	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
S	RESET%	104000 000147	SRTSTA+	  +SRTCMD
	RETMON	     115'	SRTCMD	  SRTSTA
	RETRN0	     750'	SORT	  SRTCBL,SRTDTR
	RETRN1	     762'	SORT	  SRTCBL,SRTDTR
N	RETRN.	     720'	SRTCBL	  
	RETRN%	     746'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	RFMBFP	     2465'	SRTJSS	  SORT
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

S	RFMOD%	104000 000107	SRTSTA+	  +SRTCER
N	RFPOS%	104000 000111	SRTCMD	  
N	RFSTS%	104000 000156	SRTJSS	  
N	RF%LNG	400000 000000	SRTJSS	  
N	RLJFN%	104000 000023	SRTCMD	  
	RMSFLG	      73'	SRTCMD	  SRTSTA,SRTJSS
	RMSGET	     3260'	SRTJSS	  SORT
	RMSPUT	     3312'	SRTJSS	  SORT
N	RNAMF%	104000 000035	SRTJSS	  
S	RPACS%	104000 000057	SRTJSS+	  +SORT
N	RPCAP%	104000 000150	SRTCMD	  
	RQ	     106'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
N	RSCAN%	104000 000500	SRTCMD	  
S	RSMAP%	104000 000610	SRTSTA+	  +SRTJSS
	RSTSPC	     3534'	SORT	  SRTCBL,SRTDTR
	RTRUNC	      61'	SORT	  SRTSTA
N	RUNTM%	104000 000015	SORT	  
	RWNDF	     663'	SRTJSS	  SRTSTA
	SCAN	      0'	SRTCMD	  SRTSTA
N	SC%LOG	 40000 000000	SRTCMD	  
N	SDSTS%	104000 000146	SRTJSS	  
N	SDVEC%	104000 000543	SRTJSS	  
	SEQNO	     161'	SRTSTA	  SRTJSS,SORT
	SETMOD	     1020'	SRTSTA	  SRTCMD
	SETMRG	     302'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
N	SETSN%	104000 000506	SRTCMD	  
	SETSPC	     3461'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	SETTMP	     1254'	SRTJSS	  SRTSTA,SRTDTR
	SETTRE	     220'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	SETUPI	     100'	SRTJSS	  SRTSTA
	SETUPO	     112'	SRTJSS	  SRTSTA
N	SEVEC%	104000 000204	SRTJSS	  
S	SFMOD%	104000 000110	SRTSTA+	  +SRTCER
N	SFRKV%	104000 000201	SRTCMD	  
N	SIN%	104000 000052	SRTJSS	  
	SKIPF	     702'	SRTJSS	  SRTSTA
	SKIPR	     700'	SRTJSS	  SRTSTA
S	SMAP%	104000 000767	SRTSTA+	  +SRTJSS
N	SM%EX	 20000 000000	SRTJSS	  
N	SM%RD	100000 000000	SRTJSS	  
S	SM%RWX	160000 000000	SRTSTA+	  +SRTJSS
N	SM%WR	 40000 000000	SRTJSS	  
S	SOUT%	104000 000053	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	SRTDN	     124'	SORT	  
N	SRTEND	     325'	SRTDTR	  
N	SRTERR	     364'	SRTDTR	  
N	SRTINI	      22'	SRTDTR	  
N	SRTMRG	     256'	SRTDTR	  
N	SRTREL	     226'	SRTDTR	  
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

N	SRTRET	     273'	SRTDTR	  
	SSTATS	     3707'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
	START	      0'	SRTSTA	  SRTJSS
	STATS	     3716'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL
	STATSW	     136'	SRTSTA	  SRTCMD,SORT
N	STDEV%	104000 000120	SRTCBL	  
	STRNAM	      24'	SORT	  SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	STRNUM	      23'	SORT	  SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
N	STRRMS	     3675'	SRTJSS	  
	STRTIO	     330'	SRTJSS	  SRTSTA
	SUPFLG	     130'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD
	TAKEX	     663'	SRTCMD	  SRTSTA
	TAKFLG	     556'	SRTCMD	  SRTSTA
N	TBADD%	104000 000536	SRTCMD	  
N	TBDEL%	104000 000535	SRTCMD	  
N	TBLUK%	104000 000537	SRTCMD	  
	TBUFNO	      13'	SORT	  SRTJSS
	TCBIDX	      15'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
	TEMPSW	     102'	SRTSTA	  SRTCMD
N	TIME%	104000 000014	SORT	  
N	TL%EXM	 40000 000000	SRTCMD	  
	TMPFCB	     262'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTDTR
	TMPTOT	      66'	SORT	  SRTJSS
	TREORG	     101'	SORT	  SRTSTA,SRTJSS
	TRESZ	     102'	SORT	  SRTJSS
	TSTDEV	     1410'	SRTJSS	  SORT
S	TT%OSP	400000 000000	SRTSTA+	  +SRTCER
	UBUFSZ	      77'	SORT	  SRTJSS
	UNLDF	     674'	SRTJSS	  SRTSTA
	USRFMT	     323'	SRTSTA	  SRTCMD
S	V%SORT	  500 000517	SRTSTA+	  +SRTCBL,+SRTJSS,+SRTDTR
N	WFORK%	104000 000163	SRTCMD	  
	WRTEOF	     710'	SRTJSS	  SRTSTA
	WRTLBL	     2637'	SRTSTA	  SRTJSS
	WSCSW	     127'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD
N	XGSEV%	104000 000614	SRTJSS	  
N	XGVEC%	104000 000606	SRTJSS	  
N	XHLLI	501000 000000	SRTDTR	  
	XITFLG	     607'	SRTCMD	  SRTSTA
N	XJRSTF	254240 000000	SRTSTA	  
S	XMOVEI	415000 000000	SRTSTA+	  +SRTCBL,+SRTCMD,+SRTJSS,+SRTCER,+SRTDTR,+SORT
N	XSSEV%	104000 000613	SRTJSS	  
N	XSVEC%	104000 000607	SRTJSS	  
N	XS%EEV	200000 000000	SRTJSS	  
	XTRBYT	     153'	SRTSTA	  SRTCMP
	XTRWRD	      20'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTJSS,SRTCMP,SRTDTR
	ZDATA	      73'	SORT	  SRTSTA,SRTDTR
N	.CMABC	      10	SRTCMD	  
N	.CMABP	      7	SRTCMD	  
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

N	.CMBFP	      3	SRTCMD	  
N	.CMCFM	      10	SRTCMD	  
N	.CMCMA	      13	SRTCMD	  
N	.CMCNT	      5	SRTCMD	  
N	.CMDAT	      1	SRTCMD	  
N	.CMDEF	      3	SRTCMD	  
N	.CMDIR	      11	SRTCMD	  
N	.CMFIL	      6	SRTCMD	  
N	.CMFLG	      0	SRTCMD	  
N	.CMGJB	      11	SRTCMD	  
N	.CMINC	      6	SRTCMD	  
N	.CMINI	      14	SRTCMD	  
N	.CMIOJ	      1	SRTCMD	  
N	.CMKEY	      0	SRTCMD	  
N	.CMNOI	      2	SRTCMD	  
N	.CMNUM	      1	SRTCMD	  
	.CMPAR	     150'	SRTSTA	  SRTCBL,SRTDTR,SORT
N	.CMPTR	      4	SRTCMD	  
N	.CMRTY	      2	SRTCMD	  
N	.CMSWI	      3	SRTCMD	  
N	.CMTOK	      23	SRTCMD	  
N	.CMUQS	      22	SRTCMD	  
N	.DVDSK	      0	SRTJSS	  
S	.DVMTA	      2	SRTCMD+	  +SRTJSS
N	.DVNET	      16	SRTJSS	  
S	.DVTTY	      12	SRTCMD+	  +SRTJSS,+SORT
	.ERMSG	      0'	SRTCER	  SORT
N	.FBBYV	      11	SRTJSS	  
N	.FBCTL	      1	SRTCMD	  
N	.FBRMS	      1	SRTCMD	  
N	.FBSIZ	      12	SRTJSS	  
S	.FHSLF	    400000	SRTSTA+	  +SRTCBL,+SRTCMD,+SRTJSS,+SORT
N	.GBASE	      3	SRTJSS	  
N	.GFLAG	      0	SRTJSS	  
N	.GJDEV	      2	SRTCMD	  
N	.GJEXT	      5	SRTCMD	  
N	.GJGEN	      0	SRTCMD	  
N	.GJNAM	      4	SRTCMD	  
N	.GJRTY	      14	SRTCMD	  
N	.GJSRC	      1	SRTCMD	  
N	.ICNXP	      26	SRTCBL	  
U	.JBFF				  SORT
U	.JBHSM				  SRTSTA
U	.JBREL				  SORT
U	.JBSYM				  SRTSTA
N	.JIDM	      14	SRTSTA	  
N	.JIRS	      15	SRTSTA	  
N	.JSAOF	      1	SRTCMD	  
N	.LTANS	      2	SRTJSS	  
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

N	.LTEBC	      3	SRTJSS	  
N	.LTUNL	      1	SRTJSS	  
N	.MOBKF	      17	SRTJSS	  
N	.MOBKR	      7	SRTJSS	  
N	.MOEOF	      3	SRTJSS	  
N	.MOFWF	      16	SRTJSS	  
N	.MOFWR	      6	SRTJSS	  
N	.MONOP	      31	SRTJSS	  
N	.MOREW	      1	SRTJSS	  
N	.MORLI	      50	SRTJSS	  
N	.MORUL	      11	SRTJSS	  
N	.MOSDM	      4	SRTJSS	  
N	.MOSDN	      24	SRTJSS	  
N	.MOSPR	      20	SRTJSS	  
N	.MOVLS	      44	SRTJSS	  
	.NMUL	     602'	SRTCMD	  SRTSTA,SRTJSS,SRTFLT
N	.NULIO	    377777	SRTCMD	  
	.POP4T	     254'	SRTCER	  SRTSTA
N	.PRIIN	     100	SRTCMD	  
S	.PRIOU	     101	SRTSTA+	  +SRTCMD,+SRTJSS,+SRTCER
	.PSH4T	     245'	SRTCER	  SRTSTA
N	.RFCNT	      0	SRTJSS	  
N	.RFSFL	      4	SRTJSS	  
	.SAVE4	     224'	SRTCER	  SRTSTA
N	.SJD16	      4	SRTCMD	  
N	.SJD62	      5	SRTCMD	  
N	.SJDDN	      0	SRTCMD	  
N	.SJDM6	      2	SRTJSS	  
N	.SJDM8	      4	SRTJSS	  
N	.SJDMA	      3	SRTJSS	  
N	.SJDN8	      3	SRTCMD	  
N	.SJPRE	      1	SRTCMD	  
N	.SJPRO	      0	SRTCMD	  
	.TCHAR	     214'	SRTCER	  SORT
	.TCORW	      70'	SRTCER	  SORT
	.TCRLF	     130'	SRTCER	  SORT
	.TDECW	     157'	SRTCER	  SORT
	.TOCTW	     156'	SRTCER	  SORT
	.TOLEB	      57'	SRTCER	  SORT
	.TRBRK	     137'	SRTCER	  SORT
	.TSIXN	     141'	SRTCER	  SORT
	.TSTRG	     177'	SRTCER	  SORT
	.TTIME	     103'	SRTCER	  SORT
	.TYOCH	     222'	SRTCER	  SRTDTR
N	.VSFST	      2	SRTJSS	  
N	.VSMRV	      4	SRTJSS	  
N	.XSEVD	      1	SRTJSS	  
	$RETRN	     115'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTDTR
	%ERMSG	     4156'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTCMP,SRTFLT,SRTDTR
Flags	Symbol	 Octal Value	Defined in Referenced in		(all symbols)

	%JRST%	     1732'	SRTCMP	  SRTSTA
	%TCRLF	     4234'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTDTR
	%TDECW	     4215'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTDTR
	%TOCTW	     4212'	SORT	  SRTSTA,SRTCMD,SRTJSS,SRTCMP,SRTFLT
	%TOLEB	     4226'	SORT	  SRTSTA,SRTJSS
	%TSIXN	     4223'	SORT	  SRTCBL,SRTDTR
	%TSTRG	     4220'	SORT	  SRTSTA,SRTCBL,SRTCMD,SRTJSS,SRTCMP,SRTFLT,SRTDTR