Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - bb-l014y-bm_tops20_v7_0_tsu02_1_of_2 - t20sub/monsym.unv
There are 95 other files named monsym.unv in the archive. Click here to see a list.
x
,Ub@P C.)2Q @C.91Q C.|ZQ C/zQ C
~- sC>@&)C>	@&C>	@&C>
@&C>
@& C
,;wQ @C
-}wQ C
.Q C
.)6Q C\` 5C\b 5C.>@&pC.>	@&qC.>	@&
C.>
@&
@&@&C.>@&/C$$Q xC$$'Q yv xC$$GQ @pC$$gQ @xC*` <C*b <C5` fC5b fC& ,C&P ,C2 @&/C2@@&0C2`@&0C2@&1C2 @&1C2@@&5C2ex` (C2exb (C8-mQ C8.HxQ @C;'@&CB{B JCD-vQ CD.8yQ @CD.<Q CH*zQ CH,QQ CH,<HQ @CH,<IQ CH,<XQ CH,^Q CH-h9Q CH-iQ CH-k9Q @CH-t Q @CH-t@Q CH-yVQ CH.
}P'CH.(9Q CH.)VQ @CH.*;Q CH.,wQ 8CH.IWP'CH.LwQ xCH.x:Q CH.|WQ CJ` SCJa SCJn	@&eCJn	@&eCJn
@&fCJn
@&fCJn@&gCJn@&gCJn
@&hCJn
@&hCJ(@&iCJ(@&iCJ)@&jCJ)@&jCJ*@&mCJ*@&mCJ+@&nCJ+@&nCJ,@&oCJ,@&oCJ?@&bCJ?	@&eCJ?	@&fCJ?
@&fCJ?
@&gCJ?@&gCJ?@&hCJ?
@&hCJ?
@&iCJ?(@&iCJ?(@&jCJ?)@&jCJ?)@&kCJ?*@&mCJ?*@&nCJ?+@&pCJ?+@&qCJ?,@&qCJ?,@&h@&CJ?h@&CJ?i@&@CKlx@&CNt@ CNtA CNtH` YCNtHb YCNtL XCNtL XCNtN@&`CNtN	@&`CNtN	@&aCNtN
@&aCNu" wCNv< uCNv<" uCNv>@&pCNv>	@&pCP,8uQ @CP,<UQ CP,JQ CP,m6Q @CP-+qP'CP-Z2Q CP-h:Q CP-h;Q CP-iQ CP-yVQ CP-|Q @CP.)5Q CP.99P'CP.=Q CP.HvQ CP.LVQ CP.NQ CP.[RQ CP.[YQ CR
: 'CR
: 'CR
>@&hCR
>	@&hCR
>	@&iCR
>
@&iCR
>
@&jCR
>@&!CR
>@&!CRH /CRHP /CRO @&uCRO@@&uCRvm ^CRvm ^CRw @&dCRw(@&hCRw(@&iCRw)@&iCRw)@&jCRw@@&dCRw`@&eCRw@&eCRw @&fCRw@@&fCRw`@&gCRw@&gCRw @&hCS@&3CS	@&3CS	@&4CS
@&4CS
@&5CS@&5CS@&6CS
@&6CS
@&7CS(@&7CS(@&8CS)@&8CS)@&9CS*@&9CS*@&:CS+@&;CS+@&;CS,@&>CS,@&>CSH@&?CSH@&ECSI@&FCSI@&FCSJ@&GCSJ@&GCSK@&KCSK@&_CSL@&_CSL@&`CSh@&`CSh@&aCSi@&aCSi@&bCSj@&bCSj@&cCSk@&cE>= 	#T:h
	IFN FTS	(HOW,..LOC==.

	H
DEFINE	WORD(NAM,	hNUMB<1>),<
	IFN 
<..MSK>,<..OFF==.
(.OFF+1> 

	..MS
HK==0		
	FIELDM(N
hAM,<.FWORD>)	

	..MSK==0		
	..O(FF==..OFF+NUMB	
H
>

DEFINE	NXThWRD(NUMB<1>),<
	
..MSK==0
	..OFF=
(..OFF+NUMB

>

H
DEFINE	FILLER(N
hUM),<
	..FLG==PO
	IFE,..FLG==-1>
	IFG.<^D<NUM>-<^DX ?FILL TOO BIG I(N A STRUCTURE>
H	...MSK==MASK.(^Dh<NUM>,<..FLG+^D<NUM>>)
	IFN FTSHO(W,<
	 PHASE ..OHFF
	 EXP ...MSKh
	>
	..MSK==..MSK!...MSK
>

(

DEFINE	HWORD(nHam),<
	..FLG==0	h	
	IFE ..MSK&.LHALF,<FIELDM(nam,.(LHALF)
			 ..FLHG==1>
	IFE ..FLGh,<..MSK==..MSK!.LHALF
		  IFE ..(MSK&.RHALF,<FIELDHM(nam,.RHALF)
		h		   ..FLG==1>
		  IFE ..FLG,<(NXTWRD
			   HFIELDM(nam,.LHALFh) >
		 >
>


DEFINE	FIELD(NA(M,SIZ,POS),<
	..HFLG==0		

	IFB h<POS>,<IFB <SIZ>,<
	 ...MSK==.RT(MSK(<<^-<<..MSK>>H>>) 
	 IFE ...MhSK,<..OFF==..OFF+1 
	  ..MSK==0(		
	  ...MSK==H-1
	 >
	 FIELhDM(NAM,<...MSK>)	
	(..FLG==-1		
	>>

	IFNB <SIHZ>,<.SIZ==^D<SIZ>h> 

	IFNB <POS>,<		
	 FIELDM(N(AM,MASK.(.SIZ,POSH)) 
	 ..FLG==-1h		
	 ..BITS==MASK.(.SIZ,POS) 
	(>

	IFE ..FLG,<HIFGE <^D<.SIZ>-^Dh36>,< 
	 WORD(NAM,<^D<.SIZ>/^D36(>) 
	 IFN <<^D<H.SIZ>-<^D<.SIZ>/^hD36>*^D36>>,<	
	  FIELD(...,<<^(D<.SIZ>-<^D<.SIZ>H/^D36>*^D36>>) 
h	 >

	 ..FLG==-1		
	>>

	IF(E ..FLG,<		
	 .H.BITS==MASK.(^D<.hSIZ>,<^D<.SIZ>-1>) 

	 REPEAT <(^D36-^D<.SIZ>+1>,H< 
	  IFE ..FLhG,<	
	   IFE <..BITS&..MSK>,< (
			..MSK==..MSKH!..BITS 
		..FLGh==-1 
	    > 

	  IFE ..FL(G,..BITS==..BITS_H<-1> 
	  >
	 h >

	IFE ..FLG, <		
	 ..BITS==M (ASK.(^D<.SIZ>,<^D H<.SIZ>-1>) 
	 . h.OFF==..OFF+1	
	! ..MSK==..BITS		!(
	>

	MSKSTR(!HA'NAM,\..OFFC,..!hBITS) 
	A.'NAM="=..OFF
	IFN FTSH"(OW,<
	 PHASE	A"H.'NAM
	 EXP	A'"hNAM
	>>

	..OL#D==..BITS		
	...#(OLD==..BITS		

#H>

DEFINE	BIT(N#hAM),<
	..BITS==L$FTBT.(..OLD)	

$(	IFE ..BITS,<PRIN$HTX ?NO ROOM FOR B$hIT IN LAST FIELD>%

	A%'NAM==..B%(ITS_<-<^D35-POS(.%H..OLD)>> 
	A.'N%hAM==..OFF		

	M&SKSTR(A'NAM,\..O&(FFC,..BITS) 
	I&HFN FTSHOW,<
	 P&hHASE ..OFF
	 EX'P A'NAM
	>

	'(..OLD==..OLD&<^-<'H..BITS>> 

>
'h
DEFINE	FIELDM(NA(M,MASK),<
	IFN M((ASK&..MSK,<	
	 (H..MSK==0		
	 ..(hOFF==..OFF+1
	>

	..MSK==..MSK!)(MASK	

	MSKSTR()HA'NAM,\..OFFC,M)hASK) 
	A.'NAM==*..OFF
	IFN FTSHO*(W,<
	 PHASE	A.*H'NAM
	 EXP	A'N*hAM
	>
>

DEFI+NE ENDSTR(LENNAM<+(LEN>,LSTNAM<LST>)+H,<

	IFN ..MSK,+h<..OFF==..OFF+1> ,

	A.'LSTNAM==,(..OFF	

	IFN FT,HSHOW,DEPHASE

	,h..LOK==..LOK+1
	-IFN ..LOK,<PRINTX-( ? MISSING BEGSTR-H>

	IF2,<
	 I-hFDEF ...MSK,<SUPP.RESS ...MSK>
	 .(IFDEF ..BITS,<SUP.HPRESS ..BITS>
	 .h IFDEF .SIZ,<SUPP/RESS .SIZ>
	 IF/(DEF ..MSK,<SUPPRE/HSS ..MSK>
	 IFD/hEF ..OFF,<SUPPRES0S ..OFF>
	 IFDE0(F ..FLG,<SUPPRESS0H ..FLG>
	 IFDEF0h ..LOK,<SUPPRESS 1..LOK>
	 IFDEF 1(..LOC,<SUPPRESS .1H.LOC>
	 IFDEF .1h.OLD,<SUPPRESS ..2OLD>
	 IFDEF ..2(.OLD,<SUPPRESS ..2H.OLD>
	>

	IF12h,<
	 IFDEF ...M3SK,<.XCREF ...MSK3(>
	 IFDEF ..BIT3HS,<.XCREF ..BITS>3h
	 IFDEF .SIZ,<4.XCREF .SIZ>
	 4(IFDEF ..MSK,<.XCR4HEF ..MSK>
	 IFD4hEF ..FLG,<.XCREF 5..FLG>
	 IFDEF 5(..OFF,<.XCREF ..O5HFF>
	 IFDEF ..L5hOK,<.XCREF ..LOK>6
	 IFDEF ..LOC,6(<.XCREF ..LOC>
	6H IFDEF ..OLD,<.X6hCREF ..OLD>
	 I7FDEF ...OLD,<.XCR7(EF ...OLD>
	>
7H
	PURGE WORD,NXTW7hRD,FILLER,HWORD,F8IELD,BIT,FIELDM
8(
	A.'LENNAM==..8HOFF-B
	IFN FTSH8hOW,<RELOC ..LOC>>9	..MSK==09(		
	..OFF==B		
	A.D==B	

	9hIFDEF ..LOK,<IFL :..LOK,<PRINTX ? N:(EW BEGSTR WITHOUT:H ENDSTR>>

	..LOK==-1


	..L#W#X0#ZBEG
	 E&p E&pP E.Tk@ E.TkB E.Tn@&E>~@ 9E>~A 9E?'@&E?'	@&E?'	@&
E?'
@&&E?'
@&-E?'@&E?'@&E?'
@&E?'
@&E?'(@&E?'(@&E?')@&E?')@&E?'*@&E?'*@&E?'+@&E?'+@&E?',@&E?',@&E?'H@&E?.@ E?.A EC bEC P bEJMj' B`$C`
W0.==A
W1.==B				;INITC IALIZE BREAK MASKC@
W2.==C
W3.==D
==C
W3.==$ $ 0$"0B,<
	$$0QAB ($&0  ..SEJZ E($>	..V22==aEH
	..V1==a
	IFNEhB <B>,<..V22==BF>
REPEAT ..V22-<F(a>+1,<	
	%%W==.FH.V1/^D32	
	%%X==Fh..V1-%%W*^D32	
	GIFE C,BRKC1 \"<%G(%W+"0">	
	IFN CGH,BRKC2 \"<%%W+"0"Gh>
	..V1==..V1+1
		  >
.V1+1 H($B	WA.==WA.!<1B<%%X>>
AEJ\4@ Hh$H	WA.==WAI.&<-1-1B<%%X>>
&<-1-1B<%%X>>
EJ\: IH$N
%%FOO==Iha
	BRK0 (%%FOO,B,0)
(%%FOO,EP,)6Q @EP,=Q @EP,=RQ'@EP,MRQEP-<pQ@EP.-RQEP/,WQ'@EQ4HQQEQ4MQEQ4\YQEQ5QQxEQ5	P'EQ6G,PQ G,P'G,=3Q @G,H1Q G,H9Q @G,I6Q G,IxQ G,J9Q @G,LQ G,i2Q G,lQ @G-:6Q G-I7Q @G-J8Q G-KQ G-KxQ G-[rQ G-hrQ G-i2Q G-i;Q @G-lxQ @G-m6Q G.9Q G.	2Q G.	7Q G.:Q @G.
Q G.
[Q G.
{Q G.):Q G.+Q G.+PQ G.9Q G.91Q G.9QQ G.;TQ G.YxQ G*TQ @G,XQ G,9YQ @G,9YQ @G,:Q G,:	Q @G,:Q G,:Q G,: Q G,:7Q xG,HwQ G,LxQ xG,X2Q G,ZvQ G-
wP'G-)WP'G-KqP'G-XpQ G-[yQ G-jQ xG-kRQ xG-m2Q @G.DHQ @G.XwQ G.yQ xG$.@&
G$.	@&
G$.	@&
@&
@&G<1@&pG<)Q@&oG<-@&oG=1@&pG=P@&qGL)@GL)B@G|)@G&G|)B@oG~*`G5G~*b@5G>	@&yG" @G(-h6Q G(-lQ G(-m2Q G(-}wQ @G(.;Q @G(.<Q G(.}Q G,-)WQ @G. @&6G.@@&6G.`@&7G.@&\G2~9" qG2~9@ 	G2~9B 	G3 @&8G3@@&8G3`@&4G3@&GG3Ti@ G3TiB G4,YP G4,,UQ G4,;:P G4,;VP G4,LQ G4,MqQ @G4,[qQ G4,\qQ @G4,iVQ xG4,kQQ `G4,m`Q @G4,zQP'G4-
QkG4-Qk@G4-kG4-QlG4-LzP'G4-htQG4-iPG4.`Q @G4.(4Q G4.,Q G4.9Q G4.=zQ G4.zsQ G4/
3Q @G8,:xQ @G8,J9P'G8-+qQ G8-kqQ G:%@ G:%B G:%@&@G:%	@&PG:%	@&AG:%
@&QG:%
@&BG:%@&QG:%@&G:5b KG<-)WP'G<-lUQ @G<.xvQ G>mi 2G>mi 2G>mn@&WG>mn	@&XG>mn	@&XG>mn
@&YG>mn
@&ZG>mn@&[G>mn@&[G>mn
@&hG>mn
@&G>o(@&{G>o(@&G>o)@&G>o)@&G>o*@&G>o*@&G>o+@&G>o+@&G>o,@&.G>o,@&.G>oH@&EG>oH@&G>oI@&AG>oI@&BGCI@ 
PP 2GH.=Q GJ%(@&<GJ%(@&GJ%)@&GJ%)@& GJ%*@&!GJ%*@&!GJ%+@&"GJ%+@&'GJ%,@&+GJ%,@&,GJ%H@&-GJ%H@&/GJ%I@&0GJ%I@&0GJ%J@&2GJ%J@&0GJ%K@&0GJ%K@&1GJ%L@&2GJ%L@&}GJ%h@&LGJ%h@&OGJ%i@&PGJ%i@&PGJ%@ PGJ%B PGJ%@&HGJ%	@&HGJ%	@&IGJ%
@&IGJ%
@&JGJ%@&GJ%@&KGJ%
@&;GJ%
@&;GJ%X<P GJT.@&GJT.	@&GJT.	@&	GJT.
@&	GJT.
@&
GJT.@&
GJT.@&GJUx@ GJUxB GJek !GJek" !GJen@&GJen	@&.GJen	@&5GOMk` GOMkb GP-KVQ @GS| GGS@&@GS	@&@GS	@&AGS
@&AGS
@&BGS@&BGS@&CGS
@&CGS
@&DGS(@&DGS(@&EGS)@&EGS)@&FGZF= _GZF= _GZF=@&kG[= ^G[= ^G[>@&lG[>	@&lGh,ZQ Gh,UQ Gh-hvQ Gh-j3Q @Gh-lUQ Gh-lsQ Gh-m2Q @Gh.
TP'Gh.[YQ-HD,Q.QHD-TQHD-]QHD-j:Q&HD.<Q@HD.mVQ&HX,RPHX,)PHX,,|Q@HX,HVQ&HX,IQHX,MQ&HX,iQHX-	Q&HX-iQHX-mP&HX.Q&HX.Q@HX.(VQ&@HX.)QHX.)2Q&HX.IPHX.LPHX.LYPI,P'I,7Q$I,sQ&II,;[Q$I,I0Q @I-
@&I$^
@&I$^@&I$^@&dI,:Q I,J8Q I,KqQ @I,KwQ I,[PQ @I,\YQ @I-wQ I-SQ I-kRQ I.)8Q I.;6Q I
>) hI>@&^Iw @&Iw(@&Iw)@&Iw)@&AIw*@&AIw*@&BIw+@&6Iw@@&)Iw`@&	Iw@&	Iw @&Iw@&
Iw @&
I,:Q I,KSQ I,MQ @I.,zQ I*` /I*b /I,{@&I5 	vXPB
DEFSTR(P	v IVER,.IPKVR,3,4) 	v    ; PACKET.I	xhNTERNET.VERSION
	yDEFSTR(PIDO,.IPKV	y(R,7,4)     ; 	yHPACKET.INTERNET.D	yhATA-OFFSET
DEFST	zR(PITOS,.IPKVR,15	z(,8)    ; PACKE	zHT.INTERNET.TYPE-O	zhF-SERVICE
 DEFS	{TR(PIPRC,.IPKVR,1	{(0,3)   ; PACKET	{H.IP.PRECEDENCE
 	{h DEFSTR(PILDY,.IP	|KVR,11,1)   ; P	|(ACKET.IP.LOW-DELA	|HY
 DEFSTR(PIHTR	|h,.IPKVR,12,1)  	} ; PACKET.IP.HIGH	}(-THROUGHPUT
 DE	}HFSTR(PIHRL,.IPKVR	}h,13,1)   ; PACK	~ET.IP.HIGH-RELIAB	~(ILITY
DEFSTR(PIP	~HL,.IPKVR,31,16) 	~h   ; PACKET.INT	ERNET.PACKET-LENG	(TH
DEFSTR(PISID,	H.IPKSG,15,16)  	h ; PACKET.INTERN
ET.SEGMENT-ID
DE
(FSTR(PIFLG,.IPKSG
H,18,3)    ; PA
hCKET.INTERNET.FLA
GS
 DEFSTR(PIDF
(,.IPKSG,17,1)  
H ; PACKET.INTERN
hET.DONT-FRAGMENT

 DEFSTR(PIMF,.I
(PKSG,18,1)   ;
H PACKET.INTERNET.
hMULTIFRAGMENT
DE
FSTR(PIFO,.IPKSG,
(31,13)    ; PA
HCKET.INTERNET.FRA
hGMENT-OFFSET
DEF
STR(PITTL,.IPKPR,
(7,8)    ; PAC
HKET.INTERNET.TIME
h-TO-LIVE
DEFSTR(
PIPRO,.IPKPR,15,8
()    ; PACKET.
HINTERNET.PROTOCOL
h
DEFSTR(PICKS,.I
PKPR,31,16)   
(; PACKET.INTERNET
H.HEADER-CHECKSUM
h
DEFSTR(PISH,.IPK
SH,31,32)    ;
( PACKET.INTERNET.
HSOURCE-HOST
DEFS
hTR(PIDH,.IPKDH,31
,32)    ; PACK
(ET.INTERNET.DESTINATION-HOST
TII5 
l0Ve
A==B

lPIFG <B-IPOPRM>,<IPOPRM==B>M>,<I5,` $(B0

	OPDEF $HA% [104B8+B]
	I$hFDEF .PSECT,<
	I%NTERN A%>
	IFID%(N <E>,<OLD>,<
	%HOPDEF A [104B8+%hB]
	IFDEF .PSECT&,<
	INTERN A>><
	INTERN A>>I6= R8%!
	A==<-1RXB<C>+1B<C-D>> Rx
	IF1,<IFDEF %AS,<PRINTX ?A ALRES8ADY DEFINED>>
	DSXEFINE %A (OP,AC,SxY,MSK)<
	$A==<ZT B>		
	OP (<AC>,B'Y,MSK)><AC>I6Hw 0V_
A==B

xIFB <C>,<IFG <B
~0-TCOPRM>,<TCOPRM=
kP=B>>
IFNB <C>,
kp<IFG <B-TCOPSM>,<TCOPSM==B>>>,IdI@ IdIB IdN@&<IdN	@&=Id` Ida Idd(@& Idn@&<Idn	@&aIdn	@&bIdn
@&bIdn
@&cIdn@&cIdn@&dIdn
@&dIdn
@&Iei@ gIeiB gIg(@&lIg)@&lIg)@&I &IP &I @&4I(@&I(@&I@@&4I`@&5I@&5I @&6I@@&6I`@&7I@&7I @&pI4$Q xI4$'Q {~`xI4$GQ @pI4$gQ @xI6= (I6= (I7 @&nI7@@&oI7`@&oI7@&oI7 @&rI7@@&^I7`@&I,QQ I,;WQ I,J9Q I,^Q I,izQ I-)WP'I-lUQ @IM` NIMa NI~] NI~] NI,Q pI,MQQ pI.=7P I.[TP `I&
p ,I&
q ,I&
t(@&BI&
t(@&I&
t)@&I&
t)@&FI&
t*@&bI&
t*@&cI&
t+@&cI&
t+@&eI&
tH@&eI&
tH@&{I&
tI@&&I&
tI@&'I&
tJ@&'I&
tJ@&(I&
tK@&(I&
tK@&)I&
th@&)I&
~@&>I&
~	@&>I&
~	@&?I&
~
@&?I&
~
@&@I&
~@&@I&
~@&AI&
~
@&AI&
~
@&BI&P EI&Q EI& -I&P -I&dn@&I' ,I'P ,I'$Q _xI'$'Q yv (I'$GQ @PI'$gQ @xI'= I'= I' @&eI'@@&fI'`@&fI'@&rI' @&qI'@@&~I'\` ;I'\b ;I.~@&wI.~	@&xI.~	@&xI.~
@&yI.~
@&yI.~@&|I.~@&|I27(@&I27(@&I4,j7Q>I4-mzQ@I4.&GI>
@&HI>
@&HI>@&II>@&II>
@&JI?X:Q `I?XiQ |I?XwQ I?XzP'I?Y7Q I?Z6Q I?Z9Q I?ZiQ pI?[SQ I?\Q I?\PQ I?\pQ @I?\wQ xI?])P I?]0Q I?]7Q ~I?]yQ @I@,9@P I@,;@P I@.)P IN\` RIN\b RIN]| QIN]| QIN]~@&qIN]~	@&rIN]~	@&IN]~
@&IN]~
@&-IN]~@&.IN_@&zIN_	@&{IN_	@&{IN_
@&|IN_
@&yIN_@&zIN_@&zIN_
@&{INmm )INmm )INo @&6IR
: &IR
: &IRH 0IRHP 0IVn
 IVn
" IVn` IVnb IVn@&IVn	@&IVn	@&IVn
@&IVn
@&FIVn@&FIX,`Q IX,wQ IX,@Q IX,J9Q IX-@Q IX-TP IX-T P IX-T(P IX-T(P IX-T)P IX-T)P IX-T*P IX-T*P IX-T+P @IX-T+P!IX-T@P IX-T`P IX-UP IX-U P IX-U@P IX-U`P @IX-YQ IX-YQ @IX-[ZQ IX-[rP!IX-}:Q @IX.
rP$IX.N8Q xIX.[ZP IZ
@ 'IZ
B 'Id-6Q @IfuHB GIfw@&8Ifw	@&9Ifw	@&9Ifw
@&:Ifw
@&:Ifw@&;Ifw@&;Ifw
@&<Ifw
@&<Ifw(@&=Ifw(@&=K
,(rP K
,8sP K
,^P K
,i9P K
,kP K
,mP K
-KqP K
-iQP @K
-x`P @K
.)RP K
.8`P K
/XP K
/	VP K,;rQ `K-+qQ xK-J7P'`K.:=P K
= K
= KN@&KN	@&KN	@&KNpP K$,+Q @K$,:Q xK$,^P K$,hwP'K$,kQ xK$,xVQ K$-
RQ K$-+qQ xK$-I7Q xK$.2Q K$.
Q K$.
2P'K$.
WP'K$.(PQ K$.(tQ pK$.-7Q @K$.8tP K$.<zP'~K$.HPQ K$.HtQ |K$/,WQ K&$ Q K&$@Q K&<Q K&J`Q @K&@Q xK&/
`P K&4;@P'K&5I`Q xK&<+Q K&F)Q K&Ux@Q xK&d[@Q xK'Q K' Q K'P'K'+`P'K': Q K' +K'P +K'( Q K':Q pK'[@Q @K':P K'=P'~K'H Q K'$( Q K'$:Q |K'V+`Q K8,+Q K8-+qP'K8-MQ K8-MVQ xK8-lzQ K8.qQ K8.qQ K8.rQ @K8.vQ @K8.wQ K8.wQ K8.xQ K8.yQ @K8.zQ K8.|Q K8.:Q @K:
>@&"K:
>	@&#K:
>	@&#K:
>
@&$K:
>
@&,K:&= PY(

	IFN ..MSK,<..OFF==..OF(F+1> 

	NB.B==H..OFF	

	IFN FThSHOW,DEPHASE

	..LOK==..LOK+1
	(IFN ..LOK,<PRINTXH ? MISSING BEGSTRh>

	IF2,<
	 IFDEF ...MSK,<SUPP(RESS ...MSK>
	 HIFDEF ..BITS,<SUPhPRESS ..BITS>
	 IFDEF .SIZ,<SUPP(RESS .SIZ>
	 IFHDEF ..MSK,<SUPPREhSS ..MSK>
	 IFD	EF ..OFF,<SUPPRES	(S ..OFF>
	 IFDE	HF ..FLG,<SUPPRESS	h ..FLG>
	 IFDEF
 ..LOK,<SUPPRESS 
(..LOK>
	 IFDEF 
H..LOC,<SUPPRESS .
h.LOC>
	 IFDEF ..OLD,<SUPPRESS ..(OLD>
	 IFDEF ..H.OLD,<SUPPRESS ..h.OLD>
	>

	IF1
,<
	 IFDEF ...M
(SK,<.XCREF ...MSK
H>
	 IFDEF ..BIT
hS,<.XCREF ..BITS>
	.XIFDEF..SIZ,<
	IFEFM..MSK,<.XCR
	 IFDEF ..FLG,<.XCREF (..FLG>
	 IFDEF H..OFF,<.XCREF ..OhFF>
	 IFDEF ..LOK,<.XCREF ..LOK>(
	 IFDEF ..LOC,H<.XCREF ..LOC>
	h IFDEF ..OLD,<.XCREF ..OLD>
	 I(FDEF ...OLD,<.XCRHEF ...OLD>
	>
h
	PURGE WORD,NXTWRD,FILLER,HWORD,F(IELD,BIT,FIELDM
H
	NB.A==..OFF-0h
	IFN FTSHOW,<RELOC ..LOC>W,<RE	))LEN<)LST;K; %K;P %K;
0 &K;
1 &K; @&K;(@&K;(@&K;)@&K;)@&K;*@&K;*@&K;+@&K;+@&K;,@&K;,@&K;@@&K;H@& K;H@& K;I@&(K;I@&(K;J@&}K;`@&K;@&K; @&K;@@&K;`@&K;@&K; @&K>d$Q K>d$'P K>d$GP K>d$gP KB 4KB 4KJ 4KJ 4KJ 4KJU\ 4KJU\ 4KJU\ 4KKL@ KKLB KN~] eKN~] eM,QQ M,(:Q M,,}Q |M,I6Q M,J9Q @M,LWP'M,hsQ xM,kyP!M,y7Q xM- M-I7P ?M-KSQ M-[rQ xM-iP$M-i<Q M-krQ M-nQ M-ySQ M.	qP'M.
VQ M.):Q ~M.9Q M.91P @M.:Q M.K8Q @M.{QP"MikWP MilsP M6) EM6)" EM6.@&`M6.	@&`M4l 
M4l 
M4n@&M~*` 6M~*b 6M,l DM,l DM,n@&2M,n	@&2M,n	@&3M ,\P"M&d$Q xM&d$'Q yv (M&d$GQ @PM&d$gQ @xM&g@&bM&g	@&nM&g	@&oM&g
@&pM&g
@&sM0,KvQ M0,\sQ M0,^Q `M0,lzP'pM0--9Q M0-{RQ M0-}VQ M0.ZQ M0.+RQ xM0.9wQ `M0.;RP `M0.JP M2 t'!<<<A>B<POS(<B>)>>&<B>>M2$$Q xM2$$'Q ~`xM2$$GQ @xM2$$gQ @xM2F= _M2F= _M2M` MM2Ma MM2Mn@&TM2Mn	@&TM2Mn	@&UM2Mn
@&UM2~N@&XM2~N	@&XM2~N	@&YM2~] MM2~] MM@,P M@,J9P M@,^P M@.)P M@.|@P MJ]@&TMJ]	@&TMJ]	@&UMJ]
@&UMJ]
@&VMJ]@&VMJ]@&eMJ]
@&<MS{P ND-7Q ND-KqQ @ND-kQ ND.(SQ ND.(vQ ND.*2Q ND.+RQ @ND.;Q O= 3O= 3O>@&]O>	@&]O>	@&`OI@ OIB ON@&0ON	@&0ON	@&=O4X` `O4Xb `O.9P O8` FO8b FOL` 2OLb 2O4X` 1O4Xb 1O @O P @O$@ O$B O$\@ O$\B O%* #O%*" #O%k ?O%k" ?O%zb >O' @&}O'@@&~O'`@&aO'@&7O' @&8O4X` BO4Xb BO,yTQ @O,yYQ O$.@&
O$.	@&
O$.	@&O^>@&O: :O: :O<` ;O<b ;O>@&|O.= 4O.= 4O.>@&|O.>	@&}O.>	@&O.>
@&O .vQ @O .=Q O'5zb ?O(,qQ @O(,zQ O(,9VQ O(,I6Q O(,I;Q @O(,J9Q O(,^Q O(,kQ O(,kYQ O(,kzQ @O(,z;Q O(,{RQ O(-SQ O(-)WQ O(-\sQ O(-h6Q O(-i;Q O(-jQ @O(-krQ O(-l`Q O(-ySQ O(-{Q O(.
Q @O(.
WQ O(.:Q&O(.IYQ7O(.K8Q&O(.ZQ7O(.[Q&*O(.[ZQ7@O(.i9Q&O(/O*7@@&O*7H@& O*7H@& O*7I@&!O*7I@&!O*7J@&"O*7K@&#O*7L@&$O*7L@&$O*7`@&O*7h@&%O*7h@&%O*7i@&&O*7i@&&O*7j@&'O*7j@&'O*7k@&xO*7k@&-O*7l@&:O*7l@&:O*7@&O*7@&JO*7@&O*7	@&`O*7	@&vO*7
@&O*7
@&O*7@&O*7@&O*7
@&O*7
@&O*7 @&O*7(@&BO*7(@&DO*7)@&O*7)@&O*7*@&O*7*@&3O*7+@&OO*7@@&O*7`@&O*7@&O*7 @&O*Mi@ O*MiB O8,J9Q @O8,^Q O8-h6Q O8.=Q O:Tk@ O:TkB O:Tn@&O:Tn	@&@O>\\H@&HO>\\I@&HO>\\I@&O?I3 	OHLz
	OPDEF 	P(A [B]
  IFNDEF	P FOR,<
  IFDEF 	O(.PSECT,<
	INTERN A>><
	INTERNOBTk@ COBTkB COL,Q OL,sQ OL,zQ OL,86Q OL,[sQ OL,\YQ OL,lUQ OL-Q OL-KSQ @OL-[rP OL-h6Q OL-|Q @OL.P$OL.)Q OL.+RQ OL.|SQ OL/sQ OP,P"OP,SP OP,(9Q OP,8tQ OP,<tQ OP-	tQ OP-)WP OP-K{Q @OP-k{P @OP.
VP!OR
,` "OR
,b "OR
.@&[OR
.	@&\OR
.	@&\OR
@ KOR
A KOR$ bOR$ bOR%@ POR%B POR%@&POR%	@&POR4H@ OR4HB ORF= ]ORF= ]ORF>@&aORF>	@&bORF>	@&bORF>
@&cORF>
@&cORF>@&}ORF>@&~ORF>
@&~ORF>
@&ORG(@&ORTk@ ORTkB ORU@&ORU	@&ORU	@&ORU
@&VORt< ]ORt< ]ORt>@&sORt>	@&sOS
 =OS
" =OSL` 
OSLb 
OS' aOS' aQfI@ <QfIB <Q~*` 9Q~*b 9Q>@&|QC%  QC%" QC' @&\QL,:P QL,H<Q QL,KYP QL,x:P QL-
@Q pQL-PP QL-Z7Q QL-h6P @QL-huP!QL-i:P QL-i;P QL.,wQ xQL.;P QL.<[P$QL.=P ~QL.\Q @QL.\yP"QL.h6Q QON0 cQON1 cS
,Q S
,LpQ @S
--2Q S
.J6P'S
.K=Q xS
.]Q Sm@ ISmB IS% HS%" HS%h` LS%hb LSNpQ @SO@&SO	@&SO	@&S& -S&P -S2Mlh@&|S2Mli@&|S2Mli@&}S2Mlj@&VS2Mlj@&WS2g@&~S2g	@&~S2g	@&S2g
@&S2g
@&S8.)9Q @S:5q MS:7@&CS:7	@&CS:7	@&DS:7
@&DS:7
@&ES:7@&ES:7@&FS:7
@&FS:7
@&GS:7(@&GS:7(@&HS:7)@&HS:7)@&IS:7*@&IS:7*@&JS:7+@&JS:7+@&KS:LL@ *S:LLB *S:ek !S:ek" !S:en@&S:en	@&.S?B@&FS?B@&PS?B @&S?B@@&S?B`@&KS?B@&LS?B @&LS?B@@&MS?B`@&MS?B @&GS?B$@&NS?B$ @&NS?B$@@&OS?B$`@&OS?B%@&PS?B% @&PS?B%@@&QS?B%`@&RS?B0@&GS?B4@&RS?B4 @&qS?B4@@&	S?B4`@&	S?B5@&S?B5 @&S?B@@&HS?BP@&HS?B`@&IS?Bp@&DS?C@&ES?C@&GS@,9QQ @S@,9QP S@,9RP `S@,9VP S@,9WQ S@,9XP$S@,9YQ S@,9YQ S@,9[P"S@,9]P!S@,<Q S@,\P S@-ZP @S@--xQ S@-[wQ S@-kpQ @S@.MQ SB,@&SBd(@&SBd(@&
SBd)@&
SBd)@&SBd+@&SBd+@&SBd,@&SBd,@&SBdH@&SBdH@&SBdI@&SBdI@&SBdJ@&SBdJ@&SBdK@&SBdK@&SBdL@&SBdL@&SBdh@&SBdh@&!SBdi@&!SBdi@&,SBdj@&hSBdj@&*SBdk@&
SBn@&SBn	@&SBn	@&SBn
@&SBn
@&	SBn@&	SBn@&
SBn
@&
SBn
@&SB5H2@&SBD:@&SBD;Z@&SBD[<@&SBElx@&SBF98@&SB~
B xSB~
VP SP,1Q SP,Q SP,9Q SP,9Q SP,\YQ SP-dJQ @SP-h1Q SP-iQ @SP-j9Q @SP-kVQ SP-mQ SP-mQ SP-mQ SP.;VQ Up +Uv0 
Uv1 
U$,wQ U>K gU>K" gU@-[XP `U@-^P U@.-Q xU@.>9P$UKI@ +UL,zP'UL,P @UL,P UL,9P UL,I;Q pUL,J9Q UL,MWQ 0UL,y7Q @UL-LRP UL-MyP UL-h6Q `UL-krQ @UL-yVP UL.3P UL.
WQ 8UL.
rP UL.:=P UL.<Q $@UL.HXP UL.HYP UL.K8P @UL.N8Q UNez &HLv

DEFJS &hLOGIN,1,MSEC1,,OL'D
DEFJS CRJOB,2,'(MSEC1,,OLD
DEFJS'H LGOUT,3,MSEC1,,O'hLD
DEFJS CACCT,4(,MSEC1,,OLD
DEFJ((S EFACT,5,MSEC1,N(HIM,OLD
DEFJS SMO(hN,6,MSEC1,,OLD
D)EFJS TMON,7,MSEC1)(,,OLD
DEFJS GETA)HB,10,XCDSEC,,OLD	)h;[7.1200] Get inf*ormation from tab*(le
DEFJS ERSTR,1*H1,MSEC1,,OLD
DEF*hJS GETER,12,MSEC1+,,OLD
DEFJS GJIN+(F,13,XCDSEC,,OLD	+H;[7.1200] Get job+h information
DEF,JS TIME,14,XCDSEC,(,,OLD	;[7.1200] G,Het system uptime
DEFJS RUNTM,15,X-CDSEC,,OLD	;[7.12-(00] Get fork or j-Hob runtime
DEFJS-h SYSGT,16,XCDSEC,.,OLD	;[7.1200] Ge.(t table number gi.Hven SIXBIT name
.hDEFJS GNJFN,17,MS/EC1,,OLD
DEFJS G/(TJFN,20,MSEC1,,OL/HD
DEFJS OPENF,21/h,MSEC1,,OLD
DEFJ0S CLOSF,22,MSEC1,0(,OLD
DEFJS RLJFN0H,23,MSEC1,,OLD
D0hEFJS GTSTS,24,MSE1C1,,OLD
DEFJS ST1(STS,25,MSEC1,,OLD1H
DEFJS DELF,26,M1hSEC1,,OLD
DEFJS 2SFPTR,27,MSEC1,,O2(LD
DEFJS JFNS,302H,MSEC1,,OLD
DEFJ2hS FFFFP,31,MSEC1,3,OLD
DEFJS RDDIR3(,32,MSEC1,,OLD	;O3HBSOLETE,,OLD
DEF3hJS CPRTF,33,,NIM,4OLD
DEFJS CLZFF,4(34,MSEC1,,OLD
DE4HFJS RNAMF,35,MSEC4h1,,OLD
DEFJS SIZ5EF,36,MSEC1,,OLD
DEFJS GACTF,37,M5HSEC1,,OLD
DEFJS 5hSTDIR,40,MSEC1,,O6LD	;OBSOLETE,,OLD6(
DEFJS DIRST,41,6HMSEC1,,OLD
DEFJS6h BKJFN,42,MSEC1,,7OLD
DEFJS RFPTR,7(43,MSEC1,,OLD
DE7HFJS CNDIR,44,,NIM7h,OLD
DEFJS RFBSZ8,45,MSEC1,,OLD
D8(EFJS SFBSZ,46,MSE8HC1,,OLD
DEFJS SW8hJFN,47,MSEC1,,OLD9
DEFJS BIN,50,MS9(EC1,,OLD
DEFJS B9HOUT,51,MSEC1,,OLD9h
DEFJS SIN,52,MS:EC1,,OLD
DEFJS S:(OUT,53,MSEC1,,OLD:H
DEFJS RIN,54,MS:hEC1,,OLD
DEFJS R;OUT,55,MSEC1,,OLD;(
DEFJS PMAP,56,M;HSEC1,,OLD
DEFJS ;hRPACS,57,MSEC1,,O<LD
DEFJS SPACS,6<(0,MSEC1,,OLD
DEF<HJS RMAP,61,MSEC1,<h,OLD
DEFJS SACTF=,62,MSEC1,,OLD
=(
DEFJS GTFDB,63,=HMSEC1,,OLD
DEFJS=h CHFDB,64,MSEC1,,>OLD
DEFJS DUMPI,>(65,MSEC1,,OLD
DE>HFJS DUMPO,66,MSEC>h1,,OLD
DEFJS DEL?DF,67,MSEC1,,OLD
DEFJS ASND,70,MS?HEC1,,OLD
DEFJS R?hELD,71,MSEC1,,OLD@
DEFJS CSYNO,72,@(,NIM,OLD
DEFJS P@HBIN,73,MSEC1,,OLD@h
DEFJS PBOUT,74,AMSEC1,,OLD
DEFJSA( PSIN,75,,NIM,OLDAH
DEFJS PSOUT,76,AhMSEC1,,OLD
DEFJSB MTOPR,77,MSEC1,,B(OLD
DEFJS CFIBF,BH100,MSEC1,,OLD
DBhEFJS CFOBF,101,MSCEC1,,OLD
DEFJS SC(IBE,102,MSEC1,,OLCHD
DEFJS SOBE,103Ch,MSEC1,,OLD
DEFJDS DOBE,104,MSEC1,D(,OLD
DEFJS GTABSDH,105,MSEC1,,OLD	;DhOBSOLETE
DEFJS SETABS,106,MSEC1,,OE(LD	;OBSOLETE
DEFEHJS RFMOD,107,MSECEh1,,OLD
DEFJS SFMFOD,110,MSEC1,,OLDF(
DEFJS RFPOS,111FH,MSEC1,,OLD
DEFJFhS RFCOC,112,MSEC1G,,OLD
DEFJS SFCOG(C,113,MSEC1,,OLD
DEFJS STI,114,MSGhEC1,,OLD
DEFJS DHTACH,115,MSEC1,,OH(LD
DEFJS ATACH,1HH16,MSEC1,,OLD
DEHhFJS DVCHR,117,MSEIC1,,OLD
DEFJS STI(DEV,120,MSEC1,,OLIHD
DEFJS DEVST,12Ih1,MSEC1,,OLD
DEFJJS MOUNT,122,MSECJ(1,,OLD	;OBSOLETE
DEFJS DSMNT,123,Jh,,OLD		;OBSOLETE
DEFJS INIDR,124,K(MSEC1,,OLD	;OBSOLKHETE
DEFJS SIR,12Kh5,MSEC1,,OLD
DEFLJS EIR,126,MSEC1,L(,OLD
DEFJS SKPIRLH,127,MSEC1,,OLD
LhDEFJS DIR,130,MSEMC1,,OLD
DEFJS AIM(C,131,MSEC1,,OLD
DEFJS IIC,132,MSMhEC1,,OLD
DEFJS DNIC,133,MSEC1,,OLDN(
DEFJS RCM,134,MNHSEC1,,OLD
DEFJS NhRWM,135,MSEC1,,OLOD
DEFJS DEBRK,13O(6,MSEC1,,OLD
DEFOHJS ATI,137,MSEC1,Oh,OLD
DEFJS DTI,1P40,MSEC1,,OLD
DEP(FJS CIS,141,MSEC1PH,,OLD
DEFJS SIRCPhM,142,MSEC1,,OLD
DEFJS RIRCM,143,Q(MSEC1,,OLD
DEFJSQH RIR,144,MSEC1,,OQhLD
DEFJS GDSTS,1R45,MSEC1,,OLD
DER(FJS SDSTS,146,MSERHC1,,OLD
DEFJSRh RESET,147,MSEC1,S,OLD
DEFJS RPCAPS(,150,MSEC1,,OLD
SHDEFJS EPCAP,151,MShSEC1,,OLD
DEFJS TCFORK,152,MSEC1,,T(OLD
DEFJS KFORK,TH153,MSEC1,,OLD
DThEFJS FFORK,154,MSUEC1,,OLD
DEFJS RU(FORK,155,MSEC1,,OUHLD
DEFJS RFSTS,1Uh56,MSEC1,,OLD
DEVFJS SFORK,157,MSEV(C1,,OLD
DEFJS SFVHACS,160,MSEC1,,OLVhD
DEFJS RFACS,16W1,MSEC1,,OLD
DEFW(JS HFORK,162,MSECWH1,,OLD
DEFJS WFOWhRK,163,MSEC1,,OLDX
DEFJS GFRKH,164X(,MSEC1,,OLD
DEFJXHS RFRKH,165,MSEC1Xh,,OLD
DEFJS GFRKYS,166,MSEC1,,OLD
DEFJS DISMS,167,YHMSEC1,,OLD
DEFJSYh HALTF,170,MSEC1,Z,OLD
DEFJS GTRPWZ(,171,MSEC1,,OLD
ZHDEFJS GTRPI,172,XZhCDSEC,,OLD	;[7.12[00] Return paging[( trap information[H
DEFJS RTIW,173,[hMSEC1,,OLD
DEFJS\ STIW,174,MSEC1,,\(OLD
DEFJS SOBF,1\H75,MSEC1,,OLD
DE\hFJS RWSET,176,MSE]C1,,OLD
DEFJS GE](TNM,177,XCDSEC,,O]HLD	;[7.1200] Retu]hrn job's program ^name
DEFJS GET,2^(00,MSEC1,,OLD
DE^HFJS SFRKV,201,MSE^hC1,,OLD
DEFJS SA_VE,202,MSEC1,,OLD_(
DEFJS SSAVE,203_H,MSEC1,,OLD
DEFJ_hS SEVEC,204,MSEC1`,,OLD
DEFJS GEVE`(C,205,MSEC1,,OLD
DEFJS GPJFN,206,`hMSEC1,,OLD
DEFJSa SPJFN,207,MSEC1,a(,OLD
DEFJS SETNMaH,210,XCDSEC,,OLD	ah;[7.1200] Set jobb's program name
b(DEFJS FFUFP,211,MbHSEC1,,OLD
DEFJS bhDIBE,212,MSEC1,,OcLD
DEFJS FDFRE,2c(13,,NIM,OLD
DEFJcHS GDSKC,214,MSEC1ch,,OLD
DEFJS LITEdS,215,XCDSEC,,OLDd(	;[7.1200] ObsoledHte
DEFJS TLINK,2dh16,MSEC1,,OLD
DEeFJS STPAR,217,MSEe(C1,,OLD
DEFJS ODeHTIM,220,XCDSEC,,OehLD	;[7.1183] Outpfut date and time
DEFJS IDTIM,221,fHXCDSEC,,OLD	;[7.1fh183] Input date agnd time
DEFJS ODg(CNV,222,XCDSEC,,OgHLD	;[7.1183] Convghert internal dateh/time to numbers
DEFJS IDCNV,223,hHXCDSEC,,OLD	;[7.1hh183] Convert numbiers to internal di(ate/time
DEFJS NiHOUT,224,MSEC1,,OLihD
DEFJS NIN,225,jMSEC1,,OLD
DEFJSj( STAD,226,MSEC1,,jHOLD
DEFJS GTAD,2jh27,MSEC1,,OLD
DEkFJS ODTNC,230,XCDk(SEC,,OLD	;[7.1183kH] Output discretekh date/time numberls
DEFJS IDTNC,23l(1,XCDSEC,,OLD	;[7lH.1183] Input to dlhiscrete date/timem numbers
DEFJS Fm(LIN,232,MSEC1,,OLmHD
DEFJS FLOUT,23mh3,MSEC1,,OLD
nDEFJS DFIN,234,MSn(EC1,,OLD
DEFJS DnHFOUT,235,MSEC1,,OnhLD
				;236-237 oreserved
DEFJS Co(RDIR,240,MSEC1,,OoHLD
DEFJS GTDIR,2oh41,MSEC1,,OLD
DEpFJS DSKOP,242,MSEp(C1,,OLD
DEFJS SPpHRIW,243,MSEC1,,OLphD
DEFJS DSKAS,24q4,MSEC1,,OLD
DEFq(JS SJPRI,245,MSECqH1,,OLD
DEFJS STOqh,246,MSEC1,,OLD
rDEFJS ARCF,247,MSr(EC1,,OLD	;ARCHIVErH SYSTEM JSYS
DEFrhJS ASNDP,260,,NIMs,OLD
DEFJS RELDPs(,261,,NIM,OLD
DEsHFJS ASNDC,262,,NIshM,OLD
DEFJS RELDtC,263,,NIM,OLD
Dt(EFJS STRDP,264,,NtHIM,OLD
DEFJS STPthDP,265,,NIM,OLD
uDEFJS STSDP,266,,u(NIM,OLD
DEFJS RDuHSDP,267,,NIM,OLD
DEFJS WATDP,270,v,NIM,OLD
				;27v(1 (reserved)
DEFvHJS GTNCP,272,,NIMvh,OLD	;TOPS20AN, Owbsolete
DEFJS GTw(HST,273,MSEC1,,OLwHD	;TOPS20AN
DEFJwhS ATNVT,274,MSEC1x,,OLD	;TOPS20AN
x(DEFJS CVSKT,275,,xHNIM,OLD	;TOPS20ANxh, Obsolete
DEFJSy CVHST,276,MSEC1,y(,OLD	;TOPS20AN
DyHEFJS FLHST,277,,NyhIM,OLD	;TOPS20AN,z Obsolete
DEFJS z(GCVEC,300,MSEC1,,zHOLD
DEFJS SCVEC,zh301,MSEC1,,OLD
D{EFJS STTYP,302,MS{(EC1,,OLD
DEFJS G{HTTYP,303,MSEC1,,O{hLD
DEFJS BPT,304|,MSEC1,,OLD	;OBSO|(LETE
DEFJS GTDAL|H,305,XCDSEC,,OLD	|h;[7.1200] Get dir}ectory allocation}(
DEFJS WAIT,306,}HMSEC1,,OLD
DEFJS}h HSYS,307,MSEC1,,~OLD
DEFJS USRIO,~(310,XCDSEC,,OLD	;~H[7.1200] Enter us~her i/o mode
DEFJS PEEK,311,XCDSEC(,,OLD	;[7.1200] PHeek at the monitohr's 0/1 space
DE	FJS MSFRK,312,MSE	(C1,,OLD
DEFJS ES	HOUT,313,MSEC1,,OL	hD
DEFJS SPLFK,31	4,MSEC1,,OLD
DEF	(JS ADVIS,315,,NIM	H,OLD
DEFJS JOBTM	h,316,,NIM,OLD
DE	FJS DELNF,317,MSE	(C1,,OLD
DEFJS SW	HTCH,320,XCDSEC,,O	hLD	;[7.1200] Obso	lete
DEFJS TFORK	(,321,MSEC1,,OLD
	HDEFJS RTFRK,322,M	hSEC1,,OLD
DEFJS 	UTFRK,323,MSEC1,,	(OLD
DEFJS SCTTY,	H324,MSEC1,,OLD
		h			;325 reserved
DEFJS OPRFN,326,	(,NIM,OLD	;TOPS20A	HN, Obsolete
					h;327-335 reserved	
DEFJS SETER,336	(,MSEC1,,OLD
;NE	HW (NOT IN BBN TEN	hEX) JSYS'S ADDED 	STARTING AT 500
	(
DEFJS RSCAN,500	H,MSEC1,,OLD
DEFJ	hS HPTIM,501,MSEC1	,,OLD
DEFJS CRLN	(M,502,MSEC1,,OLD
DEFJS INLNM,503,	hMSEC1,,OLD
DEFJS		 LNMST,504,MSEC1,		(,OLD
DEFJS RDTXT		H,505,MSEC1,,OLD	;		hOBSOLETED BY RDTT	
Y AND TEXTI
DEFJ	
(S SETSN,506,XCDSE	
HC,,OLD	;[7.1200] 	
hSet system/privat	e program names
	(DEFJS GETJI,507,X	HCDSEC,,OLD	;[7.12	h00] Get job infor	
mation
DEFJS MSE	
(ND,510,MSEC1,,OLD	
H
DEFJS MRECV,511	
h,MSEC1,,OLD
DEFJ	TIL,512,MSEC1	
DEFJSMENQ,	,OLD
D	FJS DEQ,514,MSEC	1,,OLD
DEFJS ENQ	(C,515,MSEC1,,OLD
DEFJS SNOOP,516,	hMSEC1,,OLD
DEFJS	 SPOOL,517,MSEC1,	(,OLD
DEFJS ALLOC	H,520,MSEC1,,OLD
	hDEFJS CHKAC,521,M	SEC1,,OLD
DEFJS 	(TIMER,522,MSEC1,,	HOLD
DEFJS RDTTY,	h523,MSEC1,,OLD
D	EFJS TEXTI,524,MS	(EC1,,OLD
DEFJS U	HFPGS,525,MSEC1,,O	hLD
DEFJS SFPOS,5	26,MSEC1,,OLD
DE	(FJS SYERR,527,MSE	HC1,,OLD
DEFJS DI	hAG,530,MSEC1,,OLD	
DEFJS SINR,531,	(MSEC1,,OLD
DEFJS	H SOUTR,532,MSEC1,	h,OLD
DEFJS RFTAD	,533,MSEC1,,OLD
	(DEFJS SFTAD,534,M	HSEC1,,OLD
DEFJS 	hTBDEL,535,MSEC1,,	OLD
DEFJS TBADD,	(536,MSEC1,,OLD
D	HEFJS TBLUK,537,MS	hEC1,,OLD
DEFJS S	TCMP,540,MSEC1,,O	(LD
DEFJS SETJB,5	H41,MSEC1,,OLD
DE	hFJS GDVEC,542,MSE	C1,,OLD
DEFJS SD	(VEC,543,MSEC1,,OL	HD
DEFJS COMND,54	h4,MSEC1,,OLD
DEF	JS PRARG,545,MSEC	(1,,OLD
DEFJS GAC	HCT,546,MSEC1,,OLD	h
DEFJS LPINI,547	,MSEC1,,OLD
DEFJ	(S GFUST,550,MSEC1	H,,OLD
DEFJS SFUS	hT,551,MSEC1,,OLD
DEFJS ACCES,552,	(MSEC1,,OLD
DEFJS	H RCDIR,553,MSEC1,	h,OLD
DEFJS RCUSR	,554,MSEC1,,OLD
	(DEFJS MSTR,555,MS	HEC1,,OLD
DEFJS S	hTPPN,556,MSEC1,,O	LD
DEFJS PPNST,5	(57,MSEC1,,OLD
DE	HFJS PMCTL,560,MSE	hC1,,OLD
DEFJS PL	OCK,561,MSEC1,,OL	(D
DEFJS BOOT,562	H,MSEC1,,OLD
D	hEFJS UTEST,563,MS	EC1,,OLD
DEFJS U	(SAGE,564,MSEC1,,O	HLD
DEFJS WILD,56	h5,MSEC1
DEFJS VA	CCT,566,MSEC1,,OL	(D
DEFJS NODE,567	H,XCDSEC,,OLD	;[7.	h1185]
DEFJS ADBR	 K,570,MSEC1,,OLD
DEFJS SINM,571,M	 HSEC1
DEFJS SOUTM	 h,572,MSEC1
DEFJS	! SWTRP,573,MSEC1
DEFJS GETOK,574,	!HMSEC1
DEFJS RCVO	!hK,575,MSEC1
DEFJ	"S GIVOK,576,MSEC1	"(
DEFJS SKED,577,	"HMSEC1		;SCHEDULER	"h CONTROL JSYS
DE	#FJS MTU,600,MSEC1	#(		;MTU JSYS
DEFJ	#HS XRIR,601,MSEC1		#h	;EXTENDED RIR
D	$EFJS XSIR,602,MSE	$(C1		;EXTENDED SIR	$H
DEFJS PDVOP,603	$h,MSEC1		;MANIPULA	%TE PROGRAM DATA V	%(ECTORS
DEFJS NTM	%HAN,604,MSEC1		;DE	%hCNET NETWORK MANA	&GEMENT INTERFACE
DEFJS XSFRK,605,	&HMSEC1		;START FOR	&hK AT GLOBAL PC
D	'EFJS XGVEC,606,MS	'(EC1		;GET FULL EN	'HTRY VECTOR
DEFJS	'h XSVEC,607,MSEC1		(	;SET FULL ENTRY 	((VECTOR
DEFJS RSM	(HAP,610,MSEC1		;RE	(hAD SECTION MAP
D	)EFJS XRMAP,611,MS	)(EC1		;EXTENDED RM	)HAP
DEFJS XGTPW,6	)h12,MSEC1		;EXTEND	*ED GET TRAP WORD
DEFJS XSSEV,613,	*HMSEC1		;EXTENDED 	*hSET SPECIAL ENTRY	+ VECTOR
DEFJS XG	+(SEV,614,MSEC1		;E	+HXTENDED GET SPECI	+hAL ENTRY VECTOR
	,DEFJS QUEUE,615,M	,(SEC1		;QUEUE REQU	,HEST TO COMPONENT
DEFJS DYNLB,616,	-MSEC1		;DYNamic L	-(iBrary
DEFJS CTS	-HOP,617,MSEC1		;Ca	-hnonical Terminal 	.Support OPeration	.(
DEFJS DAP,620,M	.HSEC1		;~6.0 Data 	.hAccess Protocol
	/DEFJS SCS,622,MSE	/(C1		;SCA user int	/Herface JSYS
DEFJ	/hS WSMGR,623,MSEC1	0		;Working-set ma	0(nager JSYS
DEFJS	0H LLMOP,624,MSEC1		0h	;~6.0 Low Level 	1MOP for Ethernet 	1(DLL
DEFJS APCON,	1H625,,NIM		;Reserv	1hed for FPS array 	2processor support	2(
DEFJS XPEEK,626	2H,XCDSEC		;[7.1200	2h] Extended peek a	3t the monitor
DE	3(FJS CNFIG,627,MSE	3HC1		;CONFIGURATIO	3hN INFORMATION
DE	4FJS NI,630,MSEC1		4(	;Direct Ethernet	4H Interface
DEFJS	4h LATOP,631,MSEC1		5	;~6.0 LAT Operat	5(ion Display and C	5Hontrol
DEFJS NTI	5hNF,632,MSEC1		;NE	6TWORK INFORMATION	6( JSYS
DEFJS INFO	6H,633,XCDSEC		;[7.	6h1076] INFO% monit	7or call (in secti	7(on 6)
DEFJS DOB,	7H635,XCDSEC		;[7.1	7h081] Dump On Bugc	8hk control JSYS
	8(				;636-716 rese	8Hrved
DEFJS MO	8hNRD,717,,NIM		;Re	9served for MONRD
DEFJS DBGRD,720,	9H,NIM		;Reserved f	9hor MONRD debuging	:
DEFJS SEND,740,	:(MSEC1   	;TOPS	:H20AN, BBN TCP JSY	:hS Interface
DEFJ	;S RECV,741,MSEC1 	;(   	;TOPS20AN, 	;HBBN TCP JSYS Inte	;hrface
DEFJS OPEN	<,742,MSEC1   		<(;TOPS20AN, BBN TC	<HP JSYS Interface
DEFJS CLOSE,743,	=MSEC1   	;TOPS2	=(0AN, BBN TCP JSYS	=H Interface
DEFJS	=h SCSLV,744,MSEC1 	>  	;TOPS20AN, B	>(BN TCP JSYS Inter	>Hface
DEFJS STAT,	>h745,MSEC1   	;	?TOPS20AN, BBN TCP	?( JSYS Interface
	?HDEFJS CHANL,746,M	?hSEC1   	;TOPS20	@AN, BBN TCP JSYS 	@(Interface
DEFJS 	@HABORT,747,MSEC1 	@h  	;TOPS20AN, BB	AN TCP JSYS Interf	A(ace
DEFJS SNDIM,	AH750,MSEC1,,OLD 	;	AhTOPS20AN, Send IM	BP Special Queue M	B(essage
DEFJS RCV	BHIM,751,MSEC1,,OLD	Bh 	;TOPS20AN, Rece	Cive IMP Special Q	C(ueue Message
DEF	CHJS ASNSQ,752,MSEC	Ch1,,OLD 	;TOPS20AN	D, Assign IMP Spec	D(ial Queue
DEFJS 	DHRELSQ,753,MSEC1,,	DhOLD 	;TOPS20AN, R	Eelease IMP Specia	E(l Queue
DEFJS SN	EHDIN,754,MSEC1  	Eh 	;TOPS20AN, Send	F Internet Message	F(
DEFJS RCVIN,755	FH,MSEC1   	;TOPS	Fh20AN, Receive Int	Gernet Message
DE	G(FJS ASNIQ,756,MSE	GHC1   	;TOPS20AN	Gh, Assign Internet	H Queue
DEFJS REL	H(IQ,757,MSEC1   	HH	;TOPS20AN, Relea	Hhse Internet Queue	I
DEFJS IPOPR,760	I(,MSEC1		;TOPS20AN	IH, IP Functions JS	IhYS
DEFJS TCOPR,7	J61,MSEC1		;TOPS20	J(AN, TCP Functions	JH JSYS
				;762-7	Jh65 reserved
DEFJ	KS METER,766,MSEC1	K(		;METER JSYS. FO	KHR KL ONLY
DEFJS 	KhSMAP,767,MSEC1		;	LCREATE AND MAP SE	L(CTIONS
DEFJS THI	LHBR,770,MSEC1,,OLD	Lh
DEFJS TWAKE,771	M,MSEC1,,OLD
DEFJ	M(S MRPAC,772,MSEC1	MH,,OLD
DEFJS SETP	MhV,773,,NIM,OLD
D	NEFJS MTALN,774,MS	N(EC1,,OLD
DEFJS T	NHTMSG,775,MSEC1,,O	NhLD
DEFJS MDDT,777,MSEC1

T,77W@&CWL$Q xWL$'Q ~`xWL$GQ @xWL$gQ @xW~*` 5W~*b 5W>@&zW>	@&{W3 @&3W3(@&nW3(@&nW3)@&sW3)@&uW3*@&vW3*@&vW3@@&4W3`@&4W3@&5W3 @&kW3@@&lW3`@&lW3@&mW3 @&mY,:P'Y,:2P'Y,LqQ Y,XqQ @Y-+qQ Y.
tQ @Y.2Q Y.(:Q @Y.>9Q Y%| LY'@&
Y'	@&
Y'	@&
Y'
@&
Y'
@&
Y'@&
Y'@&
Y'
@&
Y'
@&
Y'(@&
Y'(@&
	Y,=Q @YHX@&Yei9@&Yu{R@&YMn@&YMn	@&YMn	@&YMn
@&YMn
@&YMn@&oY~] Y~] Y'$\` FY'$\b FY,,vQ Y,,;ZQ @Y,,\Q Y,-htQ Y,.
Q Y2m| JY2o@&Y2o	@&Y2o	@&Y2o
@&Y2o
@&Y2o@&Y2o,@&	Y4,HQ @Y4,HQ ?`Y4,IQ pY4,IP xY4,JQ @Y4,JQ ?`Y4,1Q @Y4,)P Y4,,{P Y4,8SQ Y4,8sQ Y4,9Q Y4,:2P Y4,[ZQ Y4-tQ xY4-XVP'Y4-XpQ @Y4-[WQ Y4-\SQ @Y4.
2Q xY4.
WP Y4.(sQ 8Y4.)Q @Y4.)Q Y4.)8P'Y4.+6Q xY4.-P'Y:<n@&gY:n= "Y:n= "Y;N@&Y;N	@&/Y>>@&|Y>>	@&}Y>>	@&}Y>=@ Y>=B Y?.N@&Y?.N	@&Y?.N	@&KY?.N
@&LY?.N
@&uY?<kQQ ~YBMj 3YBMj" 3YBMn@&mYBMn	@&nYBMn	@&nYLuySP YLu{@P YO&.@&YRd+@&sYRd.@&t[3@ u@/,<<<1_<A>>-1>B<B>>_<A>>[8@ v/0<1B<<A>-1>-1B<B>><A>-1[
,97P [,k`Q @[.+Q [.8 Q [&A [$\B {[&.@&u[2\.@&[2\.	@&[2\.	@&[2\.
@&[4,qQ x[4-I7P'[4.|@Q [;' @&r[;'@@&s[;'`@&s[<,1Q @[<,ZQ [<,tP'[<,9Q @[<,VQ @[<,:Q [<,9Q `[<,;wQ @[<,H;P'~[<,[sQ [<,[vQ [<,i9Q [<,k\Q [<,lvQ x[<-	 Q [<-	6P [<-;Q x[<-VQ `[<-PQ x[<-ZQ @[<-xQ [<-HtP [<-HxQ @[<-I9P'[<-IQP [<-LP [<-MSP [<-MZP [<-MqQ [<-YQ [<-\sQ @[<-j7Q ~[<-mP [<-m6P [<-z9Q [<-{Q [<.uP [<.(uP [<.)QQ 8[<.+Q [<.+:Q @[<.,P [<.-qQ x[<.8uP [<.99Q @[<.9VP [<.:1Q x[<.<[Q [<.>7Q [<.x(P [<.x)Q |[<.x)Q ?~[<.x*Q ?~[<.xqQ [<.yP [<.yHQ +[<.yIP [<.yIP [<.yJP [<.yQQ [<.yTQ @[<.{HQ Dp[<.{IP [<.{IP [<.{JP [<.|Q [<.|	Q `x[<.|	Q @x[<.|
Q @x[>v) g[>w@&k[>w	@&l[>w	@&l[>w
@&m[>w
@&@&5[?-m )[?-m )[J,=@ $[J,=B $[J.(@&X[J.(@&Y[J.)@&Y[J.)@&Z[J.*@&Z[J.*@&[[J.+@&[[J.+@&\[J.,@&\[J.,@&][J.H@&][J.H@&^[J.I@&d[J.I@&r[J.J@&r[J.J@&s[J.K@&t[J.K@&[J.L@&[J.L@&[J.h@&[J.h@&
[J.@&T[J.	@&T[J.	@&U[J.
@&U[J.
@&V[J.@&V[J.@&W[J.
@&W[J.
@&X[K` }[Kb }[L*QQ [L*,Q [L,sQ [L,(QQ [L,,`P"[L,<RQ [L,<\Q [L,J0Q [L,J9Q [L,K8Q @[L,KvQ [L,\YQ [L,^Q [L,^Q [L,hwQ x[L,kQ x[L,}Q @[L,}Q [L,}Q [L-QQ [L-1P"[L-Q [L-Q [L-wQ [L-TQ [L-9Q [L-J6Q [L-[ZQ @[L-^Q [L-iQQ [L-iTQ @[L-lYQ [L-yVQ [L-yYP$[L.
Q [L.
`Q @[L.-rQ [L.-yQ @[L.=RP$[L.N8Q x[L.{Q @[L/vQ [N@&'[N	@&([N	@&([N
@&![N-i $[N-i $[N6*` e[N6*b e[N^= 0

	A==C	 	
	IF1,<IFDEF %@A,<PRINTX ?A ALR`EADY DEFINED>>
	DEFINE %A (OP,AC ,Y,MSK)<
	$A==<@Z B>		
	OP (<AC>,B'Y,MSK)><AC[O& 6[O&! 6[O&.@&r[O&.	@&s[O&.	@&s[O&.
@&t[O&.
@&t[O&.@&u[O&.@&u[O&.
@&v[O&.
@&v[O'(@&w[O'(@&w[O')@&x[O')@&x[O'*@&y[O'*@&y[O'+@&z[O'+@&[O',@&	[O',@&	[O'H@&
[O'H@&
[O'I@&[O'I@&
[O'J@&t[O'J@&t[O'K@&u[O'K@&w[O'L@&x[O'L@&x[O'h@&|[O'h@&[O'i@&[O'i@&[O'j@&[O'j@&@[O'k@&I[O'k@&J[O'@&J[O'@&[O'	@&[O'	@&
@&
[O'
@&F[O'@&G[O'@&*[O'
@&+[O'
@&+[O'(@&,[O'(@&-[P,+zP[[P,8zP 8[P,H2P![P,I7P @[P,MRP"[P,[sP [P,[zP [P,]XP [P-P$[P-VP [P-ltP [P.99P @[P.]:Q @[R
@ [R~
B [R @&D[R(@&i[R(@&j[R)@&j[R)@&k[R*@&k[R*@&l[R+@&m[R+@&o[R,@&[R,@&v[R@@&H[RH@&w[RH@&u[RI@&M[R`@&H[R@&I[R @&E[R@@&I[R`@&K[R@&^[R @&i[S(P @[W% %[W% %]t)3P ]t:P ]tKPP ]tlUP ]t{vP ]uXP ]u)WP ]u+qP ]uI7P ]uKP ]uLzP ]uxUP ]u}P ]v
yP ]v
yP ]v)VP ]v+P ]v,;P ]v,wP ]v-P ]v<}P ]v=P ]vN8P ]vi9P ]w	VP ]
@Q ]
%h P']
6*`P']
={Q x]
Ml P']
Tk@Q p]
Ux@Q ]
eH Q x]
|*@Q x]
~LQx]<@P']<`Q"x]kP"`]HP']`P'];@P']M`Qqx]>@Qux]HP'p]'Q@]4\@Q8]DkP],^Q@]-IvQ ]-LQ ]-LQ @].(tQ ].-5Q ]|bQ z]5lbQ s]MYBQ ]Mj"Q {]N	bQ r]N
]&,81@&]&,8s@&
]&,:7@& ]&,KY@&	]&,^@&]&-X@&]&-Y@&]&-p@&]&-y@&]&-Q@&]&-0@&
]&-X@&]&-I9@&]&-l@&]&-lR@&	]&-lq@&]&-lx@&]&-|@&
:@&]&.
P@&]&.(1@&]&.)@&]&.)R@&]&.-@&]]&.:@&]<,;vQ x]<-IVQ ]<-X3Q @]<-{{Q ]<.)P']<.9wQ ]</,WQ ]>$P ;]>$Q ;]>'@&&]>'	@&C]>'	@&D]>'
@&?]>'
@&?]>'@&@]>'@&S]>'(@&T]>'(@&T]>')@&`]>')@&`]>'*@&a]>'*@&a]>'+@&w]>'+@&{]? `]?.@ J]?.A J]?.N@&]?.N	@&]CB(v@&]CD1@&]CD;0@&]CEw@&]CE@&]CE[@&]CEh`@&]CEk2@&]CEk:@&]CEkv@&]CEl9@&]CEl{@&]CEm6@&]N1hhP ]N1hvP ]N1hyP ]NW@&6]NW	@&7]NW	@&7]NW
@&8]NW
@&8]NW@&9]NW@&9]NW
@&:]NW
@&:]O@&u]O@&v]O	@&v]O	@&w]O
@&w]O
@&x]O@&x]O@&y]O
@&y]O
@&z]O(@&z]O(@&{]O)@&{]O)@&|]O*@&|]O*@&}]O+@&}]O+@&~]O,@&~]O,@&]OH@&]OH@&]OI@&]OI@&]OJ@&]OJ@&]OK@&]OK@&2]RMiBM]RlBB]RoM@&]Ro@@&t]Ro`@&z]S?.@&o]Vnh6P]\,:P]\,KPP]\,iP]\-H:P]\-JP]\-X`P]\-kWQ@]\-kZP]\..-P .JP .|@P!B-a qB-i@ B-iB Bw @&(Bw(@&,Bw)@&-Bw)@&.Bw*@&.Bw*@&/Bw+@&/Bw+@&0Bw,@&0Bw,@&1Bw@@&(BwH@&1BwH@&2BwI@&2BwI@&-BwJ@&JBwK@&Bw`@&)Bwh@&kBwh@&kBwi@&3Bw@&)Bw @&*Bw@@&*Bw`@&+Bw@&+Bw @&,Ck@ kCkB kP*TQ P*N9Q P+IP P,H6Q P,H<Q P,iQ P,k7Q P-hwQ P-iQ @P-k7Q P-lqQ P-mQ P.8vQ P.;Q P.<Q @P.K=Q `D,<P `D,^P `D.	<P `D.)P!`D.|@P @`D.}P @a,<Q a,^Q a-RQ a.	<Q a.
[Q&a.)Q a.LQ a.|@Q a.}Q a>
M` a
Ma a
~] a
~] a5| Aa7@&6a7	@&6a7	@&7a-0 da-1 da->	@&Ga.\yQ @a.|ZQ a.}Q a2|:` 8a2|:b 8a4,ZQ a4,;ZQ @a4,<Q a4,\Q a4,^Q a4-RQ a4-]XQ a4.Q a4.)Q a4.,P'a4.-|Q a4.LQ a4.|@Q a4.}Q a6 a6 a6@&Pa6	@&Pa6	@&"a6
@&"a6
@&#a6@&#a6@&a6
@&a6N@&a6N	@&a6N	@&a6N
@&:a6K 8a6K 8a?H6 +a? 01#<^L<<A>&<-<A>>>><<A>&<aBv= 7aBv= 7aBw @&aBw@@&aBw`@&aBw@&aJ)` 2aJ)b 2aJ @&YaJ@@&ZaJ`@&\aNM` aNMa aN~] aN~] c-6Q @c-I7Q xc.N8P'c,LuQ c,^Q c-kqQ c.9Q @c.)6Q @c.H8Q c.y7Q c.{Q c,kQ `c,kQP'c.,xQ xcT,9RQ cT,HSQ cT-iQ cT-iWQ cT-lYQ @cT-mQ cT-nQ cT.(vP cT.:TQ @cT.H1Q @cV.Y" FcV.^@&"cV.^	@&"cV.^	@&#cV.^
@&#cV.^
@&$cV.^@&$cV.^@&%e
,1Q e
,PQ e
,vQ e
,J9Q @e
,[7Q e
-k2Q e
-kvQ e
.9Q @e
.+Q e
.=Q e
.{Q e%@ 5e%B 5e%@&e%	@&e%	@&e%
@&eh.ehP.e.<@6e.<B6e.>@&e5te5"te5Bve5zb>e,(SQee,)3Qe,)6Qe,)RQe,+Q@e,,UQ@e,-Qe,;wQ e,<SQ e-)WQ e-i2Q e.
TP'e.:1P'e.=Q ?xe
<` 8e
<b&8e>@ e>B ex` %exb %emy #emy #e~*` 6e~*b 6e|` $e|b $eL@ eLB e: :e: :e>@&{eL` 7eLb 7e$ -e$ -e&p e&pP e'[[Q @e' 2e'P 2e'; 1e';" 1e' @&e*5n@&:e*5n	@&;e*5n	@&;e2Tk@ 	e2TkB 	e4,<Q e4,^Q e4.	<Q e4.)Q e4.+vQ @e4.|@Q e6 e6 e:
@&e:
@&te:e:
@&ue:
@&ve:o(@&ve:o(@&we:o)@&we:o)@&e;!kP e;!kYP e?.@ e?.A eB
<` eB
<b eB 4eB 4eN@ eNB eNn@&xeNn	@&yeNl DeP,J6Q @eP.
TP'eR6*` ieR6*b ieRNp =eRNq =eVvK eVvK" eVvN@&]e^h .e^hP .e_] ?e_] ?gI@ gIB gN@&,gN	@&,gN	@&-gN
@&-g4P Ag4Q Ag7 @&lg
,PP g
,:1P'g
,;SP!g
,=Q @g
,IP'g
,IpQ g
,KPP g
,MQ g
,[XP g
,]PQ g
,kQ `g
,lVQ xg
,l]Q g
,lzQ xg
,}Q g
,}Q g
-P g
-KqP'g
-KsQ g
-LyQ @g
-[7Q g
-[ZP @g
-[rQ g
-\Q g
-\pQ @g
-h9P g
-lVP'g
-lzP'g
-m}P g
-|P"g
-|P g
.RP g
.	rP g
.
ZP'g
.8TQ xg
.8zQ g
.9Q xg
.9Q g
.96P @g
.=P'g
.=1Q g
.=8Q g
.hyQ xg
.yQ xg
.zP$g@&Ugg	@&Ugg	@&Vgg
@&Vgg
@&Wgg@&Wgg@&Xgg
@&Xgg
@&Ygg(@&Ygg(@&Zgg)@&Zgg)@&[gg*@&[gg*@&\gg+@&\gg+@&]gg,@&]gg,@&^ggH@&^ggH@&9ggI@&gPIg1@&<g(9@&gg)Q@&;g-@&;g=y@&fgHq@&>gM@&Dg[Q@&bglU@&Gg0@&Ig1@&<gW@&zgX@&Jg@&kgV@&jg2@&Ag@&ig@&igq@&Hgz@&jg(R@&SgMBrghP@&Bgi@&Rgi1@&hgi1@&fgi8@&=gjx@&hgk8@&Hgl@&BglZ@&@glq@&gglq@&>glr@&Dglt@&Iglw@&=g2@&Eg8x@&Cg=@&dgHS@&*gK9@&dg\@&Eg+@&Cg&N jg&N" jg' @&4g'@@&4g'`@&5g'@&5g4X` `g4Xb `gL` 3gLb 3g4X` 1g4Xb 1gtA pg$\@ og$\B og%(@ 0g%(B 0g%k Dg%k" Dg&
TP'g.g.+:Q g.\sQ g
<` 8g
<b 8g>@&Dg>	@&Dg>@ g>B gx` %gxb %gmy $gmy $g~*` 7g~*b 7g|` +g|b +gL@ gLB gN@&>gN	@&?gN	@&?g=@ @g=B @gn@&g$ .g$ .g.= 4g.= 4g.>@&}g.>	@&~g.>	@&~g.>
@&`g.>
@&`g.>@&ag -LQ @g$,Q g$,[vQ g$-I;Q ~g$.K3Q @g$.i9Q 8g&P !g&Q !g&p g&pP g&uQ <g&v ,g&v! ,g' *g'P *g'; 1g';" 1g' @&<g'@@&
g'TY@ g'TYB g(*}Q g(+Q g(,+zQ g(,4+Q g(,5IQ g(,;+Q g(,;,Q g(,;0Q g(,;1Q g(,;4Q g(,<	Q g(,<
Q g(,<
Q g(-X4Q g(-\XQ g(-yYQ @g(.);Q g(.{Q g* @&Rg*@@&Rg*`@&Sg*@&Tg* @&Ug*@@&Ug*`@&g*@&g+* Rg+*" Rg+.@&_g,,zQ @g,,;P g,,>:P$g,,LSQ g,-
9P!g,-qP"g,.,(P g,.,xP g,.=Q g,.KxP g,.MP g,.xsP @g,.yQ g.' @&Sg.,A ?g/@ +g/B +g4,^Q g4-RQ g4.)Q g4.-|Q g4.|@Q g6 {g6@&
g6	@&g6}` g6}a g6}n@&'g6}n	@&Tg6}n	@&_g6}n
@&Lg6}n
@&Ng6}n@&Ng:% tg:%" tg:%B vg:%@&mg:%	@&mg:%	@&ng:%
@&ng:%
@&og:}| 'g:}| 'g:~(@&(g:~(@&)g:~)@&)g:~)@&*g:~*@&*g:~*@&+g:~+@&+g:~+@&,g:~,@&9g:~@&$g:~	@&$g:~	@&%g:~
@&%g:~
@&&g:~@&&g:~@&'g:~
@&'g:~
@&(g<.{3Q @g>P !g>Q !g>` >g>a >g?.@ g?.A g?.K" =g?.L@ -g?.LB -g@,(:Q @g@,IYQ g@,[Q g@,kQ g@-{Q gB
<` gB
<b gB
>@&RgBTk@ CgBTkB CgBd)Q@&ZgBd-@&YgBdj` fgBdjb fgBdn@&XgBdn	@&XgBdn	@&YgBg @&2gBg@@&2gBg`@&3gBg@&3gBg @&4gBg@@&gB}{ 'gB}{ 'gC` QgCb QgD,yP gD,85P gD,9P gD,;P gD,<RP gD,<rP gD,=RP gD,H5P gD,HrP gD,JP gD,J1P gD,K1P gD,K2P gD,LRP gD,LrP gD-
9P gD-P gD-J9P gD-|P gD.*YP gD..P'gD.8VP gD.NQ xgD.|ZP gG Q xgG@P'gG@Q gGB@&qgGB @&qgL,<P$gL,\P gL,^P gL,lP gL-kXQ xgL.)P!gL.XpP"gL.|@P @gNi AgNi" AgNn@&@gNn	@&@gNn	@&MgNn
@&MgNn
@& gP,PQ gP,J6Q @gP,J9Q @gP.
TP'gP.+Q gR
,` #gR
,b #gR
@ KgR
A KgR
N@&^gR
N	@&_gRA rgR\ 0gR\ 0gR$]@ (gR$]B (gR%@ gR%B gR%@&gR&n@&mgRH &gRHP &gRNp >gRNq >gRx SgRxP SgS@ GgSB GgSL ZgSL ZgS@ 7gSB 7gSL ZgSL ZgS@&gS	@&gS	@&gS
@&gS
@&gS@&sgS@&1gS
@&1gS
@&IgS(@&_gS(@&^gSL [gSL [gSL` 
gSLb 
gS' agS' agSN@&gX,IQ @g\-k4Q @g^Tk@ g^TkB g^Tn@&g^Tn	@&Qg_$: hg_$: hg_&, =gf.,@ +gf.,B +gf/ @&Cgf/@@&Cgg} gg} i$N@&Ni$N	@&Oi,YQ @i
I /i
I /i
$[ .i
$[ .i
fZ` /i
fZb /i
.I9Q |i
.LQ ~i
.LqQ xi
.NP'i~
B xi~
VP 	i~
hP i~
vP !iYQ iY1Q @iY6Q iY9Q @iY:Q iYYQ iZQ iZ<Q iZYQ @i[Q i[TQ @i[ZQ i\Q i\Q i\Q i\Q i\qQ i\rQ i\zQ @i\|Q i]Q i]9Q i]ZQ i]vQ i]zQ i(@&i(@&i)@&i)@&i*@&i*@&i+@&i+@&i,@&i,@&	iH@&	iH@&
iI@&
iI@&iJ@&iJ@&
iK@&
iK@&ih@&ih@&ii@&ii@&ij@&ij@&ik@&ik@&i@&i@&i	@&i	@&i
@&i@&i	@&i	@&i
@&i
@&i@&i@&i
@&i
@&i-N@&Ni-N	@&i^@&tiFJ *iFJ" *i~*` hi~*b hi>@&~i>	@&i>	@&i"L,@ |i"L,B |i&dn@&i&lP i&lQ i&l\@ )i&l\B )i&l^@&i&l^	@&ai&o @&7i&o(@&0i&o@@&8i&o`@&8i&o@&9i&o @&i&o@@&.i&o`@&/i&o@&/i&o @&0i0,2Q @i0,YQ i0,YQ i0,1Q i0,;yQ i0,<WQ @i0,[yQ i0,\WQ i0,^Q i0-kvQ @i0-xUP'i0.81Q i0.=Q i2Mj` Gi2Mjb Gi2u>@&ti2u>	@&wi2u>	@&wi3->@&Oi6}` i6}a i6}n@&SiO8Y<Q iO8[7Q iO8\RQ @iO8]yQ iO8]zQ iP,2P iP,P iP,89P iP,H6P `iP,M6P iP,XvP iP,XwP iP-wP"iP-HpQ iP-I7Q xiP-J1P iP-YSQ iP-|xQ @iP.	vP iP.)6Q iP.H1Q iP.[qP iP.x5P!piP.z2Q xiP.zhP$iP.zpP iP.zsP!iP.zwP @iP.zxP iRn9` ~iRn9b ~iRn>@&
@&KiSO@&
iSO	@&iSO	@&1iSO
@&AiSO@&xi^Q k-k{Q @k|` *k|b *k~@&gk:*g M4k
%%FOO==M8a
	BRK0 (%%FOO,B,1)
 (%%FOO,kL,K{Q kL.<vP'kN
y :kN
y" :kN?@&%kN?	@&'kN?	@&*kN?
@&^kO$Q _xkO$'Q yv xkO$GQ @pkO$gQ @xkO` dkOb dkP.LXQ @kR.= 9kR.= 9kR6*` ikR6*b ikSN@&kSN	@&kSN	@&m= ;m= ;m>@&$m>@&%m>	@&+m
 @&m
t;P m
u|P m
v=P m
v=P mL,;rP'mL,kQ xmL.|ZQ @n@pQ nDpP nHpP nLpP oN@ coNA co$L \o$L \o~*` 9o~*b 9o"-N@&Fo&dA :o&dN@&o0,YQ o0,I;Q o0,J9Q o0,^Q o0,y7Q o0-HrQ @o0-h6Q o0-kvQ @oNl|B Iq
,lzQ @q
-kQq]BFq& P q*-` +
q+= +q+= +
q6~i4 C qBp +qB,Zb KqB-4@&rqB-4	@&rqB-4	@&sqB-4
@&tqJN! @qJl DqL,Y;Q qN.n@&qN.n	@&qN.n	@&qN5P +qN6*b BqNN! AqNN.@&
qNN.	@&qO]B EqO4Xb Cu>t^@&
5{`P 
8P 
@P "i 
@Pv
	$BT6DBC
`==<Z 3>		
	A (<B>,3C,D)A (<"i 

HPV
	$BT6DTE

h==<Z 0>		
	A (<B>,0C,D)A (<"i9 
0P]
	$BT6ERR
P==<Z 1>		
	A (<B>,1C,D)A (<"j 
xPi
	$BT6HBC
==<Z 2>		
	A (<B>,2C,D)A (<"j 
XPo
	$BT6HDR
x==<Z 2>		
	A (<B>,2C,D)A (<"l 
(P|
	$BT6PTR
H==<Z 4>		
	A (<B>,4C,D)A (<"m 
xQ	
	$BT6TAS
==<Z 6>		
	A (<B>,6C,D)A (<"m 
0Q
	$BT6TDD
P==<Z 11>		
	A (<B>,11C,D) ("m 
Q#
	$BT6TFR
8==<Z 12>		
	A (<B>,12C,D) ("m 
`Q
	$BT6THQ
==<Z 7>		
	A (<B>,7C,D)A (<"m 
Q
	$BT6TMR
0==<Z 5>		
	A (<B>,5C,D)A (<"m 
HQ
	$BT6TRD
h==<Z 10>		
	A (<B>,10C,D) (D)P 
\xUk
	$BXBFA=
]=<Z .BXBFA>		
	
]8A (<B>,.BXBFAC,D)B>,.BXBFAC,D*2 
^Ut
	$BXBID=
^ =<Z .BXBID>		
	
^@A (<B>,.BXBIDC,D)B>,.BXBIDC,D,} 
[pUc
	$BXBSZ=
\=<Z .BXBSZ>		
	
\0A (<B>,.BXBSZC,D)B>,.BXBSZC,DH2 
aV
	$BXDAD=
a0=<Z .BXDAD>		
	
aPA (<B>,.BXDADC,D)B>,.BXDADC,En 
ZhUZ
	$BXNXT=
[=<Z .BXNXT>		
	
[(A (<B>,.BXNXTC,D)B>,.BXNXTC,F
W 
c V
	$BXPRO=
c@=<Z .BXPRO>		
	
c`A (<B>,.BXPROC,D)B>,.BXPROC,F82 
bV
	$BXSAD=
b8=<Z .BXSAD>		
	
bXA (<B>,.BXSADC,D)B>,.BXSADC,F= 
`V
	$BXSTA=
`(=<Z .BXSTA>		
	
`HA (<B>,.BXSTAC,D)B>,.BXSTAC,Fh6 
_U|
	$BXVAL=
_(=<Z .BXSTA>		
	
_HA (<B>,.BXSTAC,D)B>,.BXSTAC,0Xt 
PQG
	$CF%CIN
p==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<0Z 
0QM
	$CF%HSN
P==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<0[ 
hQ8
	$CF%LOB
==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<0[T 
QZ
	$CF%NHN
 ==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<0[W 
QS
	$CF%NND
8==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<0]r 

 Q2
	$CF%WDP
(==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<LH 
U@U0
	$EIAR1=
U`=<Z .EIAR1>		
	
VA (<B>,.EIAR1C,D)B>,.EIAR1C,LI 
Y`UR
	$EIAR2=
Z=<Z .EIAR2>		
	
Z A (<B>,.EIAR2C,D)B>,.EIAR2C,L(x 
T8U'
	$EIBCP=
TX=<Z .EIBCP>		
	
TxA (<B>,.EIBCPC,D)B>,.EIBCPC,L+ 
BXT
	$EIBLK=
Bx=<Z .EIFLG>		
	
CA (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,L: 
JTT
	$EICHN=
J(=<Z .EICHN>		
	
JHA (<B>,.EICHNC,D)B>,.EICHNC,L^ 
S0U
	$EIEXS=
SP=<Z .EISTA>		
	
SpA (<B>,.EISTAC,D)B>,.EISTAC,Lhw 
Qu
	$EIFCN=
8=<Z .EIFCN>		
	
XA (<B>,.EIFCNC,D)B>,.EIFCNC,Lk 
Q}
	$EIFLG=
8=<Z .EIFLG>		
	
XA (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,LxV 
HTD
	$EIGBL=
H =<Z .EIFLG>		
	
H@A (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,M
R 
XXUI
	$EIHRD=
Xx=<Z .EIHRD>		
	
YA (<B>,.EIHRDC,D)B>,.EIHRDC,M+q 
VHU8
	$EIJOB=
Vh=<Z .EIJOB>		
	
WA (<B>,.EIJOBC,D)B>,.EIJOBC,MI7 

Qm
	$EILEN=
8=<Z .EILEN>		
	
XA (<B>,.EILENC,D)B>,.EILENC,N2 
FxT;
	$EIPAD=
G=<Z .EIFLG>		
	
G8A (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,N
 
WPUA
	$EIPHY=
Wp=<Z .EIPHY>		
	
XA (<B>,.EIPHYC,D)B>,.EIPHYC,N
2 
ITL
	$EIPID=
I =<Z .EIPID>		
	
I@A (<B>,.EIPIDC,D)B>,.EIPIDC,N
W 
KT\
	$EIPRO=
K(=<Z .EIPRO>		
	
KHA (<B>,.EIPROC,D)B>,.EIPROC,N
t 
LTe
	$EIPSI=
L0=<Z .EIPSI>		
	
LPA (<B>,.EIPSIC,D)B>,.EIPSIC,N(P 
DhT*
	$EIRBA=
E=<Z .EIFLG>		
	
E(A (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,N(t 
N Tv
	$EIRCH=
N@=<Z .EIPSI>		
	
N`A (<B>,.EIPSIC,D)B>,.EIPSIC,N-7 
Q0U
	$EIRUN=
QP=<Z .EISTA>		
	
QpA (<B>,.EISTAC,D)B>,.EISTAC,N8t 
O T~
	$EISCH=
O@=<Z .EIPSI>		
	
O`A (<B>,.EIPSIC,D)B>,.EIPSIC,N<z 
R0U
	$EISST=
RP=<Z .EISTA>		
	
RpA (<B>,.EISTAC,D)B>,.EISTAC,N= 
P(U
	$EISTA=
PH=<Z .EISTA>		
	
PhA (<B>,.EISTAC,D)B>,.EISTAC,NHP 
C`T"
	$EITBA=
D=<Z .EIFLG>		
	
D A (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,NHt 
MTm
	$EITCH=
M8=<Z .EIPSI>		
	
MXA (<B>,.EIPSIC,D)B>,.EIPSIC,O,W 
EpT3
	$EIZRO=
F=<Z .EIFLG>		
	
F0A (<B>,.EIFLGC,D)B>,.EIFLGC,:: @Y6
	$NBCHN=`=<Z 2>		
	A (<B>,2C,D)A (<:KP !Z

	$NBDNA=! =<Z 5>		
	A (<B>,5C,D)A (<:lU +0Z]
	$NBFRK=+P=<Z 11>		
	A (<B>,11C,D) (<:{v xYi
	$NBGOL==<Z 4>		
	A (<B>,4C,D)A (<:X Y{
	$NBINQ=8=<Z 4>		
	A (<B>,4C,D)A (<:)W (@ZQ
	$NBJFN=*=<Z 11>		
	A (<B>,11C,D) (<:+q PY/
	$NBJOB=p=<Z 1>		
	A (<B>,1C,D)A (<:K #`Z 
	$NBLLA=$=<Z 7>		
	A (<B>,7C,D)A (<:xU 0Y=
	$NBOBJ=P=<Z 3>		
	A (<B>,3C,D)A (<:} Z
	$NBOTQ= 0=<Z 5>		
	A (<B>,5C,D)A (<:
y &8Z5
	$NBPKR=&X=<Z 10>		
	A (<B>,10C,D) (<:
y %HZ.
	$NBPKS=%h=<Z 10>		
	A (<B>,10C,D) (<:)V 8YW
	$NBRFL=x=<Z 3>		
	A (<B>,3C,D)A (<:+ $PZ'
	$NBRLA=$p=<Z 7>		
	A (<B>,7C,D)A (<:,; XY'
	$NBRQW=x=<Z 0>		
	A (<B>,0C,D)A (<:,w "hZ
	$NBRSN=#=<Z 6>		
	A (<B>,6C,D)A (<:- hY 
	$NBRTW==<Z 0>		
	A (<B>,0C,D)A (<:<} !xZ
	$NBSSZ="=<Z 6>		
	A (<B>,6C,D)A (<:= YA
	$NBSTA==<Z 3>		
	A (<B>,3C,D)A (<:N8 8Z:
	$NBTYP=' =<Z 11>		
	A (<B>,11C,D) (<:i9 '`Z@
	$NBVER=(=<Z 11>		
	A (<B>,11C,D) (<:	V XYG
	$NBXFL=x=<Z 3>		
	A (<B>,3C,D)A (<NXt 
}PWo
	$SC%CIB
}p==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NY 
n0Vu
	$SC%DDR
nP==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NY 
r0W
	$SC%DGA
rP==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NY 
sW
	$SC%DTA
s0==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NY; 
spW!
	$SC%EVA
t==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NYV 
~PWw
	$SC%FLG
~p==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<NYY 
vW5
	$SC%FRM
v0==<Z .SQDFL>		
	
vPA (<B>,.SQDFLC,D)B>,.SQDFLCNYY 
pPW
	$SC%FST
pp==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N[ pX
	$SC%LOB==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N[7 
0W}
	$SC%MOD
P==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N[9 
qPW
	$SC%MSA
qp==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N[Y 
wW=
	$SC%NRM
w0==<Z .SQDFL>		
	
wPA (<B>,.SQDFLC,D)B>,.SQDFLCN[Y 
uW-
	$SC%NST
u0==<Z .SQBSR>		
	
uPA (<B>,.SQBSRC,D)B>,.SQBSRCN[x pX
	$SC%OPS==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N\ 
opW
	$SC%PRT
p==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N\q PX
	$SC%SBIp==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N\r PX
	$SC%SDRp==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N\z 
q0W%
	$SC%STS
tP==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N]Q 
oV{
	$SC%VCS
o0==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<N]r X
	$SC%WDP0==<Z >		
	A (<B>,C,D)A (<OY 
x0WG
	$SQ%DMD
xP==<Z .SQXFL>		
	
xpA (<B>,.SQXFLC,D)B>,.SQXFLCO\\ 
zWU
	$SQ%RXO
z0==<Z .SQOFS>		
	
zPA (<B>,.SQOFSC,D)B>,.SQOFSCO] PWM
	$SQ%TXO
y0==<Z .SQOFS>		
	
yPA (<B>,.SQOFSC,D)B>,.SQOFSCO, 
|We
	$SQRPA=
|0=<Z .SQRPS>		
	
|PA (<B>,.SQRPSC,D)B>,.SQRPSC,O, 
}VY
	$SQRPB=
jp=<Z .SQRPS>		
	
kA (<B>,.SQRPSC,D)B>,.SQRPSC,O, 
{W]
	$SQRPN=
{0=<Z .SQRPN>		
	
{PA (<B>,.SQRPNC,D)B>,.SQRPNC,8u{Q p:Q p:5I`P :ex`P(:ez`P :n:`Q :|i@P :}IQ p;2P ;2$@P (2P ,P ;P kP x2P xYP 	P KqP )2P ,SP 9:P <SP \P J9P +qP L@P 
{P d86P *2P YP ;P J9P YPP ^P ^P |zP h9P lP yP yVP |P 	VP 
}P (9P )VP )YP *9P *;P ,zP 9:P 9HP 9IP <zP LP L	P 
dMPP "iP "i9P "jP "jP "lP "mP "mP "mP "mP "mP "mP $)6P $:P 	$;P $;8P $;ZP $;rP $<P $EHP $K8P $LP $MP $\YP $\tP $kP %P %8qP %8xP %9P %9P %99P %;1P %;2P %;6P %<QP %<XP %<pP %IP %I7P %J2P %KrP %LP %\P %\sP &
TP &
ZP &
[P &(qP &(xP &)P 	&+P &+8P &+vP &8qP &8xP &9P &9P &91P &;8P &<sP &<xP &=P &=P &=P &=8P &HqP &HxP &LP '-P D)PP D*2P D+<P D,}P DH2P EI7P EnP F
WP F82P F=P 	P J2P lP 
P $qP $=3P $H1P $IRP $IxP $KRP $LP $LWP 	$lP 
$lP %I7P %J8P %KP %KxP %LzP %[rP %kP 
%krP %m6P %nP &9P &	P 
&	2P 
&	;P 	&:P &
P &
[P &
{P &):P &+P &9P &:=P &YxP &\yP 4,P 49P 4:7P 4;P 4;RP 4<hP 4<rP 4zvP 5
P 5
qP 5P 5P 57P 5SP 5P 5rP 5wP 51P 5YP 5I7P 5hwP 5jP 5kRP TyP TzP T86P T<P T^P Tj6P Uh6P V
TP V
{P V9[P V;P VJ6P VMP VX0P VXpP VYP \1P \8P \rP \sP \wP \P \P \1P \<P \P \sP \P \RP \2P \yP \zP ejHP ejPP ejQP elhP elpP el|P lQP lXP lzP 
l)XP l,UP l9VP l;0P l;ZP lH:P lI3P lI;P lJ9P lj6P lkP lkP lkP lkXP lzQP mP mTP mQP mTP muP m9<P mkrP mktP mm6P mm<P 
myTPn n-P n=tP nH2P nKuP 	nNP n\9P 	n\yP S@P P .Q xH:P $(zP $-P $86P $9P $:P $:1P $;ZP $;qP $HPP $HVP $KP $KrP $LrP $jP $xZP $yP ${qP %	P %uP %KUP %KVP %}VP &(zP &+qP &:1P &HZP &LVP'&]P (sP +VP 9SP ;ZP J9P [PP kP kQP 2P h6P m6P 9P 8SP =P =P =P J6P K{P MYP YyP 
P P (P (P @P HP 
IP IP JP 
`P iP iP jP jP kP kP lP lP P P P 	P 	P P @P `P P P .P .P .2P .htP .kPP .m7P <tP <zP <;ZP <<QP <<vP !<=P #<J8P <K1P <NP <[QP $<]hP <]iP <]iP <]jP 	<]jP 	<]kP 
<xyP <y6P <}P <}QP =6P >P >P >P >0P >7P >9P >	P >	P !>RP >
QP >P >(tP >(xP >)P >)P >)6P >*P ,>*P />*8P >+P >+2P %>,qP $>,zP ">-P >8xP ><P >=P #>XrP ">{2P %lqP l*7P m1P m3P ~
P ~
yP Y9P 99P H6P H:P K[P 4P 
4P 
49P49P4HwP	4I9P&4LuP 4LxP 4MP 4i P 5LP 5]P 5i:P 5m6P 6P 6
LKP MHvP MKUP M}VP +<P 	.9P .9P ;ZP IyP IyP K{P LhP LrP LvP XYP YP )@P )VP 8ZP 9@P 9VP ;P XZP 	YRP $;ZP %
qP %
sP &91P &>6P &\|P 4P 1481P !49P 4:P @4I:P 14LuP @5	P 5ItP 5IwP 05LP 6)9P p69P 06H2P 6J6P p6\yP LHP LIP L(xP L+<P L:P L;P LK0P L[0P LhwP LkP Ly:P M
RP M+qP MI7P MX<P 	M|P N
P N
2P N
WP N
tP N(qP N(tP N(vP N({P N)6P N,P N,P 	N,P N,XP N-P N8UP N8pP N8yP N8yP N9P N9P N:7P N;<P N;sP N<RP N<WP N<YP N=P N=SP O:P dZP d1P dzP dJ9P f,P f=P tP'tXvP uQ ~ukQ xv0P vVP vqP vrP vsP vyP vP vP vP vP vP v2P vP vP v0P v9P vYP vtP v1P +<P .9P .9P ;ZP IyP IyP ;P XZP (9P&+P ;r 
m19

.ERR (
m10,LGINX1,<Invali
mPd account identif
mpier>)
.ERR (11,L
nGINX2,<Directory 
g0is "files-only" a
gPnd cannot be logg
gped in to>)
.ERR 
h(12,LGINX3,<Inter
h0nal format of dir
hPectory is incorre
hpct>)
.ERR (13,LG
iINX4,<Invalid pas
i0sword>)
.ERR (14
iP,LGINX5,<Job is a
iplready logged in>
j)
.ERR (20,CRJBX
j01,<Invalid parame
jPter or function b
f@it combination>)
fp
.ERR (21,CRJBX2,
g<Illegal for crea
	`ted job to enter 
d`MINI-EXEC>)
.ERR
e (22,CRJBX3,<Rese
e rved>)
.ERR (23,
e@CRJBX4,<Terminal 
e`is not available>
f)
.ERR (24,CRJBX
5,<Unknown name f or LOGIN>)
.ERR X(25,CRJBX6,<Insuf*Xficient system re@sources>)
.ERR (826,CRJBX7,<Reserv@Ped>)
.ERR (35,LO@pUTX1,<Illegal to Aspecify job numbeA0r when logging ouAPt own job>)
.ERRAp (36,LOUTX2,<InvaBlid job number>)
.ERR (45,CACTX1,BP<Invalid account Bpidentifier>)
.ERCR (46,CACTX2,<JobC0 is not logged inCP>)
.ERR (50,EFCTCpX1,<WHEEL or OPERDATOR capability rD0equired>)
.ERR (DP51,EFCTX2,<Entry Dpcannot be longer Ethan 64 words>)
E0.ERR (52,EFCTX3,<EPFatal error when Epaccessing FACT fiFle>)
.ERR (55,GJF0FX1,<Desired JFN FPinvalid>)
.ERR (Fp56,GJFX2,<DesiredG JFN not availablG0e>)
.ERR (57,GJFGPX3,<No JFN availaGpble>)
.ERR (60,GHJFX4,<Invalid chaH0racter in filenamHPe>)
.ERR (61,GJFHpX5,<Field cannot Ibe longer than 39I0 characters>)
.EIPRR (62,GJFX6,<DevIpice field not in Ja valid position>J0)
.ERR (63,GJFX7JP,<Directory fieldJp not in a valid pKosition>)
.ERR (K064,GJFX8,<DirectoKPry terminating deKplimiter is not prLeceded by a validL0 beginning delimiLPter>)
.ERR (65,GLpJFX9,<More than oMne name field is M0not allowed>)
.EMPRR (66,GJFX10,<GeMpneration number iNs not numeric>)
N0.ERR (67,GJFX11,<NPMore than one genNperation number fiOeld is not alloweO0d>)
.ERR (70,GJFOPX12,<More than onOpe account field iPs not allowed>)
P0.ERR (71,GJFX13,<PPMore than one proPptection field is Qnot allowed>)
.EQ0RR (72,GJFX14,<InQPvalid protection>Qp)
.ERR (73,GJFX1R5,<Invalid confirR0mation character>RP)
.ERR (74,GJFX1Rp6,<No such deviceS>)
.ERR (75,GJFXS017,<No such direcSPtory name>)
.ERRSp (76,GJFX18,<No sTuch filename>)
.T0ERR (77,GJFX19,<NTPo such file type>Tp)
.ERR (100,GJFXU20,<No such generU0ation number>)
.UPERR (101,GJFX21,<UpFile was expungedV>)
.ERR (102,GJFV0X22,<InsufficientVP system resourcesVp (Job Storage BloWck full)>)
.ERR W0(103,GJFX23,<ExceWPeded maximum numbWper of files per dXirectory>)
.ERR X0(104,GJFX24,<FileXP not found>)
.ERXpR (107,GJFX27,<FiYle already existsY0 (new file requirYPed)>)
.ERR (110,YpGJFX28,<Device isZ not on line>)
.Z0ERR (111,GJFX29,<ZPDevice is not avaZpilable to this jo[b>)
.ERR (112,GJ[0FX30,<Account is [Pnot numeric>)
.E[pRR (113,GJFX31,<I\nvalid wildcard d\0esignator>)
.ERR\P (114,GJFX32,<No \pfiles match this ]specification>)
]0.ERR (115,GJFX33,]P<Filename was not]p specified>)
.ER^R (116,GJFX34,<In^0valid character "^P?" in file specif^pication>)
.ERR (117,GJFX35,<Direc0tory access priviPleges required>)
.ERR (120,OPNX1,`<File is already `0open>)
.ERR (121`P,OPNX2,<File does`p not exist>)
.ERaR (122,OPNX3,<Reaa0d access requiredaP>)
.ERR (123,OPNapX4,<Write access brequired>)
.ERR b0(124,OPNX5,<ExecubPte access requirebpd>)
.ERR (125,OPcNX6,<Append accesc0s required>)
.ERcPR (126,OPNX7,<Devcpice already assigdned to another jod0b>)
.ERR (127,OPdPNX8,<Device is nodpt on line>)
.ERRe (130,OPNX9,<Invae0lid simultaneous ePaccess>)
.ERR (1ep31,OPNX10,<Entiref file structure ff0ull>)
.ERR (133,fPOPNX12,<List accefpss required>)
.EgRR (134,OPNX13,<Ig0nvalid access reqgPuested>)
.ERR (1gp35,OPNX14,<Invalihd mode requested>h0)
.ERR (136,OPNXhP15,<Read/write achpcess required>)
i.ERR (137,OPNX16,i0<File has bad indiPex block>)
.ERR ip(140,OPNX17,<No rjoom in job for loj0ng file page tabljPe>)
.ERR (141,OPjpNX18,<Unit recordk devices are not k0available>) ;[912kP1]
.ERR (142,OPNkpX19,<IMP is not ulp>) ;TOPS20AN
.El0RR (143,OPNX20,<HlPost is not up>) ;lpTOPS20AN
.ERR (1m44,OPNX21,<Connecm0tion refused>) ;TmPOPS20AN
.ERR (14mp5,OPNX22,<Connectnion byte size doen0s not match>) ;TOnPPS20AN
.ERR (147np,OPNX32,<Device ios in use by anotho0er system>) ;[912oP1]
.ERR (150,DESopX1,<Invalid sourcpe/destination desp0ignator>)
.ERR (pP151,DESX2,<Terminppal is not availabqle to this job>)
.ERR (152,DESX3,qP<JFN is not assigqpned>)
.ERR (153,rDESX4,<Invalid usr0e of terminal desrPignator or stringrp pointer>)
.ERR s(154,DESX5,<File s0is not open>)
.EsPRR (155,DESX6,<Despvice is not a tertminal>)
.ERR (15t06,DESX7,<Illegal tPuse of parse-onlytp JFN or output wiuldcard-designatoru0s>)
.ERR (157,DEuPSX8,<File is not upon disk>)
.ERR (v160,CLSX1,<File iv0s not open>)
.ERvPR (161,CLSX2,<Filvpe cannot be closewd by this processw0>)
.ERR (165,RJFwPNX1,<File is not wpclosed>)
.ERR (1x66,RJFNX2,<JFN isx0 being used to acxPcumulate filenamexp>)
.ERR (167,RJFyNX3,<JFN is not ay0ccessible by thisyP process>)
.ERR yp(170,DELFX1,<Delezte access requirez0d>)
.ERR (175,SFzPPTX1,<File is notzp open>)
.ERR (17{6,SFPTX2,<Illegal{0 to reset pointer{P for this file>)
.ERR (177,SFPTX3|,<Invalid byte nu|0mber>)
.ERR (200|P,CNDIX1,<Invalid |ppassword>)
.ERR }(202,CNDIX3,<Inva}0lid directory num}Pber>)
.ERR (204,}pCNDIX5,<Job is no~t logged in>)
.E~0RR (210,SFBSX1,<I~Pllegal to change ~pbyte size for this opening of file0>)
.ERR (211,SFBPSX2,<Invalid bytep size>)
.ERR (21
5,IOX1,<File is n
0ot opened for rea
Pding>)
.ERR (216
p,IOX2,<File is no
t opened for writ
0ing>)
.ERR (217,
PIOX3,<File is not
p open for random 
access>)
.ERR (2
020,IOX4,<End of f
Pile reached>)
.E
pRR (221,IOX5,<Dev
ice or data error
0>)
.ERR (222,IOX
P6,<Illegal to wri
pte beyond absolut
e end of file>)
0.ERR (240,PMAPX1,
P<Invalid access r
pequested>)
.ERR 
(241,PMAPX2,<Inva
0lid use of PMAP>)
P
.ERR (245,SPACX
p1,<Invalid access
 requested>)
.ER
0R (250,FRKHX1,<In
Pvalid process han
pdle>)
.ERR (251,
FRKHX2,<Illegal t
0o manipulate a su
Pperior process>)
p
.ERR (252,FRKHX3
,<Invalid use of 
0multiple process 
Phandle>)
.ERR (2
p53,FRKHX4,<Proces
	s is running>)
.
	0ERR (254,FRKHX5,<
	PProcess has not b
	peen started>)
.E
RR (255,FRKHX6,<A
0ll relative proce
Pss handles in use
p>)
.ERR (260,SPL
FX1,<Process is n
0ot inferior or eq
Pual to self>)
.E
pRR (261,SPLFX2,<P
rocess is not inf
0erior to self>)
P.ERR (262,SPLFX3,
p<New superior pro
cess is inferior 
0to intended infer
Pior>)
.ERR (263,
pSPLBTS,<Argument 
block too short>)
0
.ERR (264,SPLBF
PC,<Bad function c
pode>)
.ERR (267,
GTABX1,<Invalid t
0able number>)
.E
PRR (270,GTABX2,<I
pnvalid table inde
x>)
.ERR (271,GT
0ABX3,<GETAB capab
Pility required>)
p
.ERR (273,RUNTX1
,<Invalid process
0 handle -3 or -4>
P)
.ERR (275,STAD
pX1,<WHEEL or OPER
ATOR capability r
0equired>)
.ERR (
P276,STADX2,<Inval
pid date or time>)

.ERR (300,ASNDX
01,<Device is not 
Passignable>)
.ER
pR (301,ASNDX2,<Il
legal to assign t
0his device>) ;[91
P21]
.ERR (302,AS
pNDX3,<No such dev
ice>)
.ERR (303,
0ASNDX4,<Device is
P in use by anothe
pr system>) ;[9121
]
.ERR (320,ATAC
0X1,<Invalid job n
Pumber>)
.ERR (32
p1,ATACX2,<Job alr
eady attached>)
0.ERR (322,ATACX3,
P<Incorrect user n
pumber>)
.ERR (32
3,ATACX4,<Invalid
0 password>)
.ERR
P (324,ATACX5,<Thi
ps job has no cont
rolling terminal>
0)
.ERR (332,STDV
PX1,<No such devic
pe>)
.ERR (335,DE
VX1,<Invalid devi
0ce designator>)
P.ERR (336,DEVX2,<
pDevice already as
signed to another
0 job>)
.ERR (337
P,DEVX3,<Device is
p not on line>)
.
ERR (345,MNTX1,<I
0nternal format of
P directory is inc
porrect>)
.ERR (3
46,MNTX2,<Device 
0is not on line>)
P
.ERR (347,MNTX3,
p<Device is not mo
untable>)
.ERR (
0350,TERMX1,<Inval
Pid terminal code>
p)
.ERR (351,TLNK
X1,<Illegal to se
0t remote to objec
Pt before object t
po remote>)
.ERR 
 (352,ATIX1,<Inval
 0id software inter
 Prupt channel numb
 per>)
.ERR (353,A
!TIX2,<Control-C c
!0apability require
!Pd>)
.ERR (356,TL
!pNKX2,<Link was no
"t received within
"0 15 seconds>)
.E
"PRR (357,TLNKX3,<L
"pinks full>)
.ERR
# (360,TTYX1,<Devi
#0ce is not a termi
#Pnal>)
.ERR (361,
#pRSCNX1,<Overflowe
$d rescan buffer, 
$0input string trun
$Pcated>)
.ERR (36
$p2,RSCNX2,<Invalid
% function code>)
%0
.ERR (363,CFRKX3
%P,<Insufficient sy
%pstem resources>)
&
.ERR (365,KFRKX1
&0,<Illegal to kill
&P top level proces
&ps>)
.ERR (366,KF
'RKX2,<Illegal to 
'0kill self>)
.ERR
'P (367,RFRKX1,<Pro
'pcesses are not fr
(ozen>)
.ERR (370
(0,HFRKX1,<Illegal 
(Pto halt self with
(p HFORK>)
.ERR (3
)71,GFRKX1,<Invali
)0d process handle>
)P)
.ERR (373,GETX
)p1,<Invalid save f
*ile format>)
.ER
*0R (374,GETX2,<Sys
*Ptem special pages
*p table full>) ;[9
+057]
.ERR (375,T
+0FRKX1,<Undefined 
+Pfunction code>)
+p.ERR (376,TFRKX2,
,<Unassigned fork 
,0handle or not imm
,Pediate inferior>)
,p
.ERR (377,SFRVX
-1,<Invalid positi
-0on in entry vecto
-Pr>)
.ERR (407,NO
-pUTX1,<Radix is no
.t in range 2 to 3
.06 >)
.ERR (410,N
.POUTX2,<Column ove
.prflow>)
.ERR (41
/1,TFRKX3,<Fork(s)
/0 not frozen>)
.E
/PRR (414,IFIXX1,<R
/padix is not in ra
0nge 2 to 36>)
.E
00RR (415,IFIXX2,<F
0Pirst nonspace cha
0practer is not a d
1igit>)
.ERR (416
10,IFIXX3,<Overflow
1P (number is equal
1p to or greater th
2an 2**35 )>)
.ER
20R (424,GFDBX1,<In
2Pvalid displacemen
2pt>)
.ERR (425,GF
3DBX2,<Invalid num
30ber of words>)
.
3PERR (426,GFDBX3,<
3pList access requi
4red>)
.ERR (430,
40CFDBX1,<Invalid d
4Pisplacement>)
.E
4pRR (431,CFDBX2,<I
5llegal to change 
50specified bits>)
5P
.ERR (432,CFDBX3
5p,<Write or owner 
6access required>)
60
.ERR (433,CFDBX
6P4,<Invalid value 
6pfor specified bit
7s>)
.ERR (434,CF
70DBX5,<No FDB for 
7Pnon-directory dev
7pices>)
.ERR (440
8,DUMPX1,<Command 
80list error>)
.ER
8PR (441,DUMPX2,<JF
8pN is not open in 
9dump mode>)
.ERR
90 (442,DUMPX3,<Add
9Press error (too b
9pig or crosses end
: of memory)>)
.E
:0RR (443,DUMPX4,<A
:Pccess error (cann
:pot read or write 
;data in memory)>)
;0
.ERR (450,RNAMX
;P1,<Files are not 
;pon same device>)
<
.ERR (451,RNAMX2
<0,<Destination fil
<Pe expunged>)
.ER
<pR (452,RNAMX3,<Wr
=ite or owner acce
=0ss to destination
=P file required>)
=p
.ERR (453,RNAMX4
>,<Quota exceeded 
>0in destination of
>P rename>)
.ERR (
>p454,BKJFX1,<Illeg
?al to back up ter
?0minal pointer twi
?Pce>)
.ERR (460,T
?pIMEX1,<Time canno
@t be greater than
@0 24 hours>)
.ERR
@P (461,ZONEX1,<Tim
@pe zone out of ran
Age>)
.ERR (462,O
A0DTNX1,<Time zone 
APmust be USA or Gr
Apeenwich>)
.ERR (
B464,DILFX1,<Inval
B0id date format>)
BP
.ERR (465,TILFX1
Bp,<Invalid time fo
Crmat>)
.ERR (466
C0,DATEX1,<Year out
CP of range>)
.ERR
Cp (467,DATEX2,<Mon
Dth is not less th
D0an 12>)
.ERR (47
DP0,DATEX3,<Day of 
Dpmonth too large>)
E
.ERR (471,DATEX
E04,<Day of week is
EP not less than 7>
Ep)
.ERR (472,DATE
FX5,<Date out of r
F0ange>)
.ERR (473
FP,DATEX6,<System d
Fpate and time are 
Gnot set>)
.ERR (
G0516,SMONX1,<WHEEL
GP or OPERATOR capa
Gpbility required>)
H
.ERR (517,MSCPX
H01,<No MSCP server
HP in current monit
Hpor>)
.ERR (520,M
ISCPX2,<Drive type
I0 error>)
.ERR (5
IP21,MSCPX3,<Reques
Ipted drive not fou
Jnd>)
.ERR (530,S
J0ACTX1,<File is no
JPt on multiple-dir
Jpectory device>)
K.ERR (531,SACTX2,
K0<Insufficient sys
KPtem resources (Jo
Kpb Storage Block f
Lull)>)
.ERR (532
L0,SACTX3,<Director
LPy requires numeri
Lpc account>)
.ERR
M (533,SACTX4,<Wri
M0te or owner acces
MPs required>)
.ER
MpR (540,GACTX1,<Fi
Nle is not on mult
N0iple-directory de
NPvice>)
.ERR (541
Np,GACTX2,<File exp
Ounged>)
.ERR (54
O04,FFUFX1,<File is
OP not open>)
.ERR
Op (545,FFUFX2,<Fil
Pe is not on multi
P0ple-directory dev
PPice>)
.ERR (546,
PpFFUFX3,<No used p
Qage found>)
.ERR
Q0 (555,DSMX1,<File
QP(s) not closed>)
Qp
.ERR (560,RDDIX1
R,<Illegal to read
R0 directory for th
RPis device>)
.ERR
Rp (570,SIRX1,<Tabl
Se address is not 
S0greater than 20>)
SP
.ERR (600,SSAVX
Sp1,<Illegal to sav
Te files on this d
T0evice>)
.ERR (60
TP1,SSAVX2,<Page co
Tpunt (left half of
U table entry) mus
U0t be negative>)
UP.ERR (610,SEVEX1,
Up<Entry vector len
Vgth is not less t
V0han 1000>)
.ERR 
VP(614,WHELX1,<WHEE
VpL or OPERATOR cap
Wability required>
W0)
.ERR (615,CAPX
WP1,<WHEEL or OPERA
WpTOR capability re
Xquired>)
.ERR (6
X017,PEEKX2,<Read a
XPccess failure on 
Xpmonitor page>)
.
YERR (620,CRDIX1,<
Y0WHEEL or OPERATOR
YP capability requi
Ypred>)
.ERR (621,
ZCRDIX2,<Illegal t
Z0o change number o
ZPf old directory>)
Zp
.ERR (622,CRDIX
[3,<Insufficient s
[0ystem resources (
[PJob Storage Block
[p full)>)
.ERR (6
\23,CRDIX4,<Superi
\0or directory full
\P>)
.ERR (624,CRD
\pIX5,<Directory na
]me not given>)
.
]0ERR (626,CRDIX7,<
]PFile(s) open in d
]pirectory>)
.ERR 
^(640,GTDIX1,<WHEE
^0L or OPERATOR cap
^Pability required>
^p)
.ERR (641,GTDI
_X2,<Invalid direc
_0tory number>)
.E
_PRR (650,FLINX1,<F
_pirst character is
` not blank or num
`0eric>)
.ERR (651
`P,FLINX2,<Number t
`poo small>)
.ERR 
a(652,FLINX3,<Numb
a0er too large>)
.
aPERR (653,FLINX4,<
apInvalid format>)
b
.ERR (660,FLOTX1
b0,<Column overflow
bP in field 1 or 2>
bp)
.ERR (661,FLOT
cX2,<Column overfl
c0ow in field 3>)
cP.ERR (662,FLOTX3,
cp<Invalid format s
dpecified>)
.ERR 
d0(670,HPTX1,<Undef
dPined clock number
dp>)
.ERR (700,FDF
eRX1,<Not a multip
e0le-directory devi
ePce>)
.ERR (701,F
epDFRX2,<Invalid di
frectory number>)
f0
.ERR (703,GTHSX1
fP,<No DNS name ser
fpvers configured>)
g ;[9155]
.ERR (7
g004,GTHSX2,<Unknow
gPn host number>) ;
gpTOPS20AN
.ERR (7
h05,GTHSX3,<Unknow
h0n host name>) ;[9
hP155]
.ERR (706,G
hpTHSX4,<Format err
ior in DNS message
i0>) ;[9155]
.ERR 
iP(707,GTHSX5,<No i
ipnterface to speci
jfied network>) ;[
j09155]
.ERR (710,
jPATNX1,<Invalid re
jpceive JFN>) ;TOPS
k20AN
.ERR (711,A
k0TNX2,<Receive JFN
kP not opened for r
kpead>) ;TOPS20AN
l.ERR (712,ATNX3,<
l0Receive JFN not o
lPpen>) ;TOPS20AN
lp.ERR (713,ATNX4,<
mReceive JFN is no
m0t a NET connectio
mPn>) ;TOPS20AN
.E
mpRR (714,ATNX5,<Re
nceive JFN has bee
n0n used>) ;TOPS20A
nPN
.ERR (715,ATNX
np6,<Receive connec
otion refused>) ;T
o0OPS20AN
.ERR (71
oP6,ATNX7,<Invalid 
opsend JFN>) ;TOPS2
p0AN
.ERR (717,AT
p0NX8,<Send JFN not
pP opened for write
pp>) ;TOPS20AN
.ER
qR (720,ATNX9,<Sen
q0d JFN not open>) 
qP;TOPS20AN
.ERR (
qp721,ATNX10,<Send 
rJFN is not a NET 
r0connection>) ;TOP
rPS20AN
.ERR (722,
rpATNX11,<Send JFN 
shas been used>) ;
s0TOPS20AN
.ERR (7
sP23,ATNX12,<Send c
sponnection refused
t>) ;TOPS20AN
.ER
t0R (724,ATNX13,<In
tPsufficient system
tp resources (No NV
uT's)>) ;TOPS20AN
u0
.ERR (727,CVHST1
uP,<No string for t
uphat Host number>)
v ;TOPS20AN
.ERR 
v0(730,CVSKX1,<Inva
vPlid network JFN>)
vp ;TOPS20AN
.ERR 
w(731,CVSKX2,<Loca
w0l socket invalid 
wPin this context>)
wp ;TOPS20AN
.ERR 
x(732,SNDIX1,<Inva
x0lid message size>
xP) ;TOPS20AN
.ERR
xp (733,SNDIX2,<Ins
yufficient system 
y0resources (No buf
yPfers available)>)
yp ;TOPS20AN
.ERR 
z(734,SNDIX3,<Ille
z0gal to specify NC
zPP links 0 - 72>) 
zp;TOPS20AN
.ERR (
{735,SNDIX4,<Inval
{0id header value f
{Por this queue>) ;
{pTOPS20AN
.ERR (7
|36,SNDIX5,<IMP do
|0wn>) ;TOPS20AN
.
|PERR (737,NTWZX1,<
|pINTERNET-WIZARD c
}apability require
}0d>) ;[9155]
.ERR
}P (740,ASNSX1,<Ins
}pufficient system 
~resources (All sp
~0ecial queues in u
~Pse)>) ;TOPS20AN
~p.ERR (741,ASNSX2,
<Link(s) assigned
0 to another speci
Pal queue>) ;TOPS2
p0AN
.ERR,(742,SQlnnetwo
.ERRQ(743Specialtne
.ERR1(746,GTNdOnetw
.ERR2(747,GTNd)orTi
.ERRN(750,<Destinat
.ERRR(75X6,<Destina
.ERRr(752,RNAMX7,<S
.ERRM(753,Ritetorso
.ERRX(754,RNceefile
.ERR<(755,RNMX1e is
.ERRr(756,RNMX11,<S
.pERRe(757,RNMX12,<
.ERR60,GJFX36,<Inte
rectory is incorr
0ect>)
.ERR (770,
PILINS1,<Undefined
poperation code>)
.ERR<(771,ILINSJSYS
.ERR3(772,ILImulati
on facility not a
0vailable>)
.ERR 
P(773,GTHSX6,<Inva
plidoclass[for5fun
0.ERRv(774,GTHSX7,;
.ERRT(775,<Dataenot
.ERR776,GTHSX9,<Str
.ERR<(777,GTHX1t9ta
.ERRX(1000,CRalnnam
.ERR1(1001,INLsgbey
.pERRe(1002,LNSTX1,
.ERRM(1001,<Lock fa
.ERRM(1002,<Too man
.ERRL(1005<Page>is 
P.ERRl(1006,MLKBX4
.ERR<(1007,VBCXtaia
.ERR,(10X1,<Invalid
.ERR,(1011,GFKSsmal
.ERv(1013,GTJIX1,<I
.PERRv(1014,GTJIX2,
.0ERRv(1015,GTJIX3,
.ERRC(1016,engthpof
.ERR (1017,IPCFX2,
.ERR2(,IPCFX3,<Data
.ERc(1021,IPCFX4,<R
.ERRI(1025,<Receive
.ERR6(1023,IPCota e
.ERR2(,IPCFX7,<Rece
.ERRC(1025,PCFsfree
.ERR9(1026,IPCs PID
.ERR027,IPCF10,<WHE
.ERR,(10F11,<WHEELt
.ERa(1031,IPCF12,<N
.ERR,(10F13,<PID qu
.0ERRt(1033,IPCF14,
.ERR<(1034,IPCF1ail
.ERRP(1035<Receivec
.ERRF(1036,Iument)b
.ERR<(1037,IPCF1IL 
(0.ERR (1040,IPCF19
.ERR1041,IPCF20,<In
.ERRP(1042<Invalid 
.ERv(1043,IPCF22,<I
.ERR4(1PCF23,<[SYST
.ERR5(1PCF24,<Inval
.ERR,(1046,IPCFnoto
.ERRF(1047,Itdoesin
.ERR050,IPCF27,<PID
.ERR,(1051,IPCFcces
.ERRI(1059,<PIDealr
.ERR3(1053,IPs not 
.ERR1054,GNJFX1,<No
.ERR,(1055,ENQfunct
.ERRN(1056Level>num
30.ERRu(1057,ENQX3,
.ERb(1060,ENQX4,<Nu
.ERk(1061,ENQX5,<Lo
.ERRN(1062Requested
.ERR063,ENQX7,<No>E
.ERR<(1064,ENQXcess
.ERR9(1065,ENd numb
.ERR,(10X10,<Invali
.ERR7(1NQX11,<Inval
.ERRQ(1070,nvalidcn
.ERRd(1071,ENQX13,<
.ERv(1072,ENQX14,<I
.ERR5(1073,ENQrcapa
.ERR,(1074,ENQXOPER
.ERR7(,ENQX17,<Inva
.ERR7(,ENQX18,<ENQ 
.ERR,(10X19,<String
.ERR1100,ENQX20,<Lo
.ERR101,ENQX21,<Job
.ERR3(1102,IPid pag
.ERR103,IPCF32,<Pag
.ERR3(1104,PMAato m
.ERR105,PMAPX4,<Ill
.ERRP(1106,Pegalpto
.ERRs(1107,PMAPX6,<
.ERRO(1110,HEELbori
.ERRv(1111,SNOPX2,<
.ERR3(1112,SNOfunct
.ERRX(1113,SNonea.S
.ERRS(1115,<Invalid
.ERRv(1115,SNOPX6,
.ERR,(1116,SNOPotde
.ERRN(1117<Breakpoi
.ERR (1120,SNOPX9,<
.ERe(1121,SNOP10,<B
.ERe(1122,SNOP11,<B
.ERR3(1NOP12,<Inval
.ERR3(1124,SNObprog
.ERR,(1125,SNOPymbo
.ERRP(1126,Ssenough
.ERR2(,SNOP16,<Mult
.ERRC(1130,nvalidmi
.ERR1131,SNOP17,<Br
.ERR3(,OPNX23,<Disk
.ERR,(1133,GJFXeted
.ERRX(1134,CRboriOP
.ERR1135,INLNX2,<In
.ERR<(1136,LNSTXcti
.ERRC(1137,valid fu
.ERR0(1LCX2,<WHEELb
.ERRD(1141,ALCX3t a
.ERR1142,ALCX4,<Inv
.ERR<(1143,ALCXeady
.ERR4(,SPLX1,<Inval
.ERRu(1145,SPLX2,<A
.ERR6(1PLX3,<Invali
.ERRL(1147,EELboriO
.ERe(1150,SPLX5,<Il
.ERRL(1151File stil
.ERR152,CRLNX3,<Inv
`.ERRi(1153,ALCX6,
.ERR4(1KAX1,<Argume
.ERRX(1155,Clid>dir
bp.ERRa(1156,CKAX3,
.ERRI(1157Invalid f
.ERR6(,TIMX2,<Inval
.ERR3(1161,TIimit a
.ERe(1162,TIMX4,<Il
.ERR163,SNOP18,<Dat
.ERRG(1168,<Fileeno
.ERR<(1165,GJFX3e l
.pERRv(1166,CRDIX8,
.ERR167,CRDIX9,<Int
.ERRC(1170,<Maximum
.ERR,(11DX1,<WHEELb
.ERR<(1172,DELDXect
.ERt(1173,GACTX3,<I
.ERR4(1IAGX1,<Inval
.ERRv(1175,DIAGX2,<
.ERR,(11GX3,<Argume
.ERRG(1177,Dalid de
.ERR1200,DIAGX5,<WH
.ERR,(1201,DIAGhann
.ERR,(1202,DIAGogdo
.ERR203,DIAGX8,<No 
.ERRi(1204,DIAGX9,<
.ERRA(1205,ubunit d
u0.ERRe(1206,SYEX1,
.ERRN(1207,SYEX2ace
.ERRM(121,<Invalid 
.ERR211,IOX7,<Insuf
.ERRM(1212,IOX8erna
.ERR1(,MTOX5,<Inval
.ERR,(12PX5,<No-wai
.ERR1(,DUMPX6,<Dump
.ERR9(1216,Iiontleg
.ERRi(1217,CLSX4,<D
.ERRX(1220,Mrdosize
.ERR<(1221,MTOXotdl
.ERR4(1222,MTd reco
.ERR (1223,MTOX6,<Inval0id magnetic tape Pdensity>)
.ERR (p1224,OPNX25,<Device is write locke0d>)
.ERR (1225,GPJFX40,<Undefined pattribute in file specification>)
.ERR (1226,MTOX7P,<WHEEL or OPERATpOR capability required>)
.ERR (12027,LOUTX3,<WHEEL Por OPERATOR capabpility required>)
.ERR (1230,LOUTX04,<LOG capabilityP required>)
.ERRp (1231,CAPX2,<WHEEL, OPERATOR, or 0MAINTENANCE capabPility required>)
.ERR (1232,SSAVX3,<Insufficient s0ystem resources (PJob Storage Blockp full)>)
.ERR (1233,SSAVX4,<Direc0tory area of EXE Pfile is more thanp one page>)
.ERR (1234,TDELX1,<Ta0ble is empty>)
.PERR (1235,TADDX1,p<Table is full>)
.ERR (1236,TADDX	02,<Entry is alrea	Pdy in table>)
.E	pRR (1237,TLUKX1,<
Internal format o
0f table is incorr
Pect>)
.ERR (1240
p,IOX10,<Record is longer than user0 requested>)
.ERPR (1241,CNDIX2,<WpHEEL or OPERATOR 
capability requir
0ed>)
.ERR (1242,
PCNDIX4,<Invalid j
pob number>)
.ERR43,CNDIX6,<Jo
.ERR1(1244,Sd function>)
.ERR (12045,SJBX2,<InvalidP magnetic tape depnsity>)
.ERR (1246,SJBX3,<Invalid0 magnetic tape daPta mode>)
.ERR (p1247,TMONX1,<Invalid TMON function0>)
.ERR (1250,SMPONX2,<Invalid SMOpN function>)
.ERR (1251,SJBX4,<In0valid job number>P)
.ERR (1252,SJBpX5,<Job is not logged in>)
.ERR (01253,SJBX6,<WHEELP or OPERATOR capapbility required>)
.ERR (1254,GTJI0X4,<No such job>)P
.ERR (1255,ILINpS4,<UUO simulation is disabled>)
0.ERR (1256,ILINS5P,<RMS facility isp not available>)
.ERR (1257,COMNX01,<Invalid COMND Pfunction code>)
p.ERR (1260,COMNX2,<Field too long 0for internal buffPer>)
.ERR (1261,pCOMNX3,<Command too long for inter0nal buffer>)
.ERPR (1262,COMNX4,<Ipnvalid character in input>)
.ERR 0(1263,PRAX1,<InvaPlid PRARG functiopn code>)
.ERR (1264,PRAX2,<No roo0m in monitor dataP base for argumenpt block>)
.ERR (1265,COMNX5,<Inva0lid string pointePr argument>)
.ERpR (1266,COMNX6,<Problem in indirec0t file>)
.ERR (1P267,COMNX7,<Errorp in command>)
.ERR (1270,PRAX3,<P0RARG argument bloPck too large>)
.pERR (1271,CKAX4,<File is not on di0sk>)
.ERR (1272,PGACCX1,<Invalid jpob number>)
.ERR (1273,GACCX2,<No0 such job>)
.ERRP (1274,MTOX8,<Argpument block too long>)
.ERR (12750,DBRKX1,<No interPrupts in progressp>)
.ERR (1276,SJ PRX1,<Job is not 0logged in>)
.ERR P (1277,GJFX41,<Fi ple name must not !exceed 6 characte!0rs>)
.ERR (1300,!PGJFX42,<File type!p must not exceed "3 characters>)
."0ERR (1301,GACCX3,"P<Confidential Inf"pormation Access c#apability require#0d>)
.ERR (1302,T#PIMEX2,<Downtime c#pannot be more tha$n 7 days in the f$0uture>)
.ERR (13$P03,DELFX2,<File c$pannot be expunged% because it is cu%0rrently open>)
.%PERR (1304,DELFX3,%p<System scratch a&rea depleted - fi&0le not deleted>)
.ERR (1305,DELFX&p4,<Directory symb'ol table could no'0t be rebuilt>)
.'PERR (1306,DELFX5,'p<Directory symbol( table needs rebu(0ilding>)
.ERR (1(P307,DELFX6,<Inter(pnal format of dir)ectory is incorre)0ct>)
.ERR (1310,)PDELFX7,<FDB forma)ptted incorrectly *- file not delete*0d>)
.ERR (1311,D*PELFX8,<FDB not fo*pund; file not del+eted>)
.ERR (131+02,FRKHX7,<Process+P page cannot exce+ped 777>)
.ERR (1,313,DIRX1,<Invali,0d directory numbe,Pr>)
.ERR (1314,D,pIRX2,<Insufficien-t system resource-0s>)
.ERR (1315,D-PIRX3,<Internal fo-prmat of directory. is incorrect>)
.0.ERR (1316,UFPGX1.P,<File is not ope.pn for write>)
.E/RR (1317,LNGFX1,</0Page table does n/Pot exist and file/p not open for wri0te>)
.ERR (1320,00IPCF34,<Cannot re0Pceive into an exi0psting page>)
.ER1R (1321,COMNX8,<N10umber base out of1P range 2-10>)
.E1pRR (1322,MTOX9,<O2utput still pendi20ng>)
.ERR (1323,2PMTOX10,<VFU or RA2pM file cannot be 3OPENed>)
.ERR (130324,MTOX11,<Data 3Ptoo large for buf3pfers>)
.ERR (13245,MTOX12,<Input e40rror or not all d4Pata read>)
.ERR 4p(1326,MTOX13,<Arg5ument block too s50mall>)
.ERR (1325P7,MTOX14,<Invalid5p software interru6pt channel number60>)
.ERR (1330,SA6PVX1,<Illegal to s6pave files on this7 device>)
.ERR (701331,MTOX15,<Devi7Pce does not have 7pDirect Access (pr8ogrammable) VFU>)80
.ERR (1332,MTOX8P16,<VFU or Transl8pation Ram file mu9st be on disk>)
90.ERR (1333,LPINX19P,<Invalid unit nu9pmber>)
.ERR (133:4,LPINX2,<WHEEL o:0r OPERATOR capabi:Plity required>)
:p.ERR (1335,LPINX3;,<Illegal to load;0 RAM or VFU while;P device is OPEN>);p
.ERR (1336,MTOX<17,<Device is not<0 on line>)
.ERR <P(1337,LGINX6,<No <pmore job slots av=ailable for loggi=0ng-in>)
.ERR (13=P40,DESX9,<Invalid=p operation for th>is device>)
.ERR>0 (1341,ACESX1,<Ar>Pgument block too >psmall>)
.ERR (13?42,ACESX2,<Insuff?0icient system res?Pources>)
.ERR (1?p343,DSKOX1,<Chann@el number too lar@0ge>)
.ERR (1344,@PDSKOX2,<Unit numb@per too large>)
.AERR (1345,MSTRX1,A0<Invalid functionAP>)
.ERR (1346,MSApTRX2,<WHEEL or OPBERATOR capabilityB0 required>)
.ERRBP (1347,MSTRX3,<ArBpgument block too Csmall>)
.ERR (13C050,MSTRX4,<InsuffCPicient system resCpources>)
.ERR (1D351,MSTRX5,<DriveD0 is not on-line>)DP
.ERR (1352,MSTRDpX6,<Home blocks aEre bad>)
.ERR (1E0353,MSTRX7,<InvalEPid structure nameEp>)
.ERR (1354,MSFTRX8,<Could not gF0et OFN for ROOT-DFPIRECTORY>)
.ERR Fp(1355,MSTRX9,<CouGld not MAP ROOT-DG0IRECTORY>)
.ERR GP(1356,MSTX10,<ROOGpT-DIRECTORY bad>)H
.ERR (1357,MSTXH011,<Could not iniHPtialize Index TabHple>)
.ERR (1360,IMSTX12,<Could notI0 OPEN Bit Table FIPile>)
.ERR (1361Ip,MSTX13,<Backup cJopy of ROOT-DIRECJ0TORY is bad>)
.EJPRR (1362,MSTX14,<JpInvalid channel nKumber>)
.ERR (13K063,MSTX15,<InvaliKPd unit number>)
Kp.ERR (1364,MSTX16L,<Invalid controlL0ler number>)
.ERLPR (1365,DSKX01,<ILpnvalid structure Mnumber>)
.ERR (1M0366,DSKX02,<Bit tMPable is being iniMptialized>)
.ERR N(1367,DSKX03,<BitN0 table has not beNPen initialized>)
.ERR (1370,DSKX0O4,<Bit table beinO0g initialized by OPanother job>)
.EOpRR (1371,GFUSX1,<PInvalid function>P0)
.ERR (1372,GFUPPSX2,<InsufficientPp system resourcesQ>)
.ERR (1373,SFQ0USX1,<Invalid funQPction>)
.ERR (13Qp74,SFUSX2,<InsuffRicient system resR0ources>)
.ERR (1RP375,SFUSX3,<No suRpch user name>)
.SERR (1376,RCDIX1,S0<Insufficient sysSPtem resources>)
Sp.ERR (1377,RCDIX2T,<Invalid directoT0ry specification>TP)
.ERR (1400,RCDTpIX3,<Invalid struUcture name>)
.ERU0R (1401,RCDIX4,<MUPonitor internal eUprror>)
.ERR (140V2,RCUSX1,<InsuffiV0cient system resoVPurces>)
.ERR (14Vp03,TDELX2,<InvaliWd table entry locW0ation>)
.ERR (14WP04,TIMX5,<InvalidWp software interruXpt channel numberX0>)
.ERR (1405,LSXPTRX1,<Process hasXp not encountered Yany errors>)
.ERY0R (1406,SWJFX1,<IYPllegal to swap saYpme JFN>)
.ERR (1Z407,MTOX18,<InvalZ0id software interZPrupt channel numbZper>)
.ERR (1410,[OPNX26,<Illegal t[0o open a string p[Pointer>)
.ERR (1[p411,DELFX9,<File \is not a director\0y file>)
.ERR (1\P412,CRDIX6,<Direc\ptory file is mapp]ed>)
.ERR (1413,]0COMNX9,<End of in]Pput file reached>]p)
.ERR (1414,STY^PX1,<Invalid term^0inal type>)
.ERR^P (1415,PMAPX7,<Il^plegal to map file_ on dismounted st_0ructure>)
.ERR (_P1416,DSKOX3,<Inva_plid structure num`ber>)
.ERR (1417`0,DESX10,<Structur`Pe is dismounted>)`p
.ERR (1420,DSKOaX4,<Invalid addrea0ss type specifiedaP>)
.ERR (1421,MSapTX17,<All units ibn a structure musb0t be of the same bPtype>)
.ERR (142bp2,MSTX18,<No morec units in system>c0)
.ERR (1423,MSTcPX19,<Unit is alrecpady part of a moudnted structure>)
.ERR (1424,MSTX2dP0,<Data error readpding HOME blocks>e)
.ERR (1425,MSTe0X21,<Structure iseP not mounted>)
.epERR (1426,MSTX22,f<Illegal to changf0e specified bits>fP)
.ERR (1427,CRDfpI11,<Invalid termginating bracket og0n directory>)
.EgPRR (1430,MSTX23,<gpCould not write HhOME blocks>)
.ERh0R (1431,ACESX3,<PhPassword is requirhped>)
.ERR (1432,iACESX4,<Function i0not allowed for aiPnother job>)
.ERipR (1433,ACESX5,<Njo function specifj0ied for ACCES>)
jP.ERR (1434,STRX05jp,<No such user nakme>)
.ERR (1435,k0ACESX6,<DirectorykP is not accessed>kp)
.ERR (1436,STRlX01,<Structure isl0 not mounted>)
.lPERR (1437,STRX02,lp<Insufficient sysmtem resources>)
m0.ERR (1440,IOX11,mP<Disk quota exceempded>) ;[9051]
.EnRR (1441,IOX12,<In0nsufficient systenPm resources (Swapnpping space full)>o)
.ERR (1442,STRo0X03,<No such direoPctory name>)
.ERopR (1443,STRX04,<Apmbiguous directorp0y specification>)pP
.ERR (1444,PPNXpp1,<Invalid PPN>)
.ERR (1445,PPNX2q0,<Structure is noqPt mounted>)
.ERRqp (1446,PPNX3,<Insrufficient system r0resources>)
.ERRrP (1447,PPNX4,<Invrpalid directory nusmber>)
.ERR (145s00,SPLX6,<No direcsPtory to write spospoled files into>)t
.ERR (1451,CRDIt012,<Structure is tPnot mounted>)
.EtpRR (1452,GFUSX3,<uFile expunged>)
u0.ERR (1453,GFUSX4uP,<Internal formatup of directory is vincorrect>)
.ERRv0 (1454,RNMX13,<InvPsufficient systemvp resources>)
.ERwR (1455,SJBX8,<Ilw0legal to perform wPthis function>)
wp.ERR (1456,DECRSVx,<DEC reserved bix0ts not zero>)
.ExPRR (1457,FFFFX1,<xpNo free pages in yfile>)
.ERR (146y00,WILDX1,<Second yPJFN cannot be wilypd>)
.ERR (1461,MzSTX41,<Channel doz0es not exist>)
.zPERR (1462,MSTX42,zp<Controller does {not exist>)
.ERR{0 (1463,CIMXND,<Ma{Pximum memory driv{per nodes assigned|>)
.ERR (1464,CI|0NOND,<No LCS node|P slots availble>)|p
.ERR (1465,CIBD}OF,<BAD BDT offse}0t given >)
.ERR }P(1466,CINOFQ,<No }pCI free queue ent~ries left>)
.ERR~0 (1467,CINOPG,<No~P BDT page slots l~peft>)
.ERR (1470,CINPTH,<Target C0I LCS node is deaPd, no path to it>p)
.ERR (1471,CIBDCD,<Bad CI op co0de>)
.ERR (1472,PCIUNOP,<Undefinedp op code (in range but not yet def0ined)>)
.ERR (14P73,CINOND,<Dead LpCS node>)
.ERR (1474,CILNER,<CI l0ength error>)
.EPRR (1475,LCBDBP,<pBad byte pointer passed to LCS>)
0.ERR (1476,LCLNERP,<LCS length erropr>)
.ERR (1477,LCNOND,<LCS No suc0h node>)
.ERR (1P500,SSAVX5,<Numbepr of PDVs grew during save>)
.ERR0 (1501,CIBDFQ,<BaPd CI free queue>)p ;[9057]
.ERR (1502,ATACX6,<Termi0nal is already atPtached to a job>)p
.ERR (1503,ATACX7,<Illegal termi0nal number>)
.ERPR (1504,QUEUX1,<Ipllegal argument list passed to QUE0UE%>)
.ERR (1505P,QUEUX2,<Invalid pfunction>)
.ERR 	(1506,QUEUX3,<Fat	0al error returned	P from application	p>)
.ERR (1507,QU
EUX4,<Invalid mes
0sage returned fro
Pm ORION>)
.ERR (
p1510,QUEUX5,<Insufficient system r0esources (Job StoPrage Block full)>p)
.ERR (1511,QUE
UX6,<Illegal resp
0onse length>)
.E
PRR (1512,QUEUX7,<
pArgument)block to
.ERR3(IAG21,<Perf
.ERR (1514,MTNX010,<Serial number nPot found>) ;[8864p]
.ERR (1515,DIAG22,<Illegal CI n0ode number>)
.ERPR (1516,DIAG23,<Npo System Block for Remote CI Node>0)
.ERR (1517,DIAPG24,<Remote CI Nopde does not support this function>0)
.ERR (1520,DIAPG25,<Remote CI Nopde not in correct state for this f0unction>)
.ERR (P1521,DIAG26,<Illepgal argument for this DIAG% functi0on>)
.ERR (1522,PDIAG27,<Read/Writpe of CI Maintenance data timed out0>)
.ERR (1523,DIPAG30,<Read/Write pof CI Maintenance data finished wi0th an error>)
.EPRR (1524,SCSTBF,<pNo slots left in CID tables>)
.ER0R (1525,MSTX47,<SPhared access deniped; already set exclusive in CFS c0luster>)
.ERR (1P526,MSTX48,<Exclupsive access denied; access conflic0t in CFS cluster>P)
.ERR (1527,MSTpX49,<Structure naming conflict in 0CFS cluster>)
.EPRR (1530,PAGPTN,<pPage table entry nonzero (DEC inte0rnal error code)>P)
.ERR (1531,MSTpX50,<Mount type refused by this CF0S processor>) ;[P7331]
.ERR (1532p,MSTX51,<Insufficient system resou0rces (structure lPimit exceeded)>) p;[7431]
.ERR (1533,DSKOX5,<Invali0d word count>)
.PERR (1534,DSKOX6,p<Invalid buffer address>)
.ERR (10535,TIMX6,<Time hPas already passedp>)
.ERR (1536,TIMX7,<No space ava0ilable for a clocPk>)
.ERR (1537,TpIMX8,<User clock allocation exceed 0ed>)
.ERR (1540, PTIMX9,<No such cl pock entry found>)!
.ERR (1541,TIMX!010,<No system dat!Pe and time>)
.ER!pR (1550,SCTX1,<In"valid function co"0de>)
.ERR (1551,"PSCTX2,<Terminal a"plready in use as #controlling termi#0nal>)
.ERR (1552#P,SCTX3,<Illegal t#po redefine the jo$b's controlling t$0erminal>)
.ERR ($P1553,SCTX4,<SC%SC$pT capability requ%ired>)
.ERR (155%04,PDVX01,<Address%P in .POADE must b%pe as large as add&ress in .POADR>)
.ERR (1555,PDVX0&P2,<Addresses in .&pPODAT block must 'be in strict asce'0nding order>)
.E'PRR (1556,PDVX03,<'pAddress in .POADR( must be a progra(0m data vector add(Press>)
.ERR (155(p7,GETX4,<Illegal )to relocate (via )0.GBASE) a multi-s)Pection exe file>))p
.ERR (1560,GETX*5,<EXE file direc*0tory entry specif*Pies a section-cro*pssing>) ;[9057]
+.ERR (1561,DYNX01+0,<DYNLB% Function+P Code Out of Rang+pe>)
.ERR (1562,D,YNX02,<Undefined ,0DYNLB% Function>),P
.ERR (1563,DYNX,p03,<No Free Secti-on In Which to Ma-0p Dynamic Library-P>)
.ERR (1564,DY-pNX04,<Unable to G.et a JFN on Dynam.0ic Library File>).P
.ERR (1565,DYNX.p05,<Unable to Get/ Dynamic Library>/0)
.ERR (1566,DYN/PX06,<No Program D/pata Vector Found 0in Dynamic Librar00y>)
.ERR (1567,D0PYNX07,<More Than 0pOne Dynamic Libra1ry in File>)
.ER10R (1570,DYNX08,<U1Pnable to Un-Map S1pection During De-2Link Operation>)
.ERR (1571,DYNX02P9,<No Transfer Ve2pctor Address in L3ibrary Descriptor30 Block of Dynamic3P Library>)
.ERR 3p(1572,DYNX10,<Lib4rary Name String 40Too Long>)
.ERR 4P(1573,DYNX11,<Una4pble to Make Libra5ry Known (No JSB 50Free Space)>)
.E5PRR (1600,CTSX01,<5pCTSOP% Function C6ode Out of Range>60)
.ERR (1601,CTS6PX02,<Undefined CT6pSOP% Function>)
7.ERR (1602,CTSX0370,<Insufficient Sy7Pstem Resources (N7po JSB Free Space)8>)
.ERR (1603,CT80SX04,<No Default 8PCanonical Library8p Name>)
.ERR (16904,CTSX05,<Illega90l to Issue CTSOP%9P .CTCAL Function 9pfrom Section Zero:>)
.ERR (1605,CT:0SX06,<Stack Overf:Plow During CTSOP%:p .CTCAL Function>;)
.ERR (1606,CTS;0X07,<Illegal Memo;Pry Write During C;pTSOP% .CTCAL Func<tion>)
.ERR (160<07,CTSX08,<Invalid<P Function Code Gi<pven During CTSOP%= .CTCAL Function>=0)
.ERR (1610,CTS=PX09,<No Address o=pf CTS Descriptor >Block Found in Li>0brary Descriptor >PBlock of Library>>p)
.ERR (1611,CTS?X10,<Length of CT?0S Descriptor Bloc?Pk Incorrect>)
.E?pRR (1612,CTSX11,<@Invalid Number of@0 Pages in CTS Des@Pcriptor Block>)
@p.ERR (1613,CTSX12A,<No Monitor PageA0s Available for TAPerminal Data BaseAp>)
.ERR (1614,CTBSX13,<UnimplementB0ed Canonical TermBPinal Operation>)
.ERR (1615,DOBX0C1,<Not a BUGCHK oC0r BUGINF>) ;[7.10CP81]
.ERR (1616,DCpOBX02,<DOB is disDabled>) ;[7.1081]D0
.ERR (1617,DOBXDP03,<DOB already dDpisabled>) ;[7.108E1]
.ERR (1620,DOE0BX04,<DOB alreadyEP enabled>) ;[7.10Ep81]
.ERR (1621,DFOBX05,<Dump was nF0ot requested for FPthis BUG>) ;[7.10Fp81]
.ERR (1622,DGOBX06,<Dump was aG0lready requested GPfor this BUG>) ;[Gp7.1081]
.ERR (16H23,DOBX07,<StructH0ure is not dumpabHPle>) ;[7.1081]
.HpERR (1624,DOBX08,I<DOB timeout out I0of range>) ;[7.10IP81]
; Note: ErroIpr codes 1625-1673J are available heJ0re!

.ERR (1674JP,STRX11,<Invalid Jpstructure number>K) ;[7.1079]
.ERRK0 (1675,USGX04,<InKPvalid terminal liKpne number>) ;[751L9]
.ERR (1676,STL0RX10,<Structure iLPs offline>) ;[7.1Lp063]
.ERR (1677,MSMONX3,<Timeout iM0nterval out of raMPnge>) ;[7.1063]
Mp.ERR (1700,SFUSX4N,<File expunged>)N0
.ERR (1701,SFUSNPX5,<Write or owneNpr access requiredO>)
.ERR (1702,SFO0USX6,<No such useOPr name>)
.ERR (1Op703,GETX3,<IllegaPl to overlay exisP0ting pages>)
.ERPPR (1704,FILX01,<FPpile is not open>)Q
.ERR (1705,ARGXQ001,<Invalid passwQPord>)
.ERR (1706Qp,CAPX3,<WHEEL capRability required>R0)
.ERR (1707,CAPRPX4,<WHEEL or IPCFRp capability requiSred>)
.ERR (1711S0,CAPX6,<ENQ/DEQ cSPapability requireSpd>)
.ERR (1712,CTAPX7,<ConfidentiaT0l Information AccTPess Capability reTpquired>)
.ERR (1U713,ARGX02,<InvalU0id function>)
.EUPRR (1714,ARGX03,<UpIllegal to changeV specified bits>)V0
.ERR (1715,ARGXVP04,<Argument blocVpk too small>)
.EWRR (1716,ARGX05,<W0Argument block toWPo long>)
.ERR (1Wp717,ARGX06,<InvalXid page number>)
.ERR (1720,ARGX0XP7,<Invalid job nuXpmber>)
.ERR (172Y1,ARGX08,<No suchY0 job>)
.ERR (172YP2,ARGX09,<InvalidYp byte size>)
.ERZR (1723,ARGX10,<IZ0nvalid access reqZPuested>)
.ERR (1Zp724,ARGX11,<Inval[id directory numb[0er>)
.ERR (1725,[PARGX12,<Invalid p[process handle>)
\.ERR (1726,ARGX13\0,<Invalid softwar\Pe interrupt chann\pel number>)
.ERR] (1727,MONX01,<In]0sufficient system]P resources>)
.ER]pR (1730,MONX02,<I^nsufficient syste^0m resources (JSB ^Pfull)>)
.ERR (17^p31,MONX03,<Monito_r internal error>_0)
.ERR (1732,MON_PX04,<Insufficient_p system resources` (Swapping space `0full)>)
.ERR (17`P33,ARGX14,<Invali`pd account identifaier>)
.ERR (1734a0,ARGX15,<Job is naPot logged in>)
.apERR (1735,FILX02,b<Write or owner ab0ccess required>)
.ERR (1736,FILX0bp3,<List access recquired>)
.ERR (1c0737,DEVX4,<DevicecP is not assignablcpe>)
.ERR (1740,FdILX04,<File is nod0t on multiple-dirdPectory device>)
dp.ERR (1741,ARGX16e,<Password is reqe0uired>)
.ERR (17eP42,ARGX17,<Invaliepd argument block flength>)
.ERR (1f0743,ARGX18,<InvalfPid structure namefp>)
.ERR (1744,DEgVX5,<No such devig0ce>)
.ERR (1745,gPDIRX4,<Invalid digprectory specificahtion>)
.ERR (174h06,FILX05,<File exhPpunged>)
.ERR (1hp747,STRX06,<No suich user number>)
.ERR (1750,MSTX2iP4,<Illegal to disipmount the System jStructure>)
.ERRj0 (1751,MSTX25,<InjPvalid number of sjpwapping pages>)
k.ERR (1752,MSTX26k0,<Invalid number kPof Front-End-Filekpsystem pages>)
.lERR (1753,LOUTX5,l0<Illegal to logoulPt job 0>) ;[9057]lp
.ERR (1754,GJFXm43,<More than onem0 ;T specificationmP is not allowed>)mp
.ERR (1755,MTOXn19,<Invalid termin0nal page width>)
.ERR (1756,MTOX2np0,<Invalid terminoal page length>)
.ERR (1757,MSTX2oP7,<Specified unitop is not a disk>)
.ERR (1760,MSTX2p08,<Could not initpPialize bit table ppfor structure>)
q.ERR (1761,MSTX29q0,<Could not reconqPstruct ROOT-DIRECqpTORY>)
.ERR (176r3,DSKX05,<Disk asr0signments and dearPssignments are curprrently prohibitesd>)
.ERR (1764,Ds0SKX06,<Invalid disPsk address>)
.ERspR (1765,DSKX07,<Atddress cannot be t0deassigned becaustPe it is not assigtpned>)
.ERR (1766u,DSKX08,<Address u0cannot be assigneuPd because it is auplready assigned>)v
.ERR (1767,COMXv010,<Invalid defauvPlt string>)
.ERRvp (1770,MSTX30,<Inwcorrect Bit Tablew0 counts on structwPure>)
.ERR (1771wp,LOCKX1,<Illegal xto lock other thax0n a private page>xP)
.ERR (1772,LOCxpKX2,<Requested payge unavailable>)
.ERR (1773,LOCKXyP3,<Attempt to locypk too much memoryz>)
.ERR (1774,ILz0LX01,<Illegal memzPory read>)
.ERR zp(1775,ILLX02,<Ill{egal memory write{0>)
.ERR (1776,IL{PLX03,<Memory data{p parity error >)
.ERR (1777,ILLX0|04,<Reference to n|Pon-existent page>|p)
.ERR (2000,MST}X31,<Structure al}0ready mounted>)
}P.ERR (2001,MSTX32}p,<Structure was n~ot mounted>)
.ER~0R (2002,MSTX33,<S~Ptructure is unava~pilable for mounting>)
.ERR (2003,0STDIX1,<The STDIRP JSYS has been repplaced by RCDIR and RCUSR>)
.ERR 0(2004,CNDIX7,<TheP CNDIR JSYS has bpeen replaced by ACCES>)
.ERR (20005,PMCLX1,<IllegalP page state or stpate transition>)
.ERR (2006,PMCLX02,<Requested physPical page is unavpailable>)
.ERR (2007,PMCLX3,<Requ0ested physical paPge contains errorps>)
.ERR (2010,DLFX10,<Cannot del0ete directory, fiPle still mapped>)p	;[9057]
.ERR (2011,DLFX11,<Canno0t delete directorPy file in this mapnner>)
.ERR (2012,GJFX44,<Account0 string does not Pmatch>)
.ERR (20p13,UTSTX1,<Invalid function code>)0
.ERR (2014,UTSTPX2,<Area of code ptoo large to test>)
.ERR (2015,UT0STX3,<UTEST facilPity in use by anopther process>)
.	ERR (2016,BOTX01,	0<Invalid DTE-20 n	Pumber>)
.ERR (20	p17,BOTX02,<Invali
d byte size>)
.E
0RR (2020,DCNX1,<I
Pnvalid network fi
ple name>)
.ERR (2021,DCNX5,<No mo0re logical links Pavailable>)
.ERRp (2022,DCNX3,<Inv
alid object>)
.E
0RR (2023,DCNX4,<I
Pnvalid task name>
p)
.ERR<(2024,DCNalr
.RRa(2025,DCNX8,<peration>)
.ERR 0(2026,DCNX11,<LinPk aborted>)
.ERRp (2027,DCNX12,<String exceeds 16 b0ytes>)
.ERR (203P0,TTYX01,<Line isp not active>)
.ERR (2031,BOTX03,<0Invalid protocol Pversion number>)
.ERR (2032,MONX05,<Insufficient s0ystem resources (Pno resident free pspace)>)
.ERR (2033,ARGX19,<Inval0id unit number>)
.ERR (2035,COMX1p1,<Invalid CMRTY pointer>)
.ERR (02036,COMX12,<InvaPlid CMBFP pointerp>)
.ERR (2037,COMX13,<Invalid CMP0TR pointer>)
.ERPR (2040,COMX14,<Ipnvalid CMABP pointer>)
.ERR (20410,COMX15,<Invalid Pdefault string popinter>)
.ERR (2042,COMX16,<Invali0d help message poPinter>)
.ERR (20p43,COMX17,<Invalid byte pointer in0 function block>)P
.ERR (2044,NPXApMB,<Ambiguous>)
.ERR (2045,NPXNSW0,<Not a switch - Pdoes not begin wipth slash>)
.ERR (2046,NPXNOM,<Doe0s not match switcPh or keyword>)
.pERR (2047,NPXNUL,<Null switch or k0eyword given>)
.PERR (2050,NPXINW,p<Invalid guide word>)
.ERR (2051,0NPXNC,<Not confirPmed>)
.ERR (2052p,NPXICN,<Invalid character in numb0er>)
.ERR (2053,PNPXIDT,<Invalid dpevice terminator>)
.ERR (2054,NPX0NQS,<Not a quotedP string - quote mpissing at beginning or end>)
.ERR0 (2055,NPXNMT,<DoPes not match tokepn>)
.ERR (2056,NPXNMD,<Does not m0atch directory orP user name, or stpructure not mount ed>)
.ERR (2057, 0NPXCMA,<Comma not P given>)
.ERR (2 p060,GJFX45,<Illeg!al to request mul!0tiple specificati!Pons for the same !pattribute>)
.ERR" (2061,GJFX46,<At"0tribute value is "Prequired>)
.ERR "p(2062,GJFX47,<Att#ribute does not t#0ake a value>)
.E#PRR (2063,MSTX34,<#pUnit is write-loc$ked>)
.ERR (2064$0,GJFX48,<GTJFN in$Pput buffer is emp$pty>)
.ERR (2065,%GJFX49,<Invalid a%0ttribute for this%P device>)
.ERR (%p2077,SJBX7,<Remar&k exceeds 39 char&0acters>)
.ERR (2&P100,DELF10,<Direc&ptory still contai'ns subdirectory>)'0
.ERR (2101,CRDI'P13,<Request excee'pds superior direc(tory working quot(0a>)
.ERR (2102,C(PRDI14,<Request ex(pceeds superior di)rectory permanent)0 quota>)
.ERR (2)P103,CRDI15,<Reque)pst exceeds superi*or directory subd*0irectory quota>)
.ERR (2104,CRDI1*p6,<Invalid user g+roup>)
.ERR (210+05,ENACX1,<Account+P validation data +pbase file not com,pletely closed>)
.ERR (2106,ENACX,P2,<Cannot get a J,pFN for <SYSTEM>AC-COUNTS-TABLE.BIN>-0)
.ERR (2107,ENA-PCX3,<Account vali-pdation data base .file too long>)
.0.ERR (2110,ENACX4.P,<Cannot get an O.pFN for <SYSTEM>AC/COUNTS-TABLE.BIN>/0)
.ERR (2111,VAC/PCX0,<Invalid acco/punt>)
.ERR (21120,VACCX1,<Account 00string exceeds 390P characters>)
.E0pRR (2113,USGX01,<1Invalid USAGE ent10ry type code>)
.1PERR (2114,BOTX04,1p<Byte count is no2t positive>)
.ER20R (2115,NODX01,<N2Pode name exceeds 2p6 characters>)
.3ERR (2116,USGX02,30<Item not found i3Pn argument list>)3p
.ERR (2117,CRDI417,<Illegal to cr40eate non-files-on4Ply subdirectory u4pnder files-only d5irectory>)
.ERR 50(2120,ENQX23,<Mis5Pmatched mask bloc5pk lengths>)
.ERR6 (2121,ENQX22,<In60valid mask block 6Plength>)
.ERR (26p122,DCNX2,<Interr7upt message must 70be read first>)
7P.ERR (2123,ABRKX17p,<Address break n8ot available on t80his system>)
.ER8PR (2124,USGX03,<D8pefault item not a9llowed>)
.ERR (290125,IPCF35,<Inval9Pid IPCF quota>)
9p.ERR (2126,VACCX2:,<Account has exp:0ired>)
.ERR (212:P7,CRDI18,<Illegal:p to delete logged;-in directory>)
;0.ERR (2130,CRDI19;P,<Illegal to dele;pte connected dire<ctory>)
.ERR (21<031,ENACX5,<Accoun<Pt validation data<p base file is emp=ty>)	;[7.1010]
.=0ERR(2132,BOTX05,=P<Protocolinitial=pizationfailed>)^utstanding>)
.ER^0R (2204,DCNX15,<N^Po interrupt messa^pge available>)
.pERR (2205,GJFX50,0<Invalid argumentP for attribute>)
.ERR (2206,KDPX0`1,<KMC11 not runn`0ing>)
.ERR (2207`P,NODX02,<Line not`p turned off>)
.EaRR (2210,NODX03,<a0Another line alreaPady looped>)
.ERapR (2211,GJFX51,<Bbyte count too smab0ll>)
.ERR (2212,bPCOMX20,<Invalid nbpode name>)
.ERR c(2213,ATSX21,<Maxc0imum applicationscP terminals for jocpb already assignedd>)
.ERR (2214,Ad0TSX22,<Failed to dPacquire applicatidpons terminal>)
.eERR (2215,ATSX23,e0<Invalid device nePame>)
.ERR (2216ep,ATSX24,<Invalid fserver name>)
.Ef0RR (2217,ATSX25,<fPTerminal is alreafpdy released>)
.EgRR (2220,GOKER1,<g0Illegal function>gP)
.ERR (2221,GOKgpER2,<Request denihed by Access Conth0rol Facility>)
.hPERR (2222,STRX09,hp<Prior structure imount required>)
.ERR (2223,MSTX3iP6,<Illegal while ipJFNs assigned>)
j.ERR (2224,MSTX37j0,<Illegal while cjPonnected to strucjpture>)
.ERR (222k5,MSTX40,<Invalidk0 PSI channel numbkPer given>)
.ERR kp(2226,ATSX26,<Invlalid host name>)
.ERR (2227,IOX13lP,<Invalid segmentlp type>)
.ERR (22m30,IOX14,<Invalidm0 segment size>)
mP.ERR (2231,IOX15,mp<Illegal tape fornmat for dump moden0>)
.ERR (2232,IOnPX16,<Density specnpified does not maotch tape density>o0)
.ERR (2233,IOXoP17,<Invalid tape oplabel>)
.ERR (22p34,IOX20,<Illegalp0 tape record sizepP>)
.ERR (2235,IOppX21,<Tape HDR1 miqssing>)
.ERR (22q036,IOX22,<InvalidqP tape HDR1 sequenqpce number>)
.ERRr (2237,IOX23,<Tapr0e label read errorPr>)
.ERR (2240,IrpOX24,<Logical ends of tape encountes0red>)
.ERR (2241sP,IOX25,<Invalid tspape format>)
.ERtR (2242,SWJFX2,<It0llegal to swap ATtPS JFN>)
.ERR (22tp43,IOX26,<Tape wruite date has not u0expired>)
.ERR (uP2244,IOX27,<Tape upis domestic and HvDR2 is missing>)
.ERR (2245,IOX30vP,<Tape has invalivpd access charactewr>)
.ERR (2246,Aw0RGX25,<Invalid clwPass>)
.ERR (2247wp,SKDX1,<Cannot chxange class>)
.ERx0R (2250,MREQX1,<RxPequest canceled bxpy user>)
.ERR (2y251,MREQX2,<Labely0ed tapes not permyPitted on 7-track ypdrives>)
.ERR (2z252,MREQX3,<Unknoz0wn density specifzPied>)
.ERR (2253zp,MREQX4,<Unknown {drive type specif{0ied>)
.ERR (2254{P,MREQX5,<Unknown {plabel type specif|ied>)
.ERR (2255|0,MREQX6,<Set name|P illegal or not s|ppecified>)
.ERR }(2256,MREQX7,<Ill}0egal starting-vol}Pume specification}p>)
.ERR (2257,MR~EQX8,<Attempt to ~0switch to volume ~Poutside set>)
.E~pRR (2260,MREQX9,<Illegal volume id0entifier specifiePd>)
.ERR (2261,MpREQ10,<Density mismatch between re0quest and volume>P)
.ERR (2262,MREpQ11,<Drive type mismatch between r0equest and volumeP>)
.ERR (2263,MRpEQ12,<Label type mismatch between 0request and volumPe>)
.ERR (2264,MpREQ13,<Structural error in mount m0essage>)
.ERR (2P265,MREQ14,<Setnapme mismatch between request and vo0lume>)
.ERR (226P6,MREQ15,<Mount rpefused by operator>)
.ERR (2267,M0REQ16,<Volume idePntifiers not suppplied by operator>)
.ERR (2270,MRE0Q17,<Volume-identPifier list missinpg>)
.ERR (2271,MREQ18,<End of vol0ume-identifier liPst reached while preading>)
.ERR (2272,MREQ19,<Requ0ested tape drive Ptype not availablpe to system>)
.E	RR (2273,MREQ20,<	0Structural error 	Pin mount entry>)
.ERR (2274,MREQ2
1,<Mount requeste
0d for unknown dev
Pice type>)
.ERR 
p(2275,DEVX6,<Job has open JFN on d0evice>)
.ERR (22P76,ATSX27,<Terminpal is not open>)

.ERR (2277,ATSX2
08,<Unknown error 
Preceived>)
.ERR 
p(2300,ATSX29,<Rec
.RRp(2301,ATSX30,exceeded>)
.ERR 0(2302,ATSX31,<NAKP threshold exceedped>)
.ERR (2303,ATSX32,<Terminal 0protocol error>)
.ERR (2304,ATSX3p3,<Intervention required at termin0al>)
.ERR (2305,PATSX34,<Powerfailp>)
.ERR (2306,ATSX35,<Data pipe w0as disconnected>)P
.ERR (2307,ATSXp36,<Dialup terminal was attached>)0
.ERR (2310,DATEPX7,<Julian day isp out of range>)
.ERR (2311,MREQ220,<Structure name Pnot specified>)
p.ERR (2312,ARCFX2,<File already ha0s archive status>P)
.ERR (2313,ARCpFX3,<Cannot perform ARCF functions0 on nonmultiple dPirectory devices>p)
.ERR (2314,ARCFX4,<File is not 0on line>)
.ERR (P2315,ARCFX5,<Fileps not on the same device or struct0ure>)
.ERR (2316P,ARCFX6,<File doeps not have archive status>)
.ERR 0(2317,ARCFX7,<InvPalid parameter>)
.ERR (2320,ARCFX8,<Archive not co0mplete>)
.ERR (2P321,ARCFX9,<File pnot off line>)
.ERR (2322,ARCX10,0<Archive prohibitPed>)
.ERR (2323,pARCX11,<Archive requested, modific0ation prohibited>P)
.ERR (2324,ARCpX12,<Archive requested, delete pro0hibited>)
.ERR (P2325,ARCX13,<Archpive system request not completed>)0
.ERR (2326,OPNXP30,<File has archpive status, modification is prohib0ited>)
.ERR (232P7,OPNX31,<File isp off line>)
.ERR (2330,DELX11,<Fi0le has archive stPatus, delete is npot permitted>)
. ERR (2331,DELX12, 0<File has no poin Pter to offline st porage>)
.ERR (23!32,ARCX14,<File r!0estore failed>)
!P.ERR (2333,ARCX15!p,<Migration prohi"bited>)
.ERR (23"034,ARCX16,<Cannot"P exempt off-line "pfile>)
.ERR (233#5,ARCX17,<FDB inc#0orrect format for#P ARCF JSYS>)
.ER#pR (2336,ARCX18,<R$etrieval request $0cannot be fulfill$Ped for waiting pr$pocess>)
.ERR (23%37,ARCX19,<Migrat%0ion already pendi%Png>)
.ERR (2340,%pARGX26,<File is o&ff line>)
.ERR (&02341,ARGX27,<Off &Pline expiration t&pime cannot exceed' system or direct'0ory maximum>) ;[7'P.1234]
.ERR (234'p2,DIRX5,<Director(y too large>)
.E(0RR (2343,IOX31,<I(Pnvalid record des(pcriptor in labele)d tape>)
.ERR (2)0344,MREQ23,<Dismo)Punt refused by op)perator>)
.ERR (2*345,MREQ24,<Illeg*0al to dismount co*Pnnected structure*p>)
.ERR (2346,MR+EQ25,<Structure n+0ot found>)
.ERR +P(2347,LTLBLX,<Too+p many user labels,>)
.ERR (2350,LT,0LBX1,<Undefined r,Pecord format on n,pon-TOPS-20 tape>)- ;[9057]
.ERR (2-0351,MREQ26,<Tape -Pmounting function-p disabled by inst.allation>)
.ERR .0(2352,METRX1,<MET.PER% not supported.p on this processo/r>)
.ERR (2353,N/0SPX00,<Reject or /Pdisconnect by obj/pect>)
.ERR (23540,NSPX01,<Resource00 allocation failu0Pre>)
.ERR (2355,0pNSPX02,<Destinati1on node does not 10exist>)
.ERR (231P56,NSPX03,<Remote1p node shutting do2wn>)
.ERR (2357,20NSPX04,<Destinati2Pon process does n2pot exist>)
.ERR 3(2360,NSPX05,<Inv30alid process name3P field>)
.ERR (23p361,NSPX06,<Objec4t is busy>)
.ERR40 (2362,NSPX07,<Un4Pspecified error>)4p
.ERR (2363,NSPX508,<Abort by mana50gement>)
.ERR (25P364,NSPX09,<Abort5p by object>)
.ER6R (2365,NSPX10,<F60low control viola6Ption>)
.ERR (2366p6,NSPX11,<Too man7y connections to 70node>)
.ERR (2367P7,NSPX12,<Too man7py connections to 8destination proce80ss>)
.ERR (2370,8PNSPX13,<Access no8pt permitted>)
.E9RR (2371,NSPX14,<90Logical link serv9Pices mismatch>)
9p.ERR (2372,NSPX15:,<Invalid account:0>)
.ERR (2373,NS:PPX16,<SEGSIZE too:p small>)
.ERR (2;374,NSPX17,<No re;0sponse from desti;Pnation process>)
.ERR (2375,NSPX1<8,<Node unreachab<0le>)
.ERR (2376,<PNSPX19,<Link abor<pted due to data l=oss>)
.ERR (2377=0,NSPX20,<Destinat=Pion process does =pnot exist>)
.ERR> (2400,NSPX21,<Co>0nfirmation of DI>>P)
.ERR (2401,NSP>pX22,<Image data f?ield too long>)
?0.ERR (2402,MREQ27?P,<Structure is se?pt IGNORED>)
.ERR@ (2403,MREQ28,<Ca@0nnot overwrite vo@Plume - first file@p is not expired>)A
.ERR (2404,MREQA029,<Cannot overwrAPite volume - writApe access requiredB>)
.ERR (2405,MRB0EQ30,<Tape label BPformat error>)
.BpERR (2406,DIAG11,C<Unit already onlC0ine>)
.ERR (2407CP,DIAG12,<Unit notCp online>)
.ERR (D2410,DESX11,<InvaD0lid operation forDP this label type>Dp)
.ERR (2411,NSPEX23,<Invalid NSP E0reason code>)
.EEPRR (2412,ARGX28,<Epnot available on Fthis system>)
.EF0RR (2413,NPX2CL,<FPTwo colons requirFped on node name>)G
.ERR (2414,ARGXG029,<Invalid classGP share>)
.ERR (2Gp415,ARGX30,<InvalHid KNOB value>)
H0.ERR (2416,ARGX31HP,<Class SchedulerHp already enabled>I)
.ERR (2417,DEVI0X7,<Null device nIPame given>)
.ERRIp (2420,GJFX52,<EnJd of tape encountJ0ered while searchJPing for file>)
.JpERR (2421,GOKER3,K<JSYS not executeK0d within ACJ forkKP>)
.ERR (2422,IOKpX32,<Tape positioLn is indeterminatL0e>)
.ERR (2423,ILPOX33,<TTY input bLpuffer full>)
.ERMR (2424,XSIRX1,<CM0hannel table crosMPses section boundMpary>)
.ERR (2425N,SIRX2,<SIR JSYS N0invoked from non-NPzero section>)
.NpERR (2426,RIRX1,<ORIR JSYS incompatO0ible with previouOPs XSIR>)
.ERR (2Op427,XSIRX2,<LevelP table crosses seP0ction boundary>)
.ERR (2430,MREQ3Pp1,<Insufficient MQOUNTR resources>)Q0
.ERR (2431,SMAPQPX1,<Attempt to deQplete a section stRill shared>)
.ERR0R (2432,TTMSX1,<CRPould not send mesRpsage within timeoSut interval>)
.ES0RR (2433,MONX06,<SPInsufficient systSpem resources (No Tswappable free spT0ace)>)
.ERR (243TP4,BOTX06,<GTJFN fTpailed for dump fiUle>)
.ERR (2435,U0BOTX07,<OPENF faiUPled for dump fileUp>)
.ERR (2436,BOVTX08,<Dump failedV0>)
.ERR (2437,BOVPTX09,<To -10 erroVpr on dump>)
.ERRW (2440,BOTX10,<ToW0 -11 error on dumWPp>)
.ERR (2441,BWpOTX11,<Failed to Xassign page on duX0mp>)
.ERR (2442,XPBOTX12,<Reload faXpiled>)
.ERR (244Y3,BOTX13,<-11 didY0n't power down>)
.ERR (2444,BOTX1Yp4,<-11 didn't powZer up>)
.ERR (24Z045,BOTX15,<ROM diZPd not ACK the -10Zp>)
.ERR (2446,BO[TX16,<-11 boot pr[0ogram did not mak[Pe it to -11>)
.E[pRR (2447,BOTX17,<\-11 took more tha\0n 1 minute to rel\Poad, will cause r\petry>) ;[9057]
.]ERR (2450,BOTX18,]0<Unknown BOOT err]Por>)
.ERR (2451,]pNTMX1,<Network Ma^nagement unable t^0o complete reques^Pt>)
.ERR (2452,C^pOMX21,<Node name _doesn't contain a_0n alphabetic char_Pacter>)
.ERR (24_p53,DELX13,<File i`s marked "Never D`0elete">)
.ERR (2`P454,ANTX01,<No mo`pre network terminaals available>)
a0.ERR (2455,TTYX02aP,<Illegal charactaper specified>)
.bERR (2456,NSPX24,b0<Node name not asbPsigned to a netwobprk node>)
.ERR (c2457,NSPX25,<Illec0gal DECnet node ncPumber>)
.ERR (24cp60,NSPX26,<Table dof topology watchd0ers is full>)
.EdPRR (2461,GJFX53,<dpTape label filenaeme specification e0exceeds 17 characePters>)
.ERR (246ep2,IOX34,<Disk strfucture completelyf0 full>)
.ERR (24fP63,IOX35,<Disk stfpructure damaged, gcannot allocate sg0pace>)
.ERR (246gP4,PMAPX8,<Indirecgpt page map loop dhetected>)
.ERR (h02465,SMAPX2,<IndihPrect section map hploop detected>)
i.ERR (2466,GJFX54i0,<Node name not fiPirst field in filipespec>)
.ERR (24j67,BOTX19,<Overduj0e To-11 transfer jPaborted>)
.ERR (jp2470,BOTX20,<Overkdue To-10 transfek0r aborted>)
.ERRkP (2471,ILLX05,<Ilkplegal memory refelrence, section grl0eater than 37>)
lP.ERR (2472,XSEVX1lp,<Illegal entry vmector type>)
.ERm0R (2473,XSEVX2,<ImPnvalid entry vectmpor length>)
.ERRn (2474,XSEVX3,<Can0nnot get extendednP values with thisnp monitor call>)
o.ERR (2475,ABRKX2o0,<Address break foPacility is in useop for system debugpging>)
.ERR (247p06,ABRKX3,<Use .ABpPRRG function to rppead break conditiqons>)
.ERR (2477q0,ABRKX4,<AB%SEC iqPs invalid on thisqp processor>)
.ERrR (2500,ABRKX5,<Lr0ower and upper borPunds must be equarpl on this processsor>)
.ERR (2501,s0DAPX0,<Illegal DAsPP% function code>sp)
.ERR (2502,DAPtX1,<Nested ACLREPt0s in formatting ttPable not allowed>tp)
.ERR (2503,DAPuX2,<Parse error, u0fixed length fieluPd has wrong lengtuph>)
.ERR (2504,DvAPX3,<Parse errorv0, expecting more vPbytes>)
.ERR (25vp05,DAPX4,<Messagew byte length was w0too long for thiswP link>)
.ERR (25wp06,DAPX5,<Parse exrror, variable lex0ngth field was toxPo long>)
.ERR (2xp507,DAPX6,<Parse yerror, bit mask wy0as too long>)
.EyPRR (2510,DAPX7,<Iypllegal DAP% messazge type>)
.ERR (z02511,DAPX8,<ProtozPcol error on recezpive, LEN256 field{ without LENGTH f{0ield>)
.ERR (251{P2,DAPX9,<Parse er{pror on receive, e|xtra bytes at end|0 of message>)
.E|PRR (2513,DAPX10,<|pLENGTH or LEN256 }field present in }0message block>)
}P.ERR (2514,DAPX11}p,<Protocol error ~on receive, DAP l~0ength exceeds DEC~Pnet length>)
.ER~pR (2515,DAPX12,<Message type is no0t DATA, yet thereP is a BITCNT fielpd>)
.ERR (2516,DAPX13,<Field foll0owing ACLREP is nPot VALUE1 or VALUpE2>)
.ERR (2517,DAPX14,<Invalid l0ink handle>)
.ERPR (2520,DAPX15,<Tpransmission in progress, AC2 has r0etry message blocPk addr>)
.ERR (2p521,DAPX16,<CONTINUE TRANSFER mess0age cannot be senPt as normal messapge>)
.ERR (2522,DAPX17,<Only CONT0INUE TRANSFER mesPsages can be sentp as interrupt>)
.ERR (2523,DAPX180,<Interrupt messaPges cannot be senpt blocked>)
.ERR (2524,DAPX19,<Th0ere is already anP interrupt transmpission is progress>)
.ERR (2525,D0APX20,<Receive inP progress>)
.ERRp (2526,DAPX21,<There is no interru0pt message availaPble>)
.ERR (2527p,DAPX22,<Illegal 	function for pass	0ive link>)
.ERR 	P(2530,DAPX23,<Ill	pegal function for
 active link>)
.
0ERR (2531,DAPX24,
P<There is no mess
page available>)
.ERR (2532,DAPX250,<Protocol error Pon receive, messapge was too long>)

.ERR (2533,DAPX
026,<Too many mess
Page blocks chaine
pd together>)
.ER2534,DAPX27,<I
.ERR (2535,DAPX28,<Feature not sup0ported by remote Pserver>)
.ERR (2p536,DAPX29,<Protocol error on rece0ive - wrong messaPge type>)
.ERR (p2537,DAPX30,<No alias for this nod0e>)
.ERR (2540,CPRDI25,<Maximum nupmber of remote aliases exceeded>)
.ERR (2541,CRDI2P6,<CRDIR block dopes not include password encryption0 version>)
.ERR P(2542,CRDI27,<Attpempt to use encrypted password on 0unencrypted strucPture>)
.ERR (254p3,TTYX03,<Line is temporarily acti0ve>)
.ERR (2544,PCRDI28,<Invalid ppassword encryption version number>0)
.ERR (2545,NSPPX27,<Local node sphut>)
.ERR (2546,GJFX55,<Illegal 0to use node name>P)
.ERR (2547,KLPpX1,<No BHDs available>)
.ERR (25500,KLPX2,<No BSDs Pavailable>)
.ERRp (2551,KLPX3,<No datagrams buffers0 available>)
.ERPR (2552,KLPX4,<Nop message buffers available>)
.ERR0 (2553,MONX07,<InPsufficient systemp resources (no DECnet free space)>0)
.ERR (2554,DCNPX16,<Illegal operpation for current link state>)
.E0RR (2555,NSJX01,<PWHEEL or OPERATORp capability required>)
.ERR (25560,NSJX02,<AllocatiPon failure>)
.ERpR (2557,NSJX03,<Wrong number of ar0guments>)
.ERR (P2560,NSJX04,<Illepgal function>)
.ERR (2561,NSJX05,0<Connect block lePngth error>)
.ERpR (2562,NSJX06,<Address error>)
.0ERR (2563,NSJX07,P<Argument block fpormat error>)
.E RR (2564,NSJX08,< 0Process block len Pgth error>)
.ERR p (2565,NSJX09,<Ba!d format type in !0process block>)
!P.ERR (2566,SCSBFC!p,<Function code o"ut of range>)
.E"0RR (2567,SCSBTS,<"PArgument block to"po short>)
.ERR (#2570,SCSIAB,<Inva#0lid argument bloc#Pk address>)
.ERR#p (2571,SCSAAB,<Er$ror accessing arg$0ument block>)
.E$PRR (2572,SCSNSN,<$pNo source process% name specified o%0n connection requ%Pest>)
.ERR (2573%p,SCSNEP,<Not enou&gh privileges ena&0bled>)
.ERR (257&P4,SCSNSC,<No such&p connect ID>)
.E'RR (2575,SCSDCB,<'0Datagram send tex'Pt crosses a page 'pboundry>)
.ERR ((2576,NODX04,<No l(0ocal node name de(Pfined>)
.ERR (25(p77,NODX05,<Functi)on no longer supp)0orted>)
.ERR (26)P00,NODX06,<Resour)pce allocation fai*lure>)
.ERR (260*01,SCSNRT,<No room*P in table for add*press entry>)
.ER+R (2602,SCAPTL,<M+0essage to long>)
.ERR (2603,SCSII+pD,<Invalid connec,t ID>)
.ERR (260,04,SCSNPA,<No pack,Pet address>)
.ER,pR (2605,SCSNBA,<I-nternal resources-0 exhausted (No mo-Pre SCA buffers)>)-p
.ERR (2606,SCSZ.LP,<Zero length p.0acket text>)
.ER.PR (2607,SCSSCP,<D.pMA segment crosse/s a page boundry>/0)
.ERR (2610,SCS/PNSD,<No such DMA /pbuffer name>)
.E0RR (2611,SCSDTL,<00DMA buffer to lon0Pg>)
.ERR (2612,S0pCSUPC,<Unknown PS1I code>)
.ERR (210613,SCSQIE,<Queue1P is empty>)
.ERR1p (2614,DIAG13,<Da2tagram buffer not20 available>)
.ER2PR (2615,MSTX45,<S2ptructure naming o3r drive serial nu30mber conflict in 3PCFS cluster>)
.E3pRR (2616,MSTX46,<4Illegal to specif40y mount attribute4P>)
.ERR (2617,SC4pSFRK,<Fork does n5ot own this SCS% 50data>)
.ERR (2625P0,SCSNMQ,<No buff5pers queued for me6ssage reception>)60
.ERR (2621,SCSI6PSB,<Invalid node 6pnumber>)
.ERR (27622,SCSNSH,<Not e70nough room for SC7PA headers>)
.ERR7p (2623,SCSIAA,<In8valid address in 80arguments>)
.ERR8P (2624,SCSIBP,<In8pvalid byte pointe9r>)
.ERR (2645,S90CSNDQ,<No datagra9Pm buffers queued>9p)
.ERR (2646,SCS:JBD,<No user addr:0ess found for sen:Pt packet>)
.ERR :p(2647,NODX07,<Arg;ument block not l;0ong enough>)
.ER;PR (2650,NODX10,<C;phannel number out< of range>)
.ERR<0 (2651,NODX11,<Jo<Pb number out of r<pange>)
.ERR (265=2,SCLX01,<No conn=0ect data to read>=P)
.ERR (2653,SCL=pX02,<Percentage i>nput out of bound>0s>)
.ERR (2654,S>PCLX03,<Function c>palled in wrong st?ate>)
.ERR (2655?0,SCLX04,<Unexpect?Ped state - discon?pnect sent>)
.ERR@ (2656,SCLX05,<Un@0expected state - @Pdisconnect confir@pmed>)
.ERR (2657A,SCLX06,<UnexpectA0ed state - no conAPfidence>)
.ERR (Ap2660,SCLX07,<UnexBpected state - noB0 link>)
.ERR (26BP61,SCLX08,<UnexpeBpcted state - no cCommunication>)
.C0ERR (2662,SCLX09,CP<Unexpected stateCp - no resources>)D
.ERR (2663,SCLXD010,<Unrecognized DPobject>)
.ERR (2Dp664,SCLX11,<ObjecEt too busy>)
.ERE0R (2665,SCLX12,<DEPisconnect completEpe>)
.ERR (2666,SFCLX13,<Image fielF0d too long>)
.ERFPR (2667,SCLX14,<UFpnspecified rejectG reason>)
.ERR (G02670,SCLX15,<Bad GPcombination of SAGpEOM & SAWAI flagsH>)
.ERR (2671,SCH0LX16,<Address errHPor in user argumeHpnt>)
.ERR (2672,ISCLX17,<Illegal mI0essage format detIPected>)
.ERR (26Ip73,SCLX18,<UnexpeJcted state - connJ0ect wait>)
.ERR JP(2674,SCLX19,<UneJpxpected state - cKonnect received>)K0
.ERR (2675,SCLXKP20,<Unexpected stKpate - connect senLt>)
.ERR (2676,SL0CLX21,<UnexpectedLP state - reject>)Lp
.ERR (2677,SCLXM22,<Unexpected stM0ate - run>)
.ERRMP (2700,NODX12,<BaMpd table designatoNr>)
.ERR (2701,NN0ODX13,<Bad 1st arNPgument>)
.ERR (2Np702,NODX14,<Bad 2Ond argument>)
.EO0RR (2703,NODX15,<OPNo such table>)
Op.ERR (2704,SCSENBP,<Excessive numbeP0r of buffers in qPPueue request>)
.PpERR (2705,DIAG14,Q<Port doesn't exiQ0st or is not a CIQP port>)
.ERR (27Qp06,DIAG15,<CI couRnters not availabR0le>)
.ERR (2707,RPDIAG16,<Fork doesRpn't own CI counteSrs>)
.ERR (2710,S0SCSSTL,<DMA buffeSPr segment to longSp>)
.ERR (2711,SCTSTMS,<Too many DMT0A buffer segmentsTP>)
.ERR (2712,DITpAG17,<CI chan is Unot enabled>)
.EU0RR (2713,DIAG20,<UPDiagnostic owns tUphe channel>)
.ERVR (2714,SCSCWS,<CV0onnection in incoVPrrect state for fVpunction>)
.ERR (W2715,SCSNEC,<Not W0enough credit>)
WP.ERR (2716,SCSBASWp,<Internal error,X bad argument to X0subroutine>)
.ERXPR (2717,SCSNSB,<NXpo such buffer>)
Y.ERR (2720,SCSNEBY0,<Insufficient buYPffers to fill reqYpuest>)
.ERR (272Z1,SCSNKP,<No knowZ0n KLIPA on this sZPystem>)
.ERR (27Zp22,SCSIPC,<PSI ch[annel out of rang[0e>)
.ERR (2723,S[PCSIPS,<Invalid pa[pth spec>)
.ERR (\2724,SCSIFL,<Inva\0lid forward link \Pin buffer chain>)\p
.ERR (2725,SCSI]ST,<Invalid SCS% ]0interrupt type>)
.ERR (2726,SCSID]pM,<Invalid DMA tr^ansmission mode>)^0
.ERR (2727,KLPX^P5,<KLIPA is not e^pnabled>)
.ERR (2_730,KLPX6,<KLIPA _0is in maintenance_P mode>)
.ERR (27_p31,KLPX7,<No KLIP`A on system>)
.E`0RR (2732,KLPX8,<P`Packet is bad>)
.`pERR (2733,KLPX9,<aNo virtual circuia0t>)
.ERR (2734,KaPLPX10,<Don't knowap our CI node numbber>)
.ERR (2735,b0KLPX11,<Queue is bPempty>)
.ERR (27bp36,CFGBFC,<Functicon code out of rac0nge>)
.ERR (2737cP,CFGBTS,<Argumentcp block too short>d)
.ERR (2740,CFGd0IAB,<Invalid argudPment block addresdps>)
.ERR (2741,CeFGAAB,<Error accee0ssing argument blePock>)
.ERR (2742ep,CFGINA,<Informatfion not availablef0 for this functiofPn>)
.ERR (2743,TfpTMSX2,<User is regfusing messages ag0nd/or links>)
.EgPRR (2744,XPEK01,<gpIllegal system fohrk number specifih0ed>)
.ERR (2745,hPXPEK02,<Unassignehpd system fork numiber specified>)
i0.ERR (2746,KLPX12iP,<Virtual circuitip is not closed>)
.ERR (2747,XPEK0j03,<Word count notjP positive>)
.ERRjp (2750,XPEK04,<Wokrd count too largk0e, cannot cross skPection boundarieskp>) ;[9057]
.ERR l(2751,NTMX2,<Evenl0t resource alreadlPy in use>)
.ERR lp(2752,KLPX13,<Nammed Buffer transfem0r error>)
.ERR (mP2753,MTOX21,<Illempgal two charactern escape sequence>n0)
.ERR (2754,KLPnPX14,<Timed out wanpiting for CI-20 doisable to completo0e>) ;[9057]
.ERRoP (2755,KLPX15,<Tiopmed out waiting fpor CI-20 enable tp0o complete>) ;[90pP57]
.ERR (2756,NppODX16,<DECnet hasq already initialiq0zed>)
.ERR (2757qP,DKOP01,<Illegal qpdisk address>)
.rERR (2760,DKOP02,r0<Transfer too larrPge>)
.ERR (2761,rpDKOP03,<Invalid usnit specified>)
s0.ERR (2762,DKOP04sP,<Illegal addresssp specified>)
.ERtR (2763,DKOP05,<St0ize not sector sitPze>)
.ERR (2764,tpSCSIBN,<Invalid buuffer name>)
.ERu0R (2765,NTMX3,<DEuPCnet is not initiupalized>)
.ERR (2v766,NODX17,<Illegv0al parameter valuvPe>)
.ERR (2767,DvpIAG21,<DIAG% Illewgal for dual portw0ed disks>) ;[9057wP]
.ERR (2770,DKOwpP06,<Data or devixce error>)	;[7353x0]
.ERR (2771,DKOxPP07,<Device is ofxpfline>)		;[7353]
.ERR (2772,CRDI2y09,<Illegal to disyPallow subdirectorypy user group whilze in use>)
.ERR z0(2773,ENQX24,<IntzPernal resources ezpxhausted (No more{ SCA buffers)>) {0;[7.1072]
.ERR ({P2774,DIRX6,<Struc{pture INDEX-TABLE |damaged>) ;[8822]|0
.ERR (3033,MSTX|P43,<Illegal to di|psmount structure }during initializa}0tion>)

; DEC T}PCP JSYS Interface}p Errors

.ERR (~3400,TCPXX1,<No I~0P free space for ~PTCB>)
.ERR (3401~p,TCPXX2,<Unable to decode local si0de TCP of specifiPcation>)
.ERR (3p402,TCPXX3,<Unable to decode forei0gn side TCP of spPecification>)
.EpRR (3403,TCPXX4,<Generation found 0in TCP specificatPion>)
.ERR (3404p,TCPXX5,<TCP specification atrribu0te not known to TPCP>)
.ERR (3405,pTCPXX6,<Unable to decode CONNECTIO0N attribute in TCPP specification>)p
.ERR (3406,TCPXX7,<Unable to dec0ode FOREIGN-HOST Pattribute in TCP pspecification>)
.ERR (3407,TCPXX80,<Unable to decodPe LOCAL-HOST attrpibute in TCP specification>)
.ERR0 (3410,TCPXX9,<UnPable to decode PEpRSIST attribute in TCP specificati0on>)
.ERR (3411,PTCPX10,<Unable top decode TIMEOUT attribute in TCP s0pecification>)
.PERR (3412,TCPX11,p<Unable to decode	 TYPE-OF-SERVICE 	0attribute in TCP 	Pspecification>)
	p.ERR (3413,TCPX12
,<Unable to decod
0e SECURITY attrib
Pute in TCP specif
pication>)
.ERR (3414,TCPX13,<Unab0le to decode COMPPARTMENTS attributpe in TCP specific
ation>)
.ERR (34
015,TCPX14,<Unable
P to decode HANDLI
pNG-RESTRICTIONS a
.RRa(3416,TCPX15, TRANSMISSION-CON0TROL attribute inP TCP specificatiopn>)
.ERR (3417,TCPX16,<TCP not in0itialized and avaPilable>)
.ERR (3p420,TCPX17,<Illegal IO mode for TC0P device>)
.ERR P(3421,TCPX18,<Illpegal byte size for TCP device>)
.0ERR (3422,TCPX19,P<TCP connection apllready exists>)
.ERR (3423,TCPX200,<Maximum TCP coPnnections exceedepd>)
.ERR (3424,TCPX21,<WHEEL, OPE0RATOR, or INTERNEPT-WIZARD needed fpor special TCOPR function>) ;[91550]
.ERR (3425,TCPPX22,<Invalid TCOPpR function requested>)
.ERR (34260,TCPX23,<Invalid PIPOPR function repquested>)
.ERR (3427,TCPX24,<WHEE0L, OPERATOR, or IPNTERNET-WIZARD nepeded for special IPOPR function>) 0;[9155]
.ERR (34P30,TCPX25,<Open fpailure>)
.ERR (3431,TCPX26,<Illeg0al Persist paramePters>)
.ERR (343p2,TCPX27,<Illegal TCOPR Function o0n an OPEN TCP JFNP>)
.ERR (3433,TCpPX28,<Invalid BBN TCP JSYS call>)
.ERR (3434,TCPX2P9,<Assigned JFN tpoo large for TCPJFN>)
.ERR (3435,0TCPX30,<Illegal TPCP IO mode>)
.ERpR (3436,TCPX31,<Connection error o0r connection rejePcted>)
.ERR (343p7,TCPX32,<Retransmission timeout>)0 ;[7.1028]
.ERR P(3440,TCPX33,<Conpnection closed or closing>)
.ERR 0(3441,TCPX34,<TCOPPR Argument>)
.EpRR (3442,TCPX35,<Illegal to reopen0 a TCP JFN>)
.ERPR (3443,TCPX36,<Ipllegal TCOPR Func tion on an UNOPEN 0 TCP JFN>)
.ERR P(3444,TCPX37,<No pfree space for bu!ffer>)
.ERR (344!05,TCPX40,<TCOPR F!Punction not yet i!pmplemented>)
.ER"R (3446,TCPX41,<T"0COPR DEC interrup"Pt channels not of"pf>)
.ERR (3447,T#CPX42,<TCOPR Inva#0lid TCB offset>)
.ERR (3450,TCPX4#p3,<TCOPR Invalid $argument block>)
.ERR (3451,IPHCH$PK,<Computed GHT c$phecksum does not %match>)
.ERR (34%052,IPHCNT,<GHT en%Ptry count argumen%pt is not correct>&)
.ERR (3453,IPH&0NSP,<Insufficient&P system resources&p (No free space f'or GHT)>)
.ERR ('03454,IPHEMX,<Exce'Peded maximum numb'per of GHT entries(>)
.ERR (3455,IP(0HSEQ,<GHT Interne(Pt host numbers no(pt in ascending or)der>)
.ERR (3456)0,IPFLAD,<Local In)Pternet host numbe)pr not in GHT>)
.*ERR (3457,ARPNSP,*0<Insufficient sys*Ptem resources (No*p space for ARP bu+ffers>)
.ERR (34+060,IPARP1,<Cannot+P start ARP until +pTCPNI service is ,running>)
.ERR (,03461,TCPX44,<Moni,Ptor does not supp,port TCP over Ethe-rnet>)
.ERR (400-00,LLMX01,<Transmi-Pt Datagram Failed-p>) ;~6.0
.ERR (4.001,LLMX02,<LLMOP.0 State is OFF>)	;.P~6.0
.ERR (4002,.pLLMX03,<Invalid b/yte pointer>) ;~6/0.0
.ERR (4003,LL/PMX04,<Nonexistent/p Request Number>)0 ;~6.0
.ERR (400004,LLMX05,<Invalid0P KLNI channel spe0pcified>) ;~6.0
.1ERR (4005,LLMX06,10<Configurator int1Perrupts assigned 1pto another proces2s>) ;~6.0
;4006-204777 reserved for2P LLMOP
.ERR (4772p7,LLMX99,<LLMOP I3nternal Error>) ;30~6.0 Catch All
.3PERR (5000,IPCF36,3p<PID not assigned4 on this LCS proc40essor>)
.ERR (504P01,MSTX44,<Mount 4ptype refused by a5nother CFS proces50sor>)
.ERR (50105P,LATX01,<Buffer s5pize too small for6 available data>)60
.ERR (5011,LATX6P02,<LAT parameter6p value out of ran7ge>)
.ERR (5012,70LATX03,<LAT is no7Pt operational>)
7p.ERR (5013,LATX048,<Invalid or unkn80own LAT server na8Pme>)
.ERR (5014,8pLATX05,<Invalid L9AT parameter>)
.90ERR (5015,LATX06,9P<Invalid LAT para9pmeter value>)
.E:RR (5016,LATX07,<:0Invalid or unknow:Pn LAT service nam:pe>)
.ERR (5017,L;ATX08,<Insufficie;0nt LAT Resources>;P)
.ERR (5020,LAT;pX09,<LAT Host nam<e already set>)
<0.ERR (5021,LATX10<P,<Invalid or unkn<pown LAT port name=>)	;[7.1082]
.ER=0R (5022,LATX11,<I=Pnvalid or unknown=p LAT connect id>)>	;[7.1082]
; Err>0or codes 5400 to >P5477 are reserved>p. These codes ma?p directly onto e?0rror
; codes ret?Purned from NISRV,?p and their respec@tive positions mu@0st remain the
; @Psame.
.ERR (5403@p,NIENSC,<No Such AChannel>)
.ERR (A05405,NIEIVP,<IlleAPgal Protocol TypeAp>)
.ERR (5406,NIBEPIU,<Protocol TyB0pe In Use>)
.ERRBP (5407,NIEPRA,<PrBpomiscuous ReceiveCr Active>)
.ERR C0(5411,NIENSP,<No CPSuch Portal>)
.ECpRR (5412,NIEIFB,<DImproperly FormatD0ted Buffer>)
.ERDPR (5413,NIEIBS,<IDpllegal Buffer SizEe>)
.ERR (5414,NE0IERDL,<Received DEPatagram Too Long>Ep)
.ERR (5415,NIEFRAB,<Receive AborF0ted>)
.ERR (5416FP,NIELER,<Length EFprror>)
.ERR (541G7,NIENPE,<No ProtG0ocol Type EnabledGP For This Portal>Gp)
.ERR (5420,NIEHIBP,<Illegal ByteH0 Pointer>)
.ERR HP(5421,NIEEXC,<ExcHpessive CollisionsI>)
.ERR (5422,NII0EDNS,<Datagram NoIPt Sent>)
.ERR (5Ip423,NIENRE,<No RoJom For Entry>)
.J0ERR (5424,NIEANE,JP<Address Not EnabJpled>)
.ERR (5425K,NIEIMA,<Illegal K0Multicast AddressKP>)
.ERR (5426,NIKpEICA,<Illegal ChaLnnel Address>)
.L0ERR (5427,NIEPWS,LP<Portal in Wrong LpState>)
.ERR (54M31,NIECCF,<CarrieM0r check failed>)
.ERR (5432,NIESHMpT,<Short circuit>N)
.ERR (5433,NIEN0OPN,<Open circuitNP>)
.ERR (5434,NINpERFD,<Remote failOure to defer>)
.O0ERR (5435,NIEICS,OP<Illegal channel Opstate>)
.ERR (54P36,NIECAB,<CommanP0d abort>)
; All PPerror codes up toPp 5477 inclusive aQre reserved for tQ0he NI% JSYS.
.ERQPR (5500,NIERTE,<RQpeceive or TransmiRt quota exceeded>R0)
.ERR (5501,NIERPCIO,<Channel is oRpwned by another fSork>)
.ERR (5502S0,MSCPX4,<MSCP serSPver not currentlySp running>)
;5503T-5577 free
.ERR T0(5600,ARGX32,<On TPline expiration cTpannot exceed systUem or directory mU0aximum>)
.ERR (5UP601,GNJFX2,<CouldUp not step to nextV file because curV0rent file no longVPer exists>)
.ERRVp (5602,TTYX04,<JoWb is detached>)
W0.ERR (5603,COMX22WP,<Invalid use of Wpquoting characterX in directory namX0e>)
.ERR (5604,CXPOMX23,<Invalid usXpe of quoting charYacter in usernameY0>)
.ERR (5605,TTYPMSX3,<Invalid CI Ypnode number>)
.EZRR (5606,INFX01,<Z0Invalid INFO% funZPction>)
.ERR (56Zp07,INFX02,<Invali[d CI node number>[0)
.ERR (5610,INF[PX03,<WHEEL or OPE[pRATOR capability \required>)
.ERR \0(5611,INFX04,<CI \Pnode disconnected\p before informati]on was returned>)]0
.ERR (5612,INFX]P05,<Remote node n]pot supplying info^rmation>)
.ERR (^05613,INFX06,<Insu^Pfficient system r^pesources - no mor_e swappable free _0space>)
.ERR (56_P14,INFX07,<User n_pot logged in>)
.`ERR (5615,INFX08,`0<Insufficient sys`Ptem resources on `premote node (no maore free space)>)a0
.ERR (5616,INFXaP09,<Unimplementedap function on remobte system>)
.ERRb0 (5617,INFX10,<InbPsufficient SCA bubpffers to process crequest>)
.ERR (c05620,INFX11,<RemocPte system not runcpning CLUDGR SYSAPd>)
.ERR (5621,INd0FX12,<Invalid argdPument block>)
.EdpRR (5622,INFX13,<eJob not logged ine0>)
.ERR (5623,INePFX14,<Remote nodeep could not executfe given function>f0)
.ERR (5624,INFfPX15,<Bad argumentfp block length>)
g.ERR (5625,INFX16g0,<Insufficient crgPedit to send requgpest to remote syshtem>)
.ERR (5626h0,TTMSX4,<Remote nhPode not acceptinghp remote sendalls>i)
.ERR (5627,INFi0X17,<Remote XPEEKiP% can only returnip 512 words>)
.ERjR (5630,SMONX4,<Mj0inimum password ljPength must be betjpween 1 and 39 chakracters>) ;[7.123k01]
.ERR (5631,CRkPDI30,<Insufficienkpt password lengthl>) ;[7.1231]
.ERl0R (5632,MTNX02,<IlPnvalid serial numlpber>) ;[8864]
.EmRR (5633,MTOX22,<m0Invalid argument mPvalue>) ;[8978]
mp.ERR (5634,SMONX5n,<ACJ fork alreadn0y running>) ;[904nP0]
.ERR (5635,SMnpONX6,<Invalid reqouest>) ;[9040]
.o0ERR (5636,GJFX56,oP<Invalid characteopr in directory napme>) ;[9040]
.ERp0R (5637,CRDI31,<PpPassword expiratioppn date is too farq in the future>) q0;[9040]
.ERR (56qP40,CRDI32,<Passwoqprd expiration is rnot enabled on thr0is system>) ;[904rP0]
.ERR (5641,CRrpDI33,<Password fosund in system pass0sword dictionary>sP) ;[9055]

;[90sp57] There are manty gaps in the errt0or numbers above tPthat should be ustped for 
;[9057] unew error codes ru0ather than addinguP new error codes uphere.

; ERROR vCODES 6000-6777 Av0RE RESERVED FOR CvPUSTOMER USE.
; DvpON'T USE ANY CODEwS FROM 6000-6777.

6000-6777.X<P PzP P :P (ZP 	*hP *hP *iP .;P ;ZP <RP <[P =P LWP ^P ^P i:P 
	P I7P KHP 
KHP 
MyP 
NP h6P i:P 	lRP lVP 
ZP )3P +2P +9P :=P <hP <iP IP 
LP \rP \{P 
|ZP ESP'~E+qP'}F84P'~F;P$F=8P'FKxP'dIrP dIzP dJ3P d^P d^P d^P d^P eH9P eLxP eNYP fP fP f<P f<P f<P fLxP g
P nMP nMP nM	P =|RQ rP $lvQ x,qP ,rP ,P ,,}P ,81P ,9VP ,9WP ,:7P ,;P ,H1P ,J9P ,KWP ,MP ,\:P ,\QP ,\WP ,]7P ,hzP ,j6P ,kP C,m7P -
wP -
zP -SP -+qP -J7P -KVP -MP -M7P -hxP -x1P .
WP .
ZP .7P .)9P .+P .+:P .9P .9P .9YP .:=P .;3P .;;P .<P .<WP .=P .=	P .=	P .=
P .=P .=WP .HWP .MP .[ZP .\rP .\wP .zP 4:P 5H3P 5MyP EtP TzP TP'~TP TP T)XP T<P T<P TI3P TI;P TJ9P TKZP T\YP T^P Td@P Ty7P U)WP UI3P'Uh6P UjP'UkrP V
WP}V-P V<QP e}`P f:=P |hP |hP |qP |PP 	|rP |P 	|88P |9RP |9UP |:QP |;P |;P |<RP |<VP |=P |KP |KPP |LuP |MP |[XP |}P 
|P 
}SP 
};=P 
}H:P 
}IwP }KsP }YP }]P }x2P }|P ~+SP ~9zP 
~;:P ~<P ~=P ~HYP ~JQP ~KP ~MP ~MP K8P 3P lVP ;1P %0P %QP %tP %	P %	P %	P 
%	P %	P %
P %
P %
<P %P %P %1P %<P %VP %YP %ZP %yP 	%
P %
wP %
}P"%j<P%jSP%kTP%kWP%l}P"~=P #[P #+ZP #
#m=P #P #[P #]P 
#i:P #DHP #H1P #J8P #KPP #LzP #[\P #k9P &{P &H2P &[sP &k{P &<P 	&ZP 	&P &RP &yP &\rP 
&nP &{P &P &KrP &LZP 
&lP &mX8P &n
P &nP &n	P &n	P &n
P &n[8P &thP &tiP &tiP &tjP &t9SP &t:2P &t:7P &tLzP &tMQP &tMZP 
&tm7P &tzTP &t}P &t}P &uVP &u+qP &uJQP &uKYP &uL|P &uX<P &uZ7P &u\yP &u]P &u]:P &umP 	&vTP &v4P &v(rP &v(yP &v9zP &v:rP &v;XP &v=P 	&v>9P 
&vJ6P 
&vK7P &vMYP &w
P '89P '8XP '8pP '8qP '8sP '8sP '8xP '9P '9P 
'97P '9QP '9RP '9SP '9VP '9WP '9XP '9YP '9YP ':(P ':(P ':)P ':3P ':4P ':5P ':5P ':9P ':;P ':vP ':xP ';P 
'<rP '<vP '<wP '<yP '<yP '<zP '=P '=3P 'KYP '}|P 'tP 'TP '9P '<P '<sP '<tP '=YP 'h8P 'j8P '(1P ')tP '*1P '*1P '+ZP ':1P ';ZP '
jP '
jP '
VP '
[P ':P ':P *YP %*
wP**{ZP *L(:P *L(tP *L*2P 
*L<P *L=P *LI7P *LIYP *LK P *LKWP *M+WP *MJTP 
*MKP *MKP *MKWP *MX<P *MkP *N9P *NVP *N,`P *N-P *N-P *N8zP 	*N;VP *N<VP *N<ZP 	*N=P 
*NDHP 
*NKWP *N[WP *|)P *|+PP *|,P 
*|,ZP *|-P *}I7P +sP +ksP +<rP 2
rP 2
zP 2
P 2
(zP 2
)PP 2
87P#~2
;P 2
<yP 2
=P 2
KP 2
LqP 2
[XP 2
hwP 2
VP 2
ZP 22P 	20P 22P#2*P 289P 28tP 28wP 28yP 29P 29:P 2:P 2::P 2;XP 2;vP#2<xP 2=P 2=QP 2=YP 2JP 2K7P#~2MP 2[UP 2\RP 2h6P 2(wP 2qP 29P 2;wP 2<RP 2<VP 2<xP 2J9P 2]ZP 2yP 2{P 2	P 2J9P 2RP 2VP 2(YP 2(rP 
2)P22)5P22)8P22+3P22,P229P22;3P 2;RP 2=P 2MPP 2[8P 2DQ x2E|zP 2eX<P 	2eZ7P 2lZP 2lzP 2l8rP 2l:2P 2l:3P 2l;8P 2l<zP 2lJ2P 2lLzP 2lm6P 2mP 2m
2P 2nRP 2n(VP 2n(XP 2n({P 2n)8P 2n,rP 2n,yP 2n9P 2n:2P 2n<QP 2n<xP 2n=P 2n=1P 2nNP 2o:P 2v:QP 2v<|P 2|yP 
3;rP3H9P 3X1P 3XwP 3]P 3j2P 3kVP 3m6P 3+P 3<[P 3J6P 3
TP[38yP\3IPP 3$XQP 3%X<P 3&DHP 3&[VP 6<zP 6
P 6
pP 6
rP 6
wP 6
yP 6
zP 6(rP 6+2P 6,P 68rP 6<P 6.)0P 6.+0P 6lH:P 6m	tP 6mI7P 6mK{P 6|4P 6|:P 6|wP 
6|xP 6|P 6|P 6|P 6|P 6|7P 
6|P 6|6P 6|7P 6|WP 6|ZP 6|ZP 6|\P 6|P 
6|tP66|zP66|VP66|(:P66|*sP66|*yP66|,}P 6|8`P 6|:P 6|:0P 6|;P 6|;P 6|;ZP 6|<zP 6|=P 6|=WP 6|IP 6|IP 6|KYP 6|MP 6|MZP 6|[sP 6|[zP 6|\P 6|\YP 6|kP 6|kP 6|k:P 6|kzP 	6|msP 6|myP 6}
6}QP 6}P 6}P 6}2P 6}SP 
6}QP 6}QP 6}RP 6}SP 6}wP 6}yP 6}{P 6}P 6}7P 6}sP 6}zP 6}(qP 6}HZP 6}KqP 6}kxP 
6}lQP 	6}mP 6}mVP 6}mYP 6}mtP 6}ySP 6}yVP 6}{\P 6~yP 6~yP 6~
4P 
6~
tP 6~
zP(6~(1P(P 6~(wP 6~)P 6~)9P 6~);P 6~)ZP 6~)[P 6~*P 6~*6P 6~+P 6~+P 6~+P 
6~+P 
6~+ZP 6~+rP 6~,P 6~,P 
6~,YP 6~,xP 6~,yP 6~,zP 6~,}P 6~-P 6~-P 6~-P 6~-P 6~-6P 6~-9P 
6~-SP 6~-YP 6~.P 6~8VP 6~9P 6~9P 
6~9P 6~9P 6~9[P 6~:P 6~:2P 6~:3P 6~:6P 6~:7P 	6~;P 6~;P 
6~;7P76~;;P76~;<P76~;RP76~;TP76~;ZP76~<P76~<P76~<YP76~=P76~=P76~=P76~HrP76~LP76~LUP76~NP76~ZP76~kP76~k1P76~lwP76~x:P76~yTQ76~}6P6sP79P7:P7<RP 7<vP 7<zP 7HsP 7I;P 7J9P 7K1P 7KVP 7LtP 
7%HP 
7&P 7&P 
7(ZP 7(tP 7(zP 7(zP 
7)TP 7*<P 7+P 7+P 
7+)P 7+YP 7+ZP 7+tP 7,
P 7,
P 7,P 7,P 7,P 	7,RP 7,pP 7,qP 	7,rP 7,wP 7,xP 7,yP 
7,zP 7,zP 
7,{P 7-4P 7-7P 7-9P 7;P 7;;P 7<wP 7<yP 7<zP 7H6P 7HtP 7HzP 7IVP 7KVP 7KWP 7KZP 7LxP 7M4P 7M7P 7X6P 7YVP 7ZHP 7zP 7$lP 7$tP 7$;ZP 7$;rP 7$=[P 7%	P 7%		P 7%
2P 7%KrP 7%Y2P 7%m6Q 7%m[P 7&
P 7&(6P 7&E
P 7&EhP 7&EhP 7&EiP 7&EiP 	7&EkP 7&ElP 7&kP 7&k	P 7,P 7,:P 7,<P 7,<RP 7,I9P 7,ITP 	7,J9P 7,[QP 7,iXP 7,jXP 7,kuP 7,lP 7,lxP 7,}P 7-\P 7.
1P 	7.\P 7.*xP 
7.,xP 
7.:xP 7.<P 7.<P 
7.<xP 
7.<xP :(6P :,P :-P :;P :H6P :jP :luP :lvP :P :KUP :LuP :\sP :mZP :	yP ::=P :=P :$P :$<P :$(zP :$)6P :$*hP :$,QP :$,uP :$,vP :$,}P :$-P :$:P :$:1P :$:7P :$;P :$;ZP :$<zP :$=YP :$HVP :$XwP :$kP :$kP :$kP :${P :${P :${VP :${ZP :$}YP :%ZP 	:%HqP :%HwP :%KRP :%KVP :%KsP :%KwP :%LzP :%L}P :%X<P :%\uP :%^P :%^P :%h6P :%hYP :%kP :%k<P :%kRP :%kWP :%kWP :%krP :%mP :%mYP :%nP :&P :&
VP :&
ZP :&(QP :&(RP :&(UP :&(ZP :&)P :&+VP :&-P :&-YP :&9P :&:1P :&;P :&;P :&;VP :&;ZP :&;sP :&;wP :&=P :&h6P :&i9P :&i\P :.H;P :.HPP :.HZP :.HZP :.IYP :.KP :.LRP :.LzP :~K P ;|P ;$zQ ;$Q ~;$RP ;$SP ;$,P ;$.:P ;$:P ;$:zP ;$;P ;$;ZP ;$;zP ;$<zP ;$Z2P ;$[ZP ;$\YP ;$]XP ;$]ZP ;$kQP ;%;WQ ;%J7P ;%KsP ;%KxQ ~;%X8Q ;%[rP ;%krP ;&
tQ ~;&0P ;&):P ;&)<Q ;&96P ;&9:P ;&9wQ };&:P ;&;Q ~;&=P ;&=6P ;&>QP ;',WP ;-J7P#;<QP ;<kQP ;=J7P ;=kXP ;=kZP ;=m(P ;>,TP ;>MP >P >kvP >myP BmXWP BmY0P BmY9P Bm[YP Bm\SP Bm\qP Bm\wP Bm\|P Bm]P B|P B|P B|P B|=P B|=	P B|H:P B|y:P B}KqP B}h6P B~
P B~)6P B~i9P CRP CzP C7P CzP C'P C4;ZP C4<zP C4=P C4=YP C4^P C5MP C5MYP C5Y6P C5[wP C5h6P C6
SP C6)2P C6=P C6>6P C6i9P F
H:P FN8P FzP 	FZP F)P F)wP F+P 
F+RP F,xP F9P FISP FKP FK<P FLKP FLLP FMP F]ZP FfP Fh4P Fh9P FhqP FiYP Fj6P Fj6P Fk:P FkQP 
FlVP FlpP FSP F(WP FKVP FKsP 	FMP FYSP F\sP Fh6P FjQP Fk6P FkrP 
FkzP 
FmP FmP FyP Fz2P F
TP F)9P F+5P F+WP F.2P F;PP F>9P FLUP FN8P FYwP F[P F[WP F[XP F[ZP F\P F]1P F^2P FkvP FlwP Ftd(P GkP GI7P GNP GN8P GyP GyP Gy	P G%2P G,SP G,(:P G,9P G,=9P G,J9P G,kQP G-[ZP G.P G.
ZP G.,xP G.}P G.}P JZP JP 	J1P JPP J88P J9P JhuP JP Jm0P JvP J(ZP J(zP J)6P J*2P J*QP J,P J,7P J,{P J;RP J=P JI9P J[WP J$)XP J$*vP J$,UP J$=qP J$HQP J$HXP J$kP J%uP J&-P J.K P J.L@P J.L[P J4UP J4;ZP J4lP J5P J5`P J6	VP J6
P J6
{P J6-7P J69VP J6:3P J6;P J6LXP J6x:P JDP'K;ZP K<RP K<[P Ki:P KTP Ki:P K)3P KIP K|ZP N
6P N
6P N
[6P N
(vP N
;P N
;P N
;ZP N
<tP N
=P N
HvP N
LSP N:P N\rP Nx P N}7P N):P N,zP N9:P N$=9P N$K9P N$X2P N%RP N%SP N%P N%YP N%i1P N%lyP N%|P N&yP N&,P N&i9P N,:0P N,<PP N,<YP N,=P N-HvP N-X<P N-YP N-\qP N-hwP N-mwP N-|rP N.QP N.*2P N.hqP N4uP !N4|P N4:P N4YP N4)yP N4-P N4-3P N49P N49P N4;P N4;rP N4;zP N4<RP N4=P N4HrP N4LP 
N4LzPNN4h1P N4kP 	N5	P "N5
N5HvP N5I7P N5IyP N5JP N5MP N5MyP N5XqP N5X|P N5\P N5\hP 
N5\hP 
N5\rPNN5\zPNN5]PN	N5iPNN5jPNN5mPNN5mZPNN5yYPNN5|PNN6	<PN!N6KN6X(PzN6X)P	N6YVPMN6Z7P\N6[YPN6\sP N6xzP(N6yP*P NT*WP NT,wP NTD+P NTEIP NTIP NTIP NTI7P NTIYP NTIYP NTK P NTK+P NTK,P NTK0P NTK1P NTK4P NTKIP NTKJP NTKLP NUKP NV9P NV
RP NV
WP NV)PP NV,`P NV-pP NV<P NV<P NV<VP NVDHP N\(SP N\(yP N\(yP N\IP N]yP N^(QP N^(yP N^({P N^*XP N^8QP N^8uP N^8yP Nf	QP Nf
yP Nf3P Nf8P NfP Nt2P Nt+P 	Nv2P Nv	P Nv
1P NvP NvP Nv
QP Nv
|P Nv=9P OkP OSP OP OIP OIP OIP OIwP OKPP OLRP OLrP OYP Oi1P OlyP O|P OyP O
P O
P O
QP O
1P O
P O
QP O
(2P O
)P O
*2P O
+P O
+PP O
9P O
9P O
:2P O
<zP O
HtP O
IVP O
JP O
JP O
J9P O
LP O
LrP O
LzP O
L{P O
MP O
\qP O
]RP O
]ZP O
kP O
lzP O{P 	O(tP O)0P O)5P O+VP O,P O,P O82P O8TP O8YP O;VP O<P O>9P ONP OhyP O	VP OzP OqP 	O1P OP O;wP O<RP O<VP O<xP OJ9P O]ZP 
OyP 
O{P 
O	tP ORP 	OJ9P OK{P OLzP OX8P OYP 
OYPORP[OVPO(YPDO(rP;O)P<	O)5PHO)8PHO+3PHO,PLO,PLO,YPXO9PyO;3PO;RPXO<YP,P O6N8P O<ZP O=M:P O>(:P O>+P O>,P O><P OL:QP OL;P OLJ9P OM(zP OM+qP OMJ6P OM]P OM|SP ON
SP ON:P ON=P ON=P ON=RP ONJ6P ONMP ON\rP ON\yP Rj7P RLyP RZ4P RZ4P R]rP R]tP R]tP RkzP RPP RQP RSP RTP RWP RYP RyP R	TP R	XP R
8P RP RP RxP R{P R
tP R(yP R)P R)P !R+P R-P R-1P R9P R9P !R9WP 	R:P R:6P R;P R<P R<P R<P R<XP R<qP R<yP R=P R=P R=1P 	R=2P R>0P R>7P R>9P R%3P R%uP R%J2P R%KuP R%MP R%lzP R6(6P R6)9P R6,P R6-P R6-:P R69:P R6:ZP R6<P R6LzP R6]7P RL8UP RL8pP RL8qP RL8qP RL8rP RL8rP RL8sP RL8sP RL8tP RL8tP RL8uP RL8uP RL8vP RL8vP RL8wP RL8wP RL8xP RL8xP RL8yP 	RL8yP 	RL8zP 
RL8zP 
RL8{P RL8{P RL8|P 
RL8|P 
RL8}P RL<QP RL<SP RL<xP RL=P RL=P RMX6P RMXSP RMYP RMYP RMY6P RM\ZP RNHrP RlK<P RlLKP RlLLP ShxP SiQP Sk<P SkQP SlzP S"	P S"P S"	P S"HP 	S"JP S"hP S"$P S"4P S"4`P S"5 P S"5`P S$qP S$P S$P S$*7P S$:7Q xS$I3P S$I9P$S$^P S$iP S$uP S%,P S%	P S%P S%4(P S%DhP S%DkP S%DlP S%IP S&MP'S&d
P S&e(P S&e)P S'WP W89P W:tP W:xP W;P W[PP W[ZP WItP WIwP W(9P W89P W97P W$P W$;P W%I7P W%X8P W&9:P ZlZP Zl;rP Zl\YP ZmwP Zn);P Zn=P Zn[VP ZnlvP Zr$P Zt8VP Zt;VP ZtEHP ZtIP ZuXqP Zu[xP [;ZP [kP [kP [lzP [LzP [[[P [\[P []P ^e)WP ^f=P _;P _y:P _+;P _-yP cVP c;HP c;IP ckQP clUP c+qP c,qP cI7P cX2P c	5P c
qP cX2P c]QP c]RP >}{woP