Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - clisp - clisp/upsala/news.txt
There are 7 other files named news.txt in the archive. Click here to see a list.
Nyheter i versionen 15-Dec-1987
===============================
* ZEROP fungerar p} bignums
* Det g}r att skriva in vektorer med #(...),
  och strukturer med #S(...)
* (TYPEP x 'KEYWORD) funkar
* Symbolen OPTIMIZE finns nu b}de i LISP package (som deklaration)
  och i COMPILER package (som funktion)
* Subsystemnamnet s{tts till CLISP n{r man startar.

K{nda buggar: Se CLISP:KNOWN-BUGS.TXT.

Kompilatorn beh|ver fortfarande en rej{l genomg}ng av hugad hacker.

Nyheter i versionen 13-May-1987
===============================

* STEP fungerar, {ven efter att ha tryckt p} ^G
* VECTOR-PUSH och VECTOR-PUSH-EXTEND returnerar nu r{tt v{rde
  (den nya fillpointern)
* :INITIAL-ELEMENT till MAKE-ARRAY g|r felkoll p} argumentet 
  (m}ste vara av en typ som passar in i arrayen)
* Nytt s{tt att speca vad den sparade .EXEn ska g|ra n{r den startar,
  och vad den ska skriva ut som h{lsning (se CLISP:REBOOT.CLISP f|r 
  anv{ndning)

"Manualen" finns nu p} CLISP:CLISP.DOC.
Kompilatorn beh|ver fortfarande en rej{l genomg}ng av hugad hacker.