Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-05 - 43,50337/16/rtrace.mac
There are 2 other files named rtrace.mac in the archive. Click here to see a list.
COMMENT;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AUTHOR:	CLAES WIHLBORG
	KIM WALDEN

UPDATE:	1

PURPOSE:RTRACE PERFORMS THE TRACE OF COMPILED SIMULA
	PROGRAMS AND OF THE RUN-TIME SYSTEM. IT MUST
	BE LOADED LAST IN THE LOW SEGMENT. THE RTS
	MUST BE A ONE-PASS VERSION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

	SEARCH	SIMMAC
	SALL
	RTITLE	RTRACE
	MACINIT

	EXTERN	.JBUUO,.JB41,.JBSA,.JBFF,.JBDDT

	LOC	124
	TRACE
	RELOC	0
DEFINE	X(F,L,T)<
IFB<L>,<<IX'T-IXCT>B8+I'T>
IFNB<L>,<REPEAT L+1-F,<<IX'T-IXCT>B8+I'T>>
>

TAB:
X	0,0,SKIP
X	1,37,UUO
X	40,46,SKIP
X	47,47,CALLI
X	50,107,SKIP
X	110,251,ORD
X	252,255,JUMP
X	256,,XCT
X	257,,ORD
X	260,,PUSHJ
X	261,262,ORD
X	263,,POPJ
X	264,,JSR
X	265,,JSP
X	266,,JSA
X	267,,JRA
X	270,277,ORD
X	300,317,SKIP
X	320,327,JUMP
X	330,337,SKIP
X	340,347,JUMP
X	350,357,SKIP
X	360,367,JUMP
X	370,377,SKIP
X	400,577,ORD
X	600,677,SKIP
X	700,777,SKIP
TRACE:
	DMOVEM
	OUTSTR	[ASCIZ/
TRACE:/]
	LOOP
		INCHWL	X1
	AS
		CAIGE	X1," "
		GOTO	TRUE
	SA
	IF
		CAIE	X1,"L"
		GOTO	FALSE
	THEN	;TRACE OF LOWSEG
		LI	X2,140
		SKIPE	.JBDDT
		LI	X2,4000
		LI	X3,TAB
		LI	X4,TAB
		SUB	X4,X2
	ELSE
		IF
			CAIN	X1,"H"
			GOTO	FALSE
		THEN
			OUTSTR	[ASCIZ/ANSWER L OR H/]
			GOTO	TRACE
		FI
		;TRACE OF HI-SEG
		LI	X2,400010
		LI	X3,424000
		LI	X4,23770
	FI
	MOVNI	X5,403(X4)
	ST	X5,YTRLEN
	LI	X5,YTRTAB+1(X4)
	HRLM	X5,.JBSA
	ST	X5,.JBFF
	CORE	X5,
	HALT	.
	SETZM	YTRACC
	L	[YTRACC,,YTRACC+1]
	BLT	YTRTAB+1(X4)
	IF
		CAIE	X1,"H"
		GOTO	FALSE
	THEN
		OPEN	QCHTRC,[16
			SIXBIT/DSK/
			0]
		HALT
		LD	6,[SIXBIT/TRACE5BIN/]
		SETZB	10,11
		LOOKUP	QCHTRC,6
		GOTO	FALSE
		HRRI	11,YTRACC-1
		LI	12,0
		IN	QCHTRC,11
		SKIPA
		HALT
		CLOSE	QCHTRC,
		RELEASE	QCHTRC,
	ELSE
		HRLI	X2,331100
		HRLI	X3,331100
		STD	X2,YTRLOW
	FI
	LI	X3,YTRTAB
	SUB	X3,X2
	HRLI	X3,1
	ST	X3,YTRTP
	INCHWL	X1
	INCHWL	X1
	L	X1,.JBSA
	HRLI	X1,331100
	ST	X1,YTRLC
	GOTO	NEXTIA
IXORD:
IORD:	L	1,YTRSAV+1
	XCT	@YTRLC

NEXTI:	ST	1,YTRSAV+1
NEXTIS:	AOS	1,YTRLC
NEXTIA:	AOS	YTRACC
	IF
		CAMGE	1,YTRLOW
		GOTO	FALSE
		CAMG	1,YTRHGH
	THEN	AOS	@YTRTP
	FI

	L	1,YTRSAV+1
	LDB	1,YTRLC
	GOTO	@TAB(1)

IXSKIP:
ISKIP:	L	1,YTRSAV+1
	XCT	@YTRLC
	GOTO	NEXTI
	AOS	YTRLC
	GOTO	NEXTI
IJUMP:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXJUMP:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	L	1,YTRINS
	HRRI	1,IJUMPA
	TLZ	1,37
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	GOTO	NEXTIS
IJUMPA:	ST	1,YTRSAV+1
	L	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	HRLI	1,331100
	GOTO	NEXTIA

IPUSHJ:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXPUSH:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	L	1,YTRINS
	AOS	YTRLC
	TDZ	1,[777037,,-1]
	ADD	1,[PUSH	YTRLC]
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	L	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	HRLI	1,331100
	GOTO	NEXTIA

IPOPJ:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
IPOPJX:	TLZ	1,1037
	HRRI	1,YTRJLC
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	L	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	GOTO	NEXTIA
IJSP:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXJSP:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	L	1,YTRINS
	TDZ	1,[777037,,-1]
	ADD	1,[L	YTRLC]
	AOS	YTRLC
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	L	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	HRLI	331100
	GOTO	NEXTIA

IJRA:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXJRA:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	AOS	YTRLC
	L	1,YTRINS
	TDZ	1,[777037,,-1]
	ADD	1,[L	YTRLC]
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	L	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	HRLI	331100
	GOTO	NEXTIA
IXCT:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXXCT:	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRINS
	ST	1,YTRINS
	LSH	1,-33
	HLRE	1,TAB(1)
	ASH	1,-11
	GOTO	IXCT(1)

IXPOPJ:	L	1,YTRINS
	GOTO	IPOPJX

ICALLI:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXCALL:	HRRZ	1,YTRINS
	CAIN	1,12
	GOTO	FIN
	GOTO	ISKIP


IUUO:	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXUUO:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	HLL	1,YTRINS
	ST	1,.JBUUO
	L	1,[XCT .JB41]
	ST	1,YTRINS
	GOTO	IXXCT
IJSR:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXJSR:	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	ST	0,YTRSAV
	L	0,YTRLC
	ADDI	0,1
	L	1,YTRSAV+1
	ST	0,@YTRJLC
	SKIPE	YTRJLC
	L	0,YTRSAV
	ST	1,YTRSAV+1
	AOS	1,YTRJLC
	HRRM	1,YTRLC
	HRLI	331100
	GOTO	NEXTIA

IJSA:
	L	1,YTRSAV+1
	L	1,@YTRLC
	ST	1,YTRINS
IXJSA:	L	1,YTRSAV+1
	LI	1,@YTRINS
	ST	1,YTRJLC
	L	1,YTRINS
	TLZ	1,777000
	ADD	1,[ST]
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	ST	1,YTRSAV+1
	AOS	1,YTRLC
	HRL	1,YTRJLC
	HLRM	1,YTRLC
	ST	1,YTRJLC
	L	1,YTRINS
	TDZ	1,[777037,,-1]
	ADD	1,[L	YTRJLC]
	ST	1,YTRINS
	L	1,YTRSAV+1
	XCT	YTRINS
	GOTO	NEXTI
FIN:
	L	1,[XWD 331100,YTRTAB]
	L	2,YTRLOW
OPC:	SKIPN	0(1)
	GOTO	CONT
	LDB	2
	DPB	1
CONT:	ADDI	1,1
	ADDI	2,1
	CAMG	2,YTRHGH
	GOTO	OPC

	HRREI	1,-377
SEEK:	SKIPE	YTRSIM+377(1)
	AOJL	1,SEEK
	L	140
	SKIPE	.JBDDT
	L	4000
	ST	YTRSIM+377(1)

	OPEN	QCHTRC,[16
			SIXBIT/DSK/
			0]
	HALT	.
	LD	3,[SIXBIT/TRACE/
		   SIXBIT/BIN/]
	SETZB	6,5
	TRNE	2,400K
	TRO	3,'5'
	TRNN	2,400K
	TRO	3,'4'
	ENTER	QCHTRC,3
	HALT	.
	LD	6,[YTRACC-1
		   0]
	HRL	6,YTRLEN
	OUT	QCHTRC,6
	SKIPA
	HALT
	CLOSE	QCHTRC,
	RELEASE QCHTRC,

	L	1,YTRSAV+1
	GOTO	@YTRLC
	LIT
YTRLEN:0
YTRTP:0
YTRLC:0
YTRJLC:0
YTRINS:0
YTRSAV:0
0
YTRACC:0
YTRLOW:0
YTRHGH:0
YTRSIM:BLOCK 400
YTRTAB:

END