Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-05 - 43,50337/23/meny.sim
There is 1 other file named meny.sim in the archive. Click here to see a list.
OPTIONS(/E/C/-A/-Q/-I/-D);
  ! Proceduren MENY {r konstruerad f`r att anv{ndas i validitets-
  ! kontroller vid meny-dialog-inmatning.
  !
  ! Proceduren testar om inmatningen T {r en otvetydig
  ! f`rkortning av n}got element i tabellen TABELL.
  ! (Obs! Exakt match accepteras alltid, {ven om den skulle vara
  ! en delstr{ng av ett annat element.) Tabellen m}ste
  ! inneh}lle endast STORA bokst{ver utan avslutande blanka.
  ! Inmatningen f}r inneh}lla sm} bokst{ver.
  ! Om ingen tr{ff s} returnernar I v{rdet 0.
  ! Om T {r tvetydigt returnerar I v{rdet -1 annars
  ! returneras matchande tabellindex.
  ! Ett exempel:
  !
  ! BEGIN  TEXT ARRAY tabell[1:6];
  !   INTEGER index;
  !   BOOLEAN ok;
  !   TEXT t;
  !
  !   tabell[1]:- Copy("STOP");
  !   tabell[2]:- Copy("START");
  !   tabell[3]:- Copy("END");
  !   tabell[4]:- Copy("ENDURE");
  !   tabell[5]:- Copy("EXIT");
  !   tabell[6]:- Copy("G$");
  !
  !   t:- <... input ...>;
  !   ok:= meny(t,index,tabell,5);
  !
  ! OK blir TRUE om T {r
  !
  ! START	(INDEX = 2)
  ! start	(INDEX = 2)
  ! Sta	(INDEX = 2)
  ! sto	(INDEX = 1)
  ! enD	(INDEX = 3)
  ! endure	(INDEX = 4)
  ! endu	(INDEX = 4)
  ! g}	    (INDEX = 6)
  ! g		(INDEX = 6)
  !
  ! och FALSE om
  !
  ! S		(INDEX = -1)
  ! ST	(INDEX = -1)
  ! x		(INDEX = 0)
  ! e		(INDEX = -1)
  ! en	(INDEX = -1)
  ;
  EXTERNAL TEXT PROCEDURE storbokstav;
  BOOLEAN PROCEDURE meny(t,i,tabell,n);
  NAME i;  TEXT t;  TEXT ARRAY tabell;  INTEGER i,n;
  BEGIN  TEXT u;  INTEGER j,k,hit;  CHARACTER c;

	! Checking the array index bounds: ;
	OPTIONS(/A);  u:- tabell[1];  u:- tabell[n];;  OPTIONS(/-A);
	u:- storbokstav(t.Strip);

	FOR j:= 1 STEP 1 UNTIL n DO
	IF u = tabell[j] THEN
	BEGIN  hit:= 1;  k:= j;  GO TO ready END ELSE
	IF u.Length < tabell[j].Length THEN
	BEGIN
		IF u = tabell[j].Sub(1,u.Length) THEN
		BEGIN  k:= j;  hit:= hit + 1  END
	END;

	ready:
	meny:= hit = 1;
	i:= IF hit = 1 THEN k ELSE Sign(-hit)

  END of meny;