Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-08 - 43,50463/12/vided.e1
There are 2 other files named vided.e1 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E1  1979-01-05 Reviderad: 1979-02-23

@VNINGSEXEMPEL P$ VIDED

Du ser nu de f`rsta tjugofyra raderna av en i datorn lagrad text. B`rja
med att pr`va att du kan flytta dig upp}t, ned}t, }t v{nster och }t
h`ger i denna text.

Pr`va sedan att {ndra i f`rra stycket. #ndra t.ex. "du" till "Du" i
andra raden, och {ndra "upp}t, ned}t" till "upp, ned".

Pr`va att flytta dig till hem-l{get (`vre v{nstra h`rnet). Om terminalen
har en tangent med texten "HOME" kan denna anv{ndas.

Pr`va RETURN-tangent som alltid flyttar dig till b`rjan p} n{sta rad.

Pr`va TAB-tangenten som flyttar dig till n{sta tabulatorl{ge.

Om du har tid `ver, pr`va att skriva lite egen text l{ngst ned p} sidan,
och {ven {ndra n}got i det du redan skrivit.

N{r du {r klar med lektion 1, skriv CONTROL-C och starta lektion 2
med "DO FOA:VIDPROV 2".

Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT