Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-08 - 43,50463/12/vided.e3
There are 2 other files named vided.e3 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E3  1979-01-05

   Antag att du vill {ndra "han simmade fort" till "han sam fort".
   F`rst flyttar du mark`ren till b`rjan p} ordet "simmade" och
   skriver `ver bokst{verna "sam". Sedan kan du ta bort de fyra
   bokst{verna "made" med VIDED-kommandot &4D. Texten skjuts
   automatiskt ihop. Pr`va!

   Om du inte skriver n}gon siffra, utan bara &D, tar VIDED bort ett
   tecken. Du kan ocks} skjuta in text. Med kommandot &5V kan du
   skjuta in fem mellanslag. #ven h{r beh`ver du inte ange n}gon
   siffra framf`r, om du bara vill skjuta in ett mellanslag. Anv{nd
   det kommandot f`r att {ndra fr}n ett till tv} mellanslag efter alla
   punkter i det h{r stycket.

   Ytterligare ett kommando av v{rde {r &I-kommandot. Med dess hj{lp
   kan du skjuta in bokst{ver mellan de som st}r p} sk{rmen. Du kan
   t.ex. {ndra "ett, tv}a, trea" till "etta, tv}a, trea" genom att
   flytta mark`ren till ","-tecknet efter "ett" och sedan ge VIDED-
   kommandot &Ia. Avsluta med RETURN-tangenten. Pr`va!

   Om du vill ha mer `vningsexempel, s} ge kommandot &p f`ljt av
   RETURN-tangenten.


Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT
                  SID 2

   Du har just l{rt dig kommandona &nD f`r att ta bort tecken, &nV f`r
   att skjuta in mellanslag och &I<text> f`r att skjuta in text.
   Anv{nd dessa f`r att r{tta felstavningarna i n{sta stycke.

   Ja kan int stava til od som "v{rderl{xrapport". Kan du? De {r inte
   s} sv}t, om man anv{der VIDED.

   Ofta vill man l{gga till ny text i slutet p} en rad, eller av annan
   anledning komma till slutet av en rad. Pr`va detta nedan:

   Avsluta den h{r raden med punkt
   #ndra fr}getecken till punkt i slutet p} den h{r raden?
   R{tta stavfelet i slutet p} den h{r raen.

   Ett s{tt att komma till det st{lle d{r du vill g`ra en {ndring {r
   att anv{nda &S-kommandot. Genom att t.ex. skriva &Sord och sedan
   trycka p} RETURN-tangenten flyttar du mark`ren till n{sta f`rekomst
   av ordet "ord". Flytta mark`ren till sk{rmens hem-l{ge och pr`va!

   Om du vill ha fler `vningsuppgifter, s} ge kommandot &P f`ljt
   av RETURN-tangenten.


Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT
                  SID 3

   Om du vill skjuta in flera ord, {r &I-kommandot ofta mindre
   l{mpligt. Ist{llet kan du anv{nda &nL-kommandot, som ger dig n
   blanka rader. Skriv sedan ditt till{gg p} dom blanka raderna och
   formattera om texten med &FC eller &JU-kommandot. Pr`va detta genom
   att skjuta in de siffror som saknas i n{sta stycke. Flytta f`rst
   mark`ren till det st{lle d{r til{gget skall g`ras:

   Ett, tv}, tre, fyra, fem, sex, sju, femton, sexton, sjutton, arton,
   nitton, tjugo, tjugoett, tjugotv}, tjugotre, tjugofyra, tjugofem,
   tjugosex, tjugosju, tjugo}tta, tjugonio, trettio.

   Om du har tid `ver, pr`va alla de kommandon du har l{rt dig genom
   att skriva lite text och g`ra olika slag av egna {ndringar i den
   texten.Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT