Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib10-08 - 43,50463/12/vided.e8
There are 2 other files named vided.e8 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E8  1979-01-05

   &LU g`r alla bokst{ver i en rad versala.
   &LL g`r alla bokst{ver i en rad gemena.
   &LC centrerar en rad.

   Genom att skriva &n*LU, &n*LL eller &n*LC kan du f} samma }tg{rd
   utf`rd p} flera rader i f`ljd.

   Vill du utf`ra kommandot p} samtliga }terst}ende rader som syns p}
   sk{rmen, kan du skriva &*LU, &*LL eller &*LC.

   Pr`va p} texten nedan, skriv sedan &P f`r att f} mer uppgifter.

   F`rsvarets Forskningsanstalt
   S-10450 Stockholm
   Sverige

   F`rsvarets Forskningsanstalt
   S-10450 Stockholm
   SverigeDu har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT
                  SID 2

   I kommandonexemplen nedan skall du s{tta in siffror ist{llet f`r
   bokst{verna m och n.

   Kommandona &nV och &nD kan anv{ndas f`r att skjuta delar av en rad
   till h`ger resp v{nster. Genom att skriva &*nV eller &*nD (eller om
   bara vissa rader ber`rs, &m*nV eller &m*nV) kan man flytta en hel
   kolumn i en tabell }t v{nster eller h`ger. Pr`va, och skriv &P
   n{r du vill ha n{sta `vningsuppgift.

   Filnamn  Extension  L{ngd   Skapades datum

   VIDED   SIM      71     23-Nov-77
   MVISTA  SIM      55     23-Nov-77
   VISTA   SIM      83     23-Nov-77
   VIDED   EXE      144     23-Nov-77
   SIMR41  EXE      56     12-Oct-77
   SIMR42  EXE      48     12-Oct-77
   VISTA   MAN      172     23-Nov-77
   VIDED   MAN      98     23-Nov-77
   VIDED   HLP      4      23-Nov-77
   VIDED   BLB      18     24-Nov-77
                  SID 3

   Man kan ocks} s{tta &n* eller &* framf`r VIDED-kommandona &I, &U
   eller &K f`r att f} }tg{rden utf`rd p} flera p} varandra f`ljande
   rader. Pr`va! Om du vill ha en fr{sch tabell att pr`va p}, s} skriv
   &P.

   Filnamn  Extension  L{ngd   Skapades datum

   VIDED   SIM      71     23-Nov-77
   MVISTA  SIM      55     23-Nov-77
   VISTA   SIM      83     23-Nov-77
   VIDED   EXE      144     23-Nov-77
   SIMR41  EXE      56     12-Oct-77
   SIMR42  EXE      48     12-Oct-77
   VISTA   MAN      172     23-Nov-77
   VIDED   MAN      98     23-Nov-77
   VIDED   HLP      4      23-Nov-77
   SIMDD4  ABS      48     19-Oct-77
   VIDED   BLB      18     24-Nov-77
                  SID 4

   Filnamn  Extension  L{ngd   Skapades datum

   VIDED   SIM      71     23-Nov-77
   MVISTA  SIM      55     23-Nov-77
   VISTA   SIM      83     23-Nov-77
   VIDED   EXE      144     23-Nov-77
   SIMR41  EXE      56     12-Oct-77
   SIMR42  EXE      48     12-Oct-77
   VISTA   MAN      172     23-Nov-77
   VIDED   MAN      98     23-Nov-77
   VIDED   HLP      4      23-Nov-77
   SIMDD4  ABS      48     19-Oct-77
   VIDED   BLB      18     24-Nov-77
                  SID 5

   Filnamn  Extension  L{ngd   Skapades datum

   VIDED   SIM      71     23-Nov-77
   MVISTA  SIM      55     23-Nov-77
   VISTA   SIM      83     23-Nov-77
   VIDED   EXE      144     23-Nov-77
   SIMR41  EXE      56     12-Oct-77
   SIMR42  EXE      48     12-Oct-77
   VISTA   MAN      172     23-Nov-77
   VIDED   MAN      98     23-Nov-77
   VIDED   HLP      4      23-Nov-77
   SIMDD4  ABS      48     19-Oct-77
   VIDED   BLB      18     24-Nov-77
                  SID 6

   Filnamn  Extension  L{ngd   Skapades datum

   VIDED   SIM      71     23-Nov-77
   MVISTA  SIM      55     23-Nov-77
   VISTA   SIM      83     23-Nov-77
   VIDED   EXE      144     23-Nov-77
   SIMR41  EXE      56     12-Oct-77
   SIMR42  EXE      48     12-Oct-77
   VISTA   MAN      172     23-Nov-77
   VIDED   MAN      98     23-Nov-77
   VIDED   HLP      4      23-Nov-77
   SIMDD4  ABS      48     19-Oct-77
   VIDED   BLB      18     24-Nov-77