Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0122/analzr.cor
There are 2 other files named analzr.cor in the archive. Click here to see a list.
-!ANALZR.XPL_ANALZR.OLD
-154,154
  RETURN (SHL(B1,24) + SHL(B2,16) + SHL(B3,8) + B4) & "FFFFFFFF";
-445,445
      I = SHR(J, 24);
-451,451
      J = SHL(J, 8) & "FFFFFFFF";
-470,470
     IF BYTE(CARDIMAGE,CP) \= BLANK & BYTE(CARDIMAGE,CP)
      \= 9 THEN   /* NOT A SPACE OR A TAB */
-515,515
     ELSE IF LENGTH(CARDIMAGE) \= 0 & CARDIMAGE \= EMPTY THEN
         RETURN TRUE;
-516:   END;                                   
-519,564
  SORT_V:
   PROCEDURE; /* SORT THE SYMBOL TABLE */
   DO I = 1 TO NSY;
     /* SORT ON 1. TERMINAL VS. NON-TERMINAL
            2. LENGTH OF SYMBOL
              3. ORIGINAL ORDER OF OCCURRENCE */
     SORT#(I) = SHL(ON_LEFT(I), 16) ^ SHL(LENGTH(V(I)), 8) ^ I;
     SORT#(I) = SORT#(I) & "FFFFFFFF";
   END;
   /* BUBBLE SORT */
   K, L = NSY;
   DO WHILE K <= L;
     L = 0;
     DO I = 2 TO K;
      L = I - 1;
      IF SORT#(L) > SORT#(I) THEN
        DO;
         J = SORT#(L); SORT#(L) = SORT#(I); SORT#(I) = J;
         T = V(L); V(L) = V(I); V(I) = T;
         K = L;
        END;
     END;
   END;
   DO I = 1 TO NSY; /* BUILD TABLE TO LOCATE SORTED SYMBOLS OF V */
     INDEX(SORT#(I)&"FF") = I;
   END;
   NT = NSY; /* PREPARE TO COUNT NON-TERMINAL SYMBOLS */
   DO WHILE SORT#(NT) > "10000"; NT = NT - 1; END;
   /* SUBSTITUTE NEW INDEX NUMBERS IN PRODUCTIONS */
   DO I = 1 TO NPR;
     LEFT_PART(I) = INDEX(LEFT_PART(I));
     J = INDEX(RIGHT_HEAD(I));
     ON_RIGHT(J) = TRUE;
     RIGHT_HEAD(I) = J;
     L = PRODUCTION(I);
     DO K = 0 TO 3;
      J = INDEX(SHR(L,24)&"FF"); /* INSURANCE FOR 36 BITS */
      ON_RIGHT(J) = TRUE;
      L = SHL(L,8) + J;
     END;
     L = L & "FFFFFFFF";
     PRODUCTION(I) = L;
   END;
   TERMINATOR = INDEX(1); /* ADD _^_ TO VOCABULARY */
   ON_RIGHT(TERMINATOR) = TRUE;
  END SORT_V;                             

  PRINT_DATE:
-613,615
      P = (SHL(P, 8) + I) & "FFFFFFFF"; /* PACK 4 TO A WORD */
   END;                                   
   IF LENGTH(SUBSTR(CARDIMAGE,CP)) \=0 THEN
-646,664
  CALL PRINT_TIME;
  CALL SORT_V;

  EJECT_PAGE;
  OUTPUT = '  T E R M I N A L  S Y M B O L S                
  N O N T E R M I N A L S';
  DOUBLE_SPACE;
  IF NSY - NT > NT THEN L = NSY - NT; ELSE L = NT; /* L = NUMBER OF LINES */ 
  DO I = 1 TO L; /* PRINT V */
   IF I > NT THEN CARDIMAGE = HALF_LINE;
   ELSE
     DO; /* TERMINAL SYMBOLS */
      T = I;
      J = 5 - LENGTH(T);
      CARDIMAGE = SUBSTR(SUBSTR(EMPTY, 0, J) ^^ T ^^ '  ' ^^ V(I)
        ^^ HALF_LINE, 0, 66);
     END;
   K = I + NT;
   IF K <= NSY THEN
     DO; /* NON-TERMINAL SYMBOLS */
-716,716
        M = (SHL(M, 8) + S2) & "FFFFFFFF";
-733,733
              IF INTERNAL THEN M = M & "FFFF00FF"
                     ^ (SHL(NSY, 8) & "FFFFFFFF");
-734:              ELSE RIGHT_HEAD(P) = NSY;              
-773,773
      DO WHILE K \= 0; J = SHR(K, 24); K = SHL(K, 8)
               & "FFFFFFFF"; END;
-871,871
      K = SHR(J,24); J = SHL(J,8) & "FFFFFFFF";
-967,967
  F11(NF11+1) = SHL(NSY+1, 16) & "FFFFFFFF"; /* BOUNDARY CONDITION */
-982,982
      YP = SHL(Y+1, 16) & "FFFFFFFF"; /*TO COMPARE WITH TRIPLE */
-1004,1007
     K = SHR(M, 24); M = SHL(M, 8) & "FFFFFFFF";
     IF K \= 0 THEN                             
      DO;                                 
        J = (SHL(J, 8) + K) & "FFFFFFFF";
-1008:        L = L - 1;                            
-1015
   SORT#(I) = SORT#(I) & "FFFFFFFF";
-1123,1123
           L = SHL(M+1, 24) & "FFFFFFFF";
-1495

  OUTPUT(-2) = 'GRAMMAR FILE: ';
  FILENAME(0) = INPUT(-1);
  OUTPUT(-2) = ' OUTPUT FILE: ';
  FILENAME(1) = INPUT(-1);