Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/12/vided.e10
There are 2 other files named vided.e10 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E10  1979-01-05

   Formler kan markeras med .U (halvsteg `ver) och .L (halvsteg under)
   l{ngst till v{nster. Vid utskrift p} terminaler av fabrikatet
   Diablo kan du f} det utskrivet med verkliga halvsteg (p} sk{rmen
   syns det som hela steg). I VIDED kan du skriva &* framf`r ett
   kommando f`r att f} det utf`rt p} hela formeln. Anv{nd detta nedan
   f`r att skjuta in + x efter + x genom att f`rst skriva &*4V p}
.L            3     2
   l{mpligt st{lle i formeln nedan:


.U         2  2
.U        (a + b )
.   x + x + ---------
.L   1  2    c

   Vid tid `ver: Pr`va att producera mer komplicerade formler och
   anv{nd &*nV och &*nD f`r att flytta delar av formeln }t v{nster och
   }t h`ger.