Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/12/vided.e2
There are 2 other files named vided.e2 in the archive. Click here to see a list.
   Du ser nu de f`rsta tjugofyra raderna av en i datorn lagrad text.
   Det h{r stycket har v{nstermarginalen i position 5 och h`ger-
   marginalen i position 72. Dessa marginall{gen {r standard i VIDED
   om du inte sj{lv beg{r n}gra andra marginall{gen. Observera att
   b}de v{nster- och h`germarginalen {r raka. Detta }stadkoms genom
   att vissa mellanslag dubblerats inne i texten.

Det h{r stycket har inga s{rskilt j{mna
marginaler alls. S} ser det kanske ut efter det att du skrivit in och
r{ttat i en text. D} kan du j{mna ut texten med &FC kommandot (utan
rak h`germarginal)
eller &JU kommandot (med rak h`germarginal). Placera mark`ren vid
styckets b`rjan innan du ger detta kommando.

   Genom att flytta dig till en viss position och ge kommandona &ML
   (s{tta v{nstermarginal) och &MR (s{t h`germarginal) kan du {ndra
   datorns marginaler. F`rst n{r du d{refter utf`r ett &FC eller &JU 
   kommando ser du effekten av de {ndrade marginalerna. Pr`va genom
   att {ndra marginalerna och sedan utf`ra &JU p} det h{r stycket.

   Pr`va att radera texten inom parentes i stycket ovanf`r genom att
   skriva `ver med mellanslag, och sedan j{mna ut stycket p} nytt med
   &JU kommandot. Om du har tid `ver: Pr`va att skriva egen text och
   anv{nda &JU kommandot p} den.Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT