Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/12/vided.e4
There are 2 other files named vided.e4 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E4  1979-01-05

   F`r avstavning finns tv} kommandon &F- och &J-. J{mna f`rst ut
   stycket med &JU eller &FC-kommandot. Flytta dig sedan till det
   st{lle, d{r ett ord skall delas av, och skriv &F- (utan rak
   h`germarginal) eller &J-h (med rak h`germarginal). Pr`va p} n{sta
   stycke:

   Det h{r stycket inneh}ller ett flertal l}nga ord som ger
   avstavningssv}righeter. Du kan d{rf`r pr`va &F-kommandot p}
   m}ngstavelseorden i detta stycke. Jag hoppas det g}r
   toppenj{ttebrafinfint f`r dig att avstava i detta stycke.

   Skriv &P f`r att f} fler `vningsuppgifter.
                  SID 2

   Om du {ndrar i ett avstavat stycke, och sedan formaterar om det
   med &FI-kommandot, s} fr}gar VIDED dig vad du vill g`ra med de
   gamla avstavningarna - en efter en. Svarar du med bara RETURN tas
   avstavningen bort. Svarar du med bokstaven K beh}lls bindestrecket
   mellan tv} ord-delar som i dubbel-ord. Svarar du med bokstaven S
   skiljs orden som i upprepningar av typen "f`r- och nackdelar".

   Pr`va &FC p} n{sta stycke:

   Utredningsgruppen har kommit till slutsatsen att f`r-
   och nackdelarna med de f`rslag r`rande datorn DECsystem-
   10-s framtid {r att betrakta som f`rsta f`rslag, utan-
   f`rst}ende b`r se n{sta f`rslag.

   Om du har tid `ver, s} ge &P-kommandot f`r att f} mer att g`ra.
                  SID 3

   &JU och &FC-kommandona {r lite farliga, d{rf`r att de kan f`rst`ra
   en tabell om man av misstag f`rs`ker anv{nda dem p} en tabell.
   Pr`va t.ex. att anv{nda dem p} tabellen nedan.

 DEL AV UPPGIFT SOM BER@R   NAMN      DELTAGARE
 TELEM@TESPROJEKTET              () = adjungerad
----------------------------------------------------------------------------
! P}verka systemets      ! Informell   ! Jacob Palme, FOA 1     !
! utformning och       ! referensgrupp.! Thomas Lindberg, FOA 1   !
! projektarbetets       !        ! Jan Fr`berg, FOA 5     !
! bedrivande.         ! Fr}n juni 77 ! Mats Sandberg, FOA 1    !
!               !        ! Harry Bengtsson, FOA 2   !
!               ! avslutad   ! Anders Lundstr`m, FOA 2  !
!               ! Oktober 77  ! Erik Bendel, FOA 2     !
!               !        ! Petter Wikstr`m, FOA Ck  !
!               !        ! Lennart Petterson, FOA 2  !
!               !        ! Maj-Britt K}hre, FOA 2   !
!               !        ! Per Agrell, FOA 2     !
!               !        ! Mette Holmgren, FOA 5   !
!               !        ! Sten-$ke H}kansson, FOA 5 !
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------
Skriv nu &P s} f} du se en oskadad tabell igen.
----------------------------------------------Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT
                  SID 4

   Det finns ett kommando &FI som liknar &FC-kommandot men skyddar dig
   mot detta slag av misstag. &FI-kommandot v{grar n{mligen att
   kompaktera flera p} varandra f`ljande mellanslag. Pr`va:

 DEL AV UPPGIFT SOM BER@R   NAMN      DELTAGARE
 TELEM@TESPROJEKTET              () = adjungerad
----------------------------------------------------------------------------
! P}verka systemets      ! Informell   ! Jacob Palme, FOA 1     !
! utformning och       ! referensgrupp.! Thomas Lindberg, FOA 1   !
! projektarbetets       !        ! Jan Fr`berg, FOA 5     !
! bedrivande.         ! Fr}n juni 77 ! Mats Sandberg, FOA 1    !
!               !        ! Harry Bengtsson, FOA 2   !
!               ! avslutad   ! Anders Lundstr`m, FOA 2  !
!               ! Oktober 77  ! Erik Bendel, FOA 2     !
!               !        ! Petter Wikstr`m, FOA Ck  !
!               !        ! Lennart Petterson, FOA 2  !
!               !        ! Maj-Britt K}hre, FOA 2   !
!               !        ! Per Agrell, FOA 2     !
!               !        ! Mette Holmgren, FOA 5   !
!               !        ! Sten-$ke H}kansson, FOA 5 !
----------------------------------------------------------------------------