Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/12/vided.e5
There are 2 other files named vided.e5 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E5  1979-01-05

   Om du g`r sm} skrivfel, och uppt{cker dem omedelbart efter}t, s}
   kan du radera det du just skrivit. RUB OUT-tangenten (p} vissa
   terminaler DEL- eller DELETE-tangenten) tar bort ett felskrivet
   tecken i taget. &nW-kommandot tar bort ett eller flera felskriva
   ord.

   Pr`va genom att flytta mark`ren till slutet av det h{r stycket och
   ta bort de felskriva orden som kommer sist i stycket. xfdfg cdcfd
   sd xcvblo t

   Det finns ocks} kommandon f`r att ta bort halva eller hela rader.
   &U tar bort raden fram till mark`ren, &K tar bort raden fr}n
   mark`ren och fram}t.

   Skriv &P f`r att f} fler `vningsuppgifter.
                  SID 2

   Du kan ocks} ta bort flera rader med &nK. I f`rsta raden tar
   kommandot bort fr}n mark`ren, i f`ljande rader raderas hela raden.
   Pr`va:

   Detta {r f`rsta meningen i det h{r stycket. Och nu b`rjar
   andra meningen i samma stycke, som du skall ta bort ur
   stycket, genom att flytta mark`ren till b`rjan av den mening
   du skall ta bort och sedan skriva in VIDED-kommandot &4K.
   Gick det bra? Den h{r raden skall vara kvar!
Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT