Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/13/vidpro.mic
There are 2 other files named vidpro.mic in the archive. Click here to see a list.
.SILENCE
.IF($A#"").GOTO ACTION
! @vningskurs i VIDED f`r sj{lvstudier
! Skriv monitorkommandot DO FOA:VIDPROV n f`r att ta lektion nr n.
! Lektion  Inneh}ll
!  1    Mark`rf`rflyttning m.m.
!  2    Formattering av stycken
!  3    Radering, ins{ttning m.m. av enstaka tecken
!  4    Formattering av stycken, forts{ttning plus avstavning
!  5    Radering
!  6    F`rflyttning i texten
!  7    Uppdelning av text p} j{mnl}nga sidor
!  8    Tabellhantering m.m.
!  9    Flytta och kopiera textavsnitt
!  10    Text med formler och halvsteg
!  11    Repetion av n}gra viktiga kommandon
.MIC EXIT
ACTION::.REVIVE
.run foa:vided-'AP'<job>.TMP=foa:vided.e'A
*~