Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/demo/vided.dem
There is 1 other file named vided.dem in the archive. Click here to see a list.
=========================================================================
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=========================================================================
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =    Sitt s} att du kan   =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =    l{sa det h{r!      =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =    Sit where you can    =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =    can read this!     =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=========================================================================
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=========================================================================
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=    =    =                =    =    =    =
=========================================================================
VIDED - A DISPLAY-ORIENTED TEXT EDITOR              PAGE 2

   VIDED is a display oriented text editor. VIDED can only be used
   on display terminals.

   The main principle of VIDED is that the screen on the display
   will always show the modified text immediately after each edit
   operation. The full screen is used to show a 20-24 line segment
   of the edited text. The user will thus get an immediate feed-
   back of the result of her/his operation and can correct the
   text again if necessary.

   VIDED version 2A has been tested on INFOTON, TEC, ELITE,
   TANDBERG TDV 2000 and BEEHIVE terminals, but will probably also
   work on DEC VT52 and can often easily be modified for other
   kinds of display terminals.

   VIDED can only be adjusted to those display terminals where the
   terminal can send to the computer and receive from the computer
   control codes to move the cursor up, down, left, right, to the
   home position and to erase the screen.

   VIDED replaces both an ordinary text editor and a paragraph and
   page formatter like RUNOFF in one editor. You need not post-
   process your text with RUNOFF.

   Special features of VIDED:

  > Justification command to get even paragraphs after adding or
   deleting text giving uneven lines.

   Example:

   Text before editing:    John and Mary went down
                to the station to buy a
                ticket.

   Text after addition:    John and Mary took the tram down
                to the station to buy a
                ticket.

   Text after justification: John and Mary took the
                tram down to the station
                to buy a ticket.

  > Automatic date on the first page (see top of this page) and
   headers and subheaders on succeeding pages with correct page
   numbers in the header. This facility is optional.
SWEDISH TEXT EXAMPLE ON THIS PAGE 3               SID 3

   Projekt DAPU avser utvecklingen av ett stort adminstrativt
   ADB-system f`r budgetering inom st`rre delen av det svenska
   f`rsvaret. Systemet utvecklas av personal vid FRI, FOA och
   ENEA.

   En specifikation av anv{ndarkraven och ett utkast till struktur
   hos systemet f`rel}g klara sommaren 1976. Under h`sten 1976
   b`rjade man anv{nda telem`tessystem. Detta var ett skede av
   intensiva diskussioner om den tekniska utformningen av
   systemet. Olika systemskisser gjordes via datorn tillg{nglig
   f`r `vriga deltagare.

   Under denna period noterade man f`ljande f`rdelar med
   telem`tessystem:
  > M`jlighet till daglig kontakt mellan personer placerade i
   @stersund och p} tv} olika st{llen i Stockholm.
  > Att n}gra personer som inte sj{lva deltog aktivt i DAPU-
   projektet {nd} kunde f`lja diskussionerna och framf`ra
   synpunkter vid vissa tillf{llen.
  > M`jlighet att vid behov sammanst{lla vad man kommit fram till
   r`rande olika delproblem.

   Som nackdel noterades:
  > Det tog eventuellt l{ngre tid att komma till klarhet om en
   oenighet p} en central punkt. Medvetenheten om denna oenighet
   var n`dv{ndig f`r att kunna v{lja l`sning och g} vidare.

   Under v}ren 1977 satte programutvecklingen ig}ng. En av med-
   arbetarna brukade normalt ha semester under f`rsommaren. F`r
   att inte f`rsena projektet besl`t man l}ta denna medarbetare
   jobba, men han fick sitta p} sin sommarstuga p} N{mnd` med en
   datorterminal. Via telem`tessystem hade han en intensiv daglig
   kontakt med de medarbetare som fanns kvar i Stockholm.

   Intervju med den medarbetare (Lars-$ke Larsson) som arbetade p}
   detta s{tt:

  > Han bed`mde sj{lv subjektivt att han }stadkom 50-100% mera
   arbete p} samma tid {n om han suttit p} FOA. Detta berodde p}
   att han kunde v{xla mellan intensiva arbetsskeden och att
   koppla av med manuellt arbete p} stugan, och att han kunde
   sprida ut sitt arbete `ver hela dygnet. Produktiviteten under
   de timmar som han arbetade }t FOA blev d{rmed h`gre eftersom
   ingen tid blev d`dtid.

  > En fr}ga till en annan medarbetare i en sakfr}ga fick ofta ett
   b{ttre (fullst{ndiga, mer genomt{nkt) svar vida telem`tessystem
   {n om han g}tt in till en arbetskamrat och fr}gat direkt. Han
   beh`vde inte avbryta sina medarbetare i deras arbete annat {n
   med s}dana {renden som kr{vde omedelbart svar.

  > En f`rdel med telem`tessystem var m`jlighet att spara undan
   information om vad som sagts. Alla `nskem}l p} systemet som
   framkom kunde han t.ex. enkelt kopiera in i olika filer, som
   han kunde ta fram vid behov. Detta minskade risken att
   framf`rda synpunkter blev bortgl`mda.

  > Vissa tidsperioder kunde han jobba p} n{tterna, s} att problem
   som de andra framf`rt n{r de slutade jobba f`reg}ende kv{ll var
   l`sta n{r de kom till jobbet n{sta morgon.

  > Den h{r metoden {r inte l{mplig i alla stadier av ett projekt.
   Man kan grovt dela upp ett projekt i tre stadier:
   a) F`rberedande diskussioner, insamlande av synpunkter p} hur
   systemet skall utformas. H{r {r telem`tessystem l{mpligt d{rf`r
   att det m`jligg`r att m}nga personer, ofta bara p} deltid inom
   projektet, kommer med sina synpunkter.
   b) Diskussion och beslut om hur systemets centrala utformning
   skall vara. H{r b`r man tr{ffas direkt, telem`tessystem inte
   lika anv{ndbara. H{r l{r medarbetarna k{nna varandra p} allvar.
   c) Genomf`randet: programutvecklingen. H{r {r }ter telem`tes-
   system ett bra hj{lpmedel som kan h`ja effektiviteten.
VIDED - A DISPLAY-ORIENTED TEXT EDITOR                PAGE 4

COST ESTIMATE TABLE:

!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !  A  !  B  !  C  !  D  !  E  !  F  !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
! Bilar   !  100 !  200 !  300 !  400 !  500 !  600 !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
! Bensin  !  200 !  500 !  700 !  900 ! 1200 ! 1500 !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !    !    !    !    !    !    !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !    !    !    !    !    !    !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !    !    !    !    !    !    !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !    !    !    !    !    !    !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
!      !    !    !    !    !    !    !
!-----------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
VIDED - A DISPLAY-ORIENTED TEXT EDITOR                PAGE 5


             \ ! /
           ------(*)------   ____________________
             / ! \     /          \        /
              !     /           \  \___/   /
 ((        ))         /            \ _(o.o)  /
 ! \_____________/ !        /             \/___,,!___/___
 ! \      / !_______________/________________      \
 !  (0) \ / (0)  !===  ===  == = ==     \      \    _____
__!_______ ! _______!__    ===  === = /  //  \      \   /
----------.!.----------      === = / //     \      \  /
 /\  \__/ \__/  /     \ ==  == !   !!   \\\      \ /
 !  \___________/      /      ! !!      \      /
 !             /     ___!___    /\\ \ _________/
 \________!   !________ /_________/       / \  !     \_______tm
 /    \_____/    \/     (_(_(_(__/_____/  \\\\
(_(__(__(__)  (_)__)__)__)


    ------------------------------------------------------------
    ! How to answer ! Fact --> ! Yes ! No    ! Neither  !
    !        -------------------------------------------
    ! questions and ! Question ! Yes ! No    ! Don't know !
    !        -------------------------------------------
    ! statements:  ! State-  ! I  ! Not   ! Accepted  !
    !        ! ment   ! know ! possible !      !
    ------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
!                                  !
!    ^                 __________         !
!   / \                !    !         !
!   / o \      --------<---NO-<---! READY? !--->-YES---   !
!  / o o \      !         !________!     !   !
!  / o o o \     V           !        V   !
! /_________\  _________   ________   !      ________  !
! ! O O O O !  !    !   !   !   !      !   !  !
! ! O O O O !  ! START !----->! EDIT !-->---      ! STOP !  !
! ! O O O O !  !_______!   !______!         !______!  !
! ! O O O O !    ^                    !   !
! ! O O O O !    !                    V   !
----------------------------------------------------------------------


       !
    1.00 -!- - - - - - oooooo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       !     oo   oo
       !    oo     oo
       !    o       o
       !   oo        oo
       !  o          o
       !  o           o
    0.00 !--o------------------------o------------------------o---
       !              ^o           o
       ! The curve intersects   ! o          o
       ! zero at this point ---->-- oo        oo
       !                o       o
       !                 oo     oo
       !                  oo   oo
   -1.00 -!- - - - - - - - - - - - - - - - - - oooooo - - - - - -
       !