Google
 

Trailing-Edge - PDP-10 Archives - decuslib20-04 - decus/20-0135/demo/vided.e9
There are 2 other files named vided.e9 in the archive. Click here to see a list.
             VIDED.E9  1979-01-05

   Ett s{tt att flytta textavsnitt mellan sidor i en text {r att
   anv{nda s.k. Q-register. F`r varje Q-register v{ljer du ett eget
   namn. Ordet "NAMN" nedan skall ers{ttas med det namn du valt p} Q-
   registret. Skriv &QNAMN n<RETURN> f`r att lagra n rader i Q-
   registret NAMN. Du kan sedan flytta skrivmark`ren och skriva
   &GNAMN<RETURN> f`r att }terh{mta vad du lagrat i Q-registret.
   OBS att &G-kommandot skriver `ver det som st}r tidigare p}
   sk{rmen efter skrivmark`ren.

   Pr`va att ordna raderna nedan i r{tt ordning med hj{lp av q-register:

   Tredje raden   Third line  3333333333333333333333
   Fj{rde raden   Fourth line  4444444444444444444444
   Femte raden   Fifth line  5555555555555555555555
   F`rsta raden   First line  1111111111111111111111
   Andra raden   Second line  2222222222222222222222

   Skriv sedan &P f`r att f} mer `vningsuppgifter.

Du har kanske kommit f`r l}ngt ner p} sidan? I s} fall kan
du komma upp till sidans b`rjan igen med VIDED-kommandot
&PT
                  SID 2

   Du kan }terh{mta ett Q-register flera g}nger genom att skriva
   &n*GNAMN.

   Pr`va att flytta mark`ren till v{nster om raden med utropstecken
   nedan. Ge sedan kommandot &QNAMN 2<RETURN>. Flytta cursorn ned}t
   till f`rsta blanka rad, skriv &4*GNAMN<RETURN> och se vad som
   h{nder!

   -------------------------------------------------------------
   !       !        !       !       !
   -------------------------------------------------------------

   Skriv &P f`r att f} fler `vningsuppgifter.
                  SID 3

   Man kan ocks} l{gga in mindre {n hela rader i ett Q-register. Genom
   att skriva &QNAMN 3 20<RETURN> l{gger du t.ex. in en ruta som {r 3
   tecken bred och 20 tecken h`g i ett Q-register. Anv{nd detta nedan
   f`r att g`ra fler kopior av pelaren bredvid den.

   ---
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ! !
   ---